Browsing Category

Geen categorie

Eerlijke verdeling (kavels) nieuwbouwwoningen

24 november 2019

Afgelopen zomer werd ik benaderd door en ging ik langs bij een ouder echtpaar uit Sleeuwijk. Zij willen graag kleiner gaan wonen en dan het liefst in de kern Werkendam waar ze veel sociale contacten hebben.

Helaas lopen ze hierbij op tegen een blokkade. De wachtlijsten voor nieuwbouwwoningen. Daar staan ze niet op en het is ook niet meer mogelijk om hier op gezet te worden.  Bij mij riep dat de vraag op: zijn die wachtlijsten wel eerlijk??

Voor pleit dat mensen die al lang op een lijst staan voorrang krijgen op iemand die zich net meldt. Men heeft bovendien een kleine vergoeding betaald om op die lijst te staan. Een ander argument is dat projectontwikkelaars vaak de verkoop regelen van woningen. Een beetje sturing hierbij vanuit de gemeente kan geen kwaad.

Maar er zijn ook diverse argumenten om die wachtlijsten juist af te schaffen. Ten eerste is het voor jongeren door de wachtlijsten nog moeilijker is om een nieuwbouwwoning te bemachtigen. Ze staan immers kort ingeschreven en staan daarmee onder aan de wachtlijst. Ten tweede speelt het argument dat dergelijke lijsten alleen bestonden in de voormalige gemeenten Woudrichem en Werkendam. Inwoners uit het voormalige Aalburg zouden dan per definitie een kleinere kans hebben om een woning te bemachtigen. Ten slotte zou je toch ook mensen van buiten Altena de kans willen geven om zich te vestigen in onze prachtige landelijke gemeente.

Mij lijkt het daarom onder aan de streep het beste om zo snel mogelijk het systeem van wachtlijsten om te buigen naar een (gewogen) loting. Bij de weging zouden zaken kunnen meewegen zoals het aantal keer dat men uitgeloot is geweest en het feit of men al een sociale binding heeft in de kern waarin gebouwd wordt. Hiermee krijgt iedereen, jong én oud,  kans op de woningmarkt van Altena.  De komende maanden zullen we dit onderwerp goed in de gaten houden. Achter de schermen lijkt er beweging te zijn.

Daarbij is het natuurlijk wel noodzakelijk dat er überhaupt voldoende gebouwd wordt naar de behoefte die er is. Daar is nog wel wat te winnen. Een mooi onderwerp voor een vervolg op dit blogje…

25 jaar getrouwd en toch scheiden

26 oktober 2019

Een bijzonder weekend. Samen met Petra mogen we vieren dat we 25 jaar getrouwd zijn en tegelijkertijd ligt de focus op scheiden. Scheiden van afval dan wel te verstaan.

A.s. dinsdag wordt in de raad van Altena de notitie Afval/Grondstoffen op de agenda. Hierin zoekt het college naar de balans tussen kostendekkende betaalbare afvalstoffenheffing en zoveel mogelijk hergebruik van afval. Afval wordt daarmee een grondstof.

In de notitie en raadsvoorstel zitten allerlei goede onderbouwde voorstellen. In Altena zijn we al best goed in het scheiden van afval. Restafval gaat in de grijze container. Andere stromen komen o.a. terecht in de groene bak,  oud papier en de milieustraat. Per persoon zitten we in Altena met ongeveer 100 kg restafval per persoon ver onder het landelijk gemiddelde. De landelijke doelstelling voor 2025 is om te komen tot 30 kg per persoon.  We moeten dus nog flink aan de bak. Tegelijkertijd komen we voor 2020 o.a. door stijgende inzamelings- en stortingskosten op een tekort van ruim 700.000 euro. Zie hier de uitdaging!

De afvalstoffenheffing gaat dus sowieso omhoog. Elke gemeente heeft hier mee te maken Dat kan via het vastrecht wat iedereen betaald of via variabele tarieven. In de voorstellen van het college zitten een paar punten waar we als CDA Altena ons gaan inzetten om dit te veranderen.

Het eerste punt betreft het betalen voor het ophalen van de groene container. Dat vinden we niet verstandig. Alhoewel het eigenlijk wel het meest eerlijk is, stuit deze maatregel op veel onbegrip. Zomaar een paar reacties die ik de afgelopen week kreeg:

“Waarom worden groene tuinen gestimuleerd en moeten we dan gaan betalen voor het groenafval? “

“De gemeente wil graag dat we het openbaar groen adopteren en dan zouden we moeten betalen voor groenafval?”

We denken dat het daarom beter om de meerkosten hiervoor te berekenen in het vastrecht en/of het extra beprijzen van de grijze container. Gratis afval bestaan niet maar een boete op goed gedrag werkt averechts.

Het tweede bezwaar betreft de voorgestelde commerciële vergoeding van 30 euro per ton t.b.v. verenigingen voor het ophalen van oud papier. Deze vinden we te laag. Deze verenigingen zijn belangrijk in onze dorpen. Zij mogen best wat extra beloond als zij zich ook inzetten voor een leefbaar en duurzaam Altena.

Mocht u als lezer nog extra ideeën en/of argumenten hoe we op een rechtvaardige en duurzame manier met ons afval in Altena om kunnen gaan?  Laat het me dan gerust weten.  ( arnobouman365@gmail.com of a.bouman@gemeentealtena.nl )

Kasteel Meeuwen: Gekriekeel waar je Altenatureluurs van wordt

27 juli 2016

Kasteel Meeuwen Vorig jaar schreef ik al eens een blog over Kasteel Meeuwen. Daarin maakte ik me al zorgen over de gewijzigde opstelling die de provincie Brabant in haar bestuursakkoord had opgeschreven over mestverwerking en -vergisting. Inmiddels zijn we een jaar verder en eindelijk hebben de trage ambtelijke molens een resultaat opgeleverd. Er ligt vanuit de provincie een negatief advies over deze uitbreiding. Ik vind dat je dat als overheid niet kunt maken. De procedures rondom zijn al gestart in 2011.  Wat de provincie doet is een mooi voorbeeld van tijdens de wedstrijd de spelregels wijzigen.  De brief van de provincie aan de raad van Aalburg lijkt uit de koker te komen van een ijverige ambtenaar die kijkt wat NIET mogelijk is in plaats van wat WEL mogelijk is.

Gelukkig doen we dat in de raad van Aalburg anders. Daar ligt nu het advies van de provincie ( zie LINK ), dus het is aan de raad wat daarmee te doen. Helaas is het vakantietijd, maar dat betekent niet dat zoiets twee maanden stil moet blijven liggen. We hebben in de raad én zeker in de coalitie korte lijnen.  O.a. fractiegenoot Wouter van Vliet is hier inmiddels druk mee bezig. Van de SGP, VVD en BAB weet ik zeker dat ze hier hetzelfde over denken. Met andere partijen hebben we nog geen contact gehad.

De enige partij waarvan ik zeker weet dat ze ons niet zullen steunen is Progressief Altena. In de regionale kranten zijn Herman van Krieken en Kees de Waal namens deze partij en Altenatuur uitvoerig geciteerd. Ze scheppen het beeld van een massale mestfabriek met grote problemen voor het milieu en de volksgezondheid. Ze kunnen dat echter niet hard maken. Daarnaast vinden ze niet dat we mest van buiten de regio moeten importeren in ons gebied.  En ik maar denken dat de progressieven een voorstander zijn van open grenzen en solidariteit.

Van Krieken maakt het helemaal bont met zijn bezwaarschrift wat hij richting de raad heeft gestuurd ( zie LINK ). Hij heeft maar liefst 14 pagina’s nodig om zijn punt te maken. Van alles wordt er bij gehaald. Uiteraard mag de Veense Put hierbij niet ontbreken. Dat heeft dus echt helemaal niets met deze zaak te maken.  Door heel veel te roepen wordt het betoog alleen maar zwakker.
Een ander voorbeeld is dat van Krieken aan geeft is dat er geen sprake mag zijn van het oprichten van een nieuw industrieterrein in het buitengebied. Dat is natuurlijk een papieren tijger die ontstaat door teveel regelgeving. Het gaat om een uitbreiding van een beperkt aantal vierkante meters op eigen terrein.  Als we zo gaan beginnen zou je een bed and breakfast die van Krieken in het buitengebied wil oprichten ( van mij mag ie overigens ) een bungalowpark kunnen noemen.

Het waterschap heeft inmiddels, na uitvoerig onderzoek, toestemming gegeven om het afvalwater wat vrij komt uit de mestinstallatie rechtstreeks te lozen op het oppervlakte water. Dit omdat het 100% schoon water is. Hoezo milieu-onvriendelijk?

Kortom, het blijft zaak dat we als raad van Aalburg achter deze lokale ondernemer moeten gaan staan en ons hard gaan maken richting de provincie. Hopelijk gaat dit lukken. We gaan er in ieder geval onze lijntjes richting de Provinciale Staten ook voor inzetten.

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd….