Linkse Krokodillentranen in Brabant

29 februari 2020

Sinds de VVD heeft besloten om coalitie-onderhandelingen te voeren met het Forum voor Democratie en het CDA word ik regelmatig gevraagd wat ik daar van vind. Dan gaat het natuurlijk met name om de keuze om eventueel met het Forum voor Democratie een coalitie in Brabant te vormen.

Laat ik maar gelijk toegeven dat ik er helemaal niet blij mee ben.  In de beeldvorming zou het CDA kiezen voor een partij die de invloed van mensen op klimaatverandering ontkent. En dat met een narcistische landelijke voorman die in mijn ogen bewust de randen op zoekt richting het rechts-nationalisme met boreale uitspraken en dubieuze tweets. Allemaal zaken die haaks staan op de uitgangspunten van de christendemocratie en mijn persoonlijke normen en waarden.

Tegelijkertijd is het zo dat veel mensen in Brabant gekozen hebben op het Forum en de VVD.  Al die stemmers negeren en hier geen gesprek mee durven aan gaan zou ook betekenen dat je mensen uitsluit.

Uiteindelijk zou je een eventueel akkoord dus moeten beoordelen op de inhoud. Waarbij ik dan extra let op de standpunten die ingenomen worden op het gebied van duurzaamheid en solidariteit. Durven bijvoorbeeld de Brabantse Forum-leden afstand te nemen van de dubieuze uitspraken van Thierry Baudet?

Maar hoe is het nu eigenlijk zo ver gekomen? Mijn analyse is heel simpel. Doordat een aantal linkse partijen een te starre houding hadden in het Brabantse stikstofdebat werd het CDA gedwongen om uit de coalitie te stappen. Dit om nog geloofwaardig te blijven richting hun achterban en verkiezingsprogramma. Diezelfde partijen schreeuwen nu moord en brand dat het schandalig is dat VVD en CDA überhaupt in gesprek gaan met de tweede partij van Brabant.

Ook in de (regionale) media wordt er terecht veel aandacht aan besteed. In het Brabants Dagblad van 20 februari jl. waren er drie ingezonden brieven te lezen.  Het is opvallend hoe verschillend de toon van de ingezonden stukken is. De jongeren afdeling van het CDA, het CDJA,  vindt dat er polderend gezocht moet worden naar een coalitie voor een stabiel Brabant. Hierin zit iets van zoeken naar overeenkomsten en samenwerking.

De jonge socialisten willen een linkse vuist tegen een rechtse coalitie. Dat klinkt niet vriendelijk. Herman van Krieken uit Broek stelt in een ingezonden brief van een Arm Brabant wat overgeleverd dreigt te worden aan het ‘Forum’ waarbij onwetende volksvertegenwoordigers onze toekomst op het spel zetten en onzin verkondigen.

Het zijn krokodillentranen vanuit dezelfde hoek als van waaruit de wens aanwezig is om de agrarische sector in Brabant stelselmatig te elimineren. Als men eind 2019 in het stikstofdebat een klein beetje meer was opgeschoven richting het landelijke beleid had de vorige coalitie van het midden nog gewoon actief geweest.

Misschien is het nog niet te laat en ondernemen D66, Groen Links en de PvdA actie waarbij zij hun loopgraven in het stikstofdebat verlaten en de agrarische sector in Brabant weer een heldere toekomst geven. De oplossing ligt in mijn ogen in het midden. Ik zou het alleen maar toejuichen want een coalitie met het Forum is een gedwongen verstandshuwelijk. Daar heeft het CDA in mijn ogen alleen maar slechte ervaringen mee opgedaan.

  • C. Alderliesten 29 februari 2020 at 16:50

    Tsja, wiens krokodillentranen gaaf het hier om…? Sinds 2007 is genoegzaam bekend dat de situatie moest wijzigen waar het gaat over de stikstofnormen, helaas vergunde onze rechtse vrienden keer op keer uitbreidingen, in plaats van te doen wat België bijvoorbeeld wèl deed… rekening houden dat het zo niet langer kon! Nu de emmer is overgelopen en zelfs het rechtse kabinet concludeert dat het anders moet, loopt men (krokodillen?) tranen te huilen dat er pijnlijke maatregelen genomen moeten worden (de ze zelf hadden kunnen, nee moeten Voorkomen)!

    En wat doet het CDA vervolgens? Wegrennen uit een coalitie die pijnlijke maatregelen moet doorvoeren en (alsof ze niets geleerd hebben van de debacle met de PVV) onderzoeken ze of ze met een coalitie van klimaatontkenners kunnen sluiten om zo op de oude voet door te kunnen gaan… met 130 op een blinde muur af rijden… straks niet huilen hè?!