Browsing Category

overheidsparticipatie

Meervoudige democratie is géén eenvoudige democratie

14 april 2017

Bij de vorming van de nieuwe gemeente Altena hebben we met elkaar de lat hoog gelegd. Er is, in samenwerking met 250 inwoners, een ambitieuze toekomstvisie opgesteld. Hierin staan de kernwoorden duurzaamheid, veelzijdigheid en zelfredzaamheid centraal. Op basis van deze visie wordt nu bepaald hoe Altena bestuurd gaat en ingericht gaat vormen.  In de besturingsfilosofie is te lezen dat we een meervoudige democratie willen zijn : iedereen (vanuit gemeente én samenleving) kan vragen inbrengen en mogelijke oplossingen aandragen. De samenleving participeert in initiatieven van de gemeente en de gemeente participeert in initiatieven van de samenleving.

In mijn eigen woorden is meervoudige democratie het volgende. De gemeenteraad ( representatieve democratie ) , die één keer in de vier jaar wordt gekozen, stelt kaders waarbinnen de samenleving ( de participatieve democratie ) allerlei initiatieven kan ontplooien.  Raadsleden zijn actief in de dorpen, leren loslaten, acteren op hoofdlijnen en vinden dit alles belangrijker dan raadsvergaderingen. De twee vormen van democratie hebben elkaar nodig, zullen elkaar versterken en bestaan naast elkaar.

Om dat in de praktijk handen en voeten te geven zal wennen én zoeken zijn. Meervoudige democratie is géén eenvoudige democratie. Dat bleek deze week wel toen in de fusieraad een drietal visiegroepen kwamen inspreken. Zij gaven hun mening op welke wijze zij hun rol zien in de komende periode bij de verdere uitwerking naar één gemeente Altena.  Woorden als teleurstelling, eisen, eigen status en los opereren vielen.  Met name mevrouw van Vianen ( voormalig raadslid VVD – Werkendam ) ging er met gestrekt been in. Zij sprak van een nep-participatie en slaagde er in minder dan 5 minuten tijd in om vele nekharen ( inclusief die van mijzelf ) in beweging te krijgen.  E.e.a. riep natuurlijk weer de nodige reacties op. Wat mij betreft bewijst dit dat we er nog lang niet zijn.

Maar was dat wel reëel om te verwachten? Dergelijke processen kosten normaliter jaren. Er zal daarom de komende weken én maanden in elkaar geïnvesteerd moeten worden. Visiegroepen moeten beseffen dat de kaders waarbinnen ze kunnen opereren bepaald worden door de raad. Voor raadsleden geldt het dat zonder inzet van de samenleving er niets van de grond komt. Ruimte geven is dus het devies.

Naar elkaar luisteren, leren en geduld zijn belangrijke ingrediënten om het gerecht van de meervoudige democratie te bereiden. Of geïnspireerd door een reclame slogan:  De polsstok zijn zij, de hoogte bepalen wij. Op basis hiervan kunnen de komende periode experimenten in samenwerking met de visiegroepen een serieuze kans krijgen.

Park Veldzicht: waar een wil is een weg

27 november 2016

Afgelopen zaterdag was het open dag op het terrein van het voormalig zwembad Veldzicht. Een groepje vrijwilligers onder aanvoering van de zeer gedreven en enthousiaste Tonny Bros hadden de deuren open gedaan. Iedereen kreeg de kans om te kijken hoe het terrein er na drie gesloten te zijn geweest er aan toe is. En minstens zo belangrijk, ook de kans om te horen welke ideeën er zijn om weer leven te blazen in deze unieke, centraal in Aalburg gelegen, locatie.

Veldzicht grote badOm met het eerste te beginnen: vandalen hebben flink huis gehouden op het terrein. Geen enkele ruimte is meer 100% in tact. Toch jammer dat sommigen zich blijkbaar niet beseffen wat men hiermee heeft aangericht. Tonny en zijn team laten zich hier niet uit het veld slaan. Men kijkt door de vernielingen heen en ziet volop kansen.

Centraal in deze kansen staat de realisatie van een locatie waar op verschillende manieren dagbesteding kan worden aangeboden. Om dit werkelijkheid te laten worden zoekt men hiervoor aansluiting bij gemeente en o.a. Prisma.  Deze dagbesteding kan o.a. bestaan uit het bakken van taarten / cakes die weer te koop aangeboden kunnen worden op één van de bijbehorende terrasjes.

Omdat duurzaamheid en natuur ook centraal staan in de plannen van de ‘werkgroep’ ziet men kansen in het realiseren van een kinderboerderij met een natuurspeeltuin. Ook hier is weer de link te maken met de dagbesteding.

Op educatief vlak zijn er ook kansen in de vorm een Ecopark waar iets  gedaan kan worden met allerlei vormen van duurzame energie. Een collectief zonnepanelen project zou daar bij kunnen helpen.

Al met al ambitieuze plannen die misschien op het eerste gezicht onmogelijk lijken. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Er hoeft in mijn ogen maar aan een paar voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet er een zorgorganisatie brood zien in het concept. In onze regio is nog maar beperkt invulling gegeven aan de steeds stijgende vraag aan dagbesteding. Dus daar ligt een kans.

Ten tweede zou het groepje vrijwilligers die de schouders onder de opstart zetten nog verstrekt kunnen worden. Het enthousiasme en de inzet van Tonny en consorten werkt inspirerend. Maar ideeën moeten doorontwikkeld worden naar onderbouwde plannen. Het gevoel moet groeien dat hier iets unieks kan ontstaan wat van ons allemaal is.

Ten derde zou het plan opgedeeld kunnen worden in een aantal behapbare deelprojecten waar per project de juiste financiering en bemensing bij gezocht kan worden. In subsidieland zijn volop potjes beschikbaar.

Ik hoop dat het kan gaan lukken. Dit kan een mooi icoon project in het kader van Samen Doen worden. Het past het perfect in de nieuwe visie van Altena. Met dit plan wordt voldaan aan een drietal belangrijke uitgangspunten van deze visie in wording:  Samen Doen, Zelfredzaamheid en Duurzaamheid.  Op de open dag heb ik in ieder geval het voltallig college van Aalburg rond zien lopen. Dus daar is de wil zeker ook aanwezig!!

Ik ben erg benieuwd naar ieder zijn reacties en ideeën. Laat het gerust weten en ik zal ervoor zorgen dat deze bij het team van Tonny terecht gaat komen.

BuurtApp Aalburg stopt: de beste stuurlui….

13 september 2015

BuurtApp AalburgAfgelopen vrijdag viel bij mij in de mail het trieste bericht binnen dat de beheerders van BuurtApp Aalburg zich gedwongen voelden om te stoppen met de buurtpreventie WhatsApp groep in Aalburg. Ik ken beide heren ( Joop Lankhaar en Hans Verbeek ) persoonlijk en ik durf voor beide zonder twijfel mijn hand in het vuur te steken. Twee hardwerkende vrijwilligers die zich op meerdere vlakken inzetten voor allerlei initiatieven in onze regio.

In mijn ogen zijn ze door de berichtgeving van Omroep Brabant ( zie LINK ) onterecht beschuldigd van discriminatie. Ik geef toe, men zegt het niet letterlijk maar de hele sfeer rondom de berichtgeving van omroep Brabant ademt dat wel duidelijk uit. Even terug naar het ontstaan van deze groep. In het voorjaar van 2015 was er in de gemeente Aalburg sprake een ware inbraakgolf. Dit heeft toen o.a. geleid tot vragen in de gemeenteraad. Was hier wel voldoende aandacht voor vanuit de politie? Het antwoord was duidelijk. Ja, de politie doet haar stinkende best maar kan niet overal tegelijkertijd zijn. Ook werd opgeroepen om zelf extra op te letten.  Beide heren hebben toen het initiatief genomen voor een WhatsApp groep.

Het is een feit dat de politie-inzet binnen onze landelijke regio al jaren een punt van discussie is. Politiebureau’s zijn verdwenen of staan op de nominatie om te verdwijnen. Aanrijdtijden overschrijden de norm. Een paar wijkagenten doen hun stinkende best maar kunnen het werk gewoon niet aan. Al jarenlang worden landelijke regio’s in mijn ogen achtergesteld als het gaat om het waarborgen van veiligheid. De overheid roept burgers op om zelf initiatieven op te pakken. Diezelfde overheid wil indien nodig graag faciliteren. 1 + 1 = 2 zullen Joop en Hans gedacht hebben. BuurtApp Aalburg zag het levenslicht en bleek te voorzien in een grote behoefte. Al snel waren er meer dan 500 deelnemers.

Ook waren er de nodige successen. Dankzij tips vanuit de BuurtApp kon de politie inbrekers oppakken, werden huisdieren teruggevonden en werd ook snel een vermist persoon weer gevonden. En dat stopt nu dus. En waarom nu eigenlijk? In mijn ogen omdat mensen een te hoog verwachtingspatroon neerleggen bij een dergelijke whatsapp groep. Het is een burgerinitiatief en dan mag je gewoon niet verwachten / eisen dat alles 100% goed verloopt. Omdat een WhatsApp groep maar kan bestaan uit 100 leden waren de twee beheerders dus druk om alle binnenkomende berichten te beoordelen en indien men vond dat het een juist bericht was dit door te plaatsen naar de andere vijf WhatsApp groep. Bij nacht en bij ontij. En ja, dan kan er dus weleens iets fout gaan. Zelf ben ik lid van groep 5 en heb nooit iets gemerkt van misstanden. Schijnbaar was dit in een paar andere groepen anders.

En nu stoppen de beheerders dus omdat Omroep Brabant het beeld heeft opgeroepen dat in Aalburg Oost-Europeanen gediscrimineerd worden. Toeval wil dat afgelopen week onze burgemeester met een 25-tal succesvolle Aalburgse ondernemers een werkbezoek heeft gebracht aan Oost-Europa, in het bijzonder Roemenië. Dit omdat vanuit Aalburg al tientallen jaren innige (zakelijke) contacten bestaan met  Roemenië. Het is een goede én inspirerende trip geweest begrijp ik via diverse berichten op twitter.  Morgenochtend begint Naterop zijn werk weer op het gemeentehuis van Aalburg. Als het aan mij ligt is één van de taken op deze eerste werkdag een telefoontje naar Joop en Hans. Enerzijds om hen een hart onder de riem te steken maar hopelijk ook om te kijken hoe we de buurtpreventie in Aalburg op een praktische wijze handen en voeten kunnen blijven geven. Want dat deed deze App. Wat alle criticasters er ook van vinden. In dat kader staan wat mij betreft de beste stuurlui aan de wal.