Zaak mestverwerker Meeuwen stinkt

25 mei 2015

Ze zijn er nog, de Aalburgse ondernemers die zelfs in tijden van crisis durven te investeren in hun onderneming. Vaak is modernisering of schaalvergroting het onderliggende motief. De kleine ondernemer is, los van wellicht de ZZP-ers, steeds moeilijker in staat om het hoofd boven water te houden. Om een plan gerealiseerd te krijgen heeft een ondernemer bijna altijd de overheid nodig. Hij moet er langs voor een vergunning en/of bestemmingsplan wijziging.

Zo ook de Meeuwense ondernemer v/d Vendel. Dit agrarisch loonbedrijf annex mesttransporteur zag al in december 2011 (!!) dat hij moest investeren in een milieu-vriendelijke mestverwerkingsinstallatie. Door de, in mijn ogen terechte,  verscherpte wetgeving mag er steeds minder mest worden uitgereden over de akkers en weilanden. Aangezien wij als prijsbewuste consumenten graag zuivel en vlees eten én beesten toch ook echt moeten poepen zit de boer met een mest-uitdaging.

Van de Vendel zag hier een kans c.q. noodzaak om zijn bedrijf uit te breiden. Het mesttransportbedrijf, wat werk biedt aan enkele tientallen mensen, is alleen nog maar levensvatbaar in combinatie met een mestverwerkingsinstallatie. Deze installatie onttrekt schoon water uit de mest ( 50%) wat op het oppervlakte water gestort mag worden . Het restant is weer een eindproduct voor o.a. de wijnbouw.

Dan zou je toch verwachten dat zo’n initiatief met enthousiasme wordt ontvangen op het Aalburgse gemeentehuis??? Wat daar nu allemaal gebeurd is vertelde Erik van de Vendel op 12 mei jl. tijdens de raadsvergadering. Hij legde rustig uit wat hij allemaal had meegemaakt sinds december 2011 tot nu. Ik zal de details besparen maar de hoofdlijn bestaat uit: wachttijden door wethouderswisselingen, verkeerde aannames en adviezen én het ontbreken van een totaaloverzicht waardoor een volgende stap pas duidelijk wordt na het afronden van een eerdere.

En nu, na bijna 4 jaar (!!) vond wethouder Prosman het noodzakelijk om eerst het gevoelen bij de raad te polsen. Want het zou toch zonde zijn als we als gemeente Aalburg hier onnodig veel tijd en geld aan zouden besteden…..
Het moet niet gekker worden. Waarom nu pas en niet gelijk na zijn aantreden? Weer een jaar vertraging. Dit was immers een lopend dossier wat overgedragen was door de oud-wethouder. Of staan er iets teveel kastjes en muren in ons gemeentehuis en/of provinciehuis waar ondernemers en burgers mee te maken krijgen als ze iets willen van de overheid? Of wilde Prosman graag dat v/d  Vendel naar het Regionale Bedrijventerrein in Werkendam zou verhuizen waar hij in een vorige leven als wethouder één van de grondleggers van is geweest? Ik weet het niet, maar dit zaakje stinkt.

De rol van de overheid moet een faciliterende zijn, betoogt ons gemeentebestuur bij elke gelegenheid. Helemaal mee eens. Maar hoe hier gehandeld is heeft met het faciliteren van een ondernemer, binnen bestaande wetgeving, totaal niets te maken.

En nu maar hopen voor de firma van de Vendel én haar medewerkers dat ze niet te maken krijgen met een recent gewijzigde opstelling vanuit de provincie. In het nieuwe bestuursakkoord staat immers te lezen:
Ten aanzien van grootschalige mestverwerking en -vergisting (>50.000 ton) nemen we een regierol. We wijzen een aantal locaties aan waar grootschalige verwerking en vergisting kan plaatsvinden, met minimale overlast en risico’s voor de leefomgeving.

Het zou toch wel heel zuur zijn dan door te trage ambtelijke en/of politieke molens een goede Aalburgse ondernemer de stront in zakt. De CDA-fractie gaat dit dossier in ieder geval op de voet volgen en daar waar mogelijk deze ondernemer helpen.

 • Erik van de Vendel, Loon- en Transportbedrijf Kasteel-Meeuwen 26 mei 2015 at 12:22

  Geachte heer Bouman,

  Wij waarderen uw reactie enorm en bedankt voor het plaatsen van uw bericht, wij hopen dat hiermee en ook alle andere positieve reacties, het verlenen van een vergunning om mest te mogen gaan verwerken en de bouwvergunning daarvan bespoedigd. De tijd dringt enorm voor ons, sterker nog de tijd is eigenlijk al om!

  Met vriendelijke groet,
  Erik van de Vendel

  Loon- en Transportbedrijf Kasteel-Meeuwen