Browsing Category

duurzaamheid

Eén centraal milieustation in Altena is een slecht idee

29 november 2020

De komende maand neemt de gemeenteraad een beslissing over de milieustations in Altena. Op dit moment zijn dit er nog drie ( Giessen, Hank, Werkendam ). Eigenlijk zijn dit nu twee volwaardige stations en één steunpunt. Het gemeentebestuur stelt voor om dit terug te brengen naar twee en het milieustation in Hank te sluiten. Achterliggende gedachte is dat op de twee resterende stations het afval beter gescheiden kan worden en dat daar de met langere openingstijden en gescheiden ingangen voor gratis en betaald afval de dienstverlening substantieel wordt verbeterd.

De sluiting van het station in Hank ligt bij de Hank en Dussen gevoelig. Heel begrijpelijk en logisch. Afgelopen dinsdag was er de gelegenheid voor inwoners om bij de gemeenteraad in te spreken op dit onderwerp. Eén van de insprekers was dhr. Bogaarts uit Dussen.  In de zaterdagkrant kwam hij ook uitgebreid aan het woord in het AD. Hij pleit voor één centraal milieustation voor de gemeente Altena. Dit zou dan op de oude vuilnisbelt in Dussen gerealiseerd moeten worden.  

Alhoewel ik het altijd waardeer als mensen alternatieve ideeën hebben, is dit in mijn ogen echt een slecht idee. Hiervoor zijn een aantal argumenten te noemen.  Ten eerste is er sprake van grote kapitaalvernietiging door sluiting van de huidige volwaardige milieustations in Giessen en Werkendam. Ten tweede zou dan in het groene hart van Altena nabij een weidevogelgebied een compleet nieuw milieustation gebouwd moeten worden. In mijn ogen is er dan sprake van een stukje landschapsvernietiging.  Waarbij het wegennet ook niet toereikend is voor de grotere verkeersstromen waarmee de investering sowieso in de miljoenen gaat lopen. Tenslotte geeft dhr. Bogaarts dat de afstanden voor elke inwoner nagenoeg gelijk zijn omdat het nieuwe milieustation centraal ligt.  Dat klinkt mooi maar dat is feitelijk natuurlijk een fabeltje.

Toch zitten er ook goede elementen in de inspraak van dhr. Bogaarts.. Hij geeft aan dat het inzamelen van een groter aantal afvalstromen dicht bij huis het beste werkt.  Dat klopt en dit zien we in Altena bijvoorbeeld bij het inzamelen van het GFT-afval met de groen-containers.  Dicht bij huis is dan vaak lekkerlijk bij huis of bij de milieuparkjes in de kern. Ook bij diverse supermarkten en winkels worden er succesvol gratis afvalstromen ingezameld. Dit werkt succesvol en zou nog verder uitgebreid kunnen worden in Altena.

De andere inspreker, dhr. Van Velthoven uit Hank , zit in mijn ogen ook op die lijn. Los van de emotie over de oude gemeente Dussen en corona was dit terug te horen in zijn inspraak. Hij zoekt een oplossing voor het inzamelen van belangrijke afvalstromen zoals tuinafval dichtbij huis.

Daar ligt in mijn ogen dan ook een mogelijke oplossing. Hoe kunnen we in Altena de inwoners verleiden om hier zelf mee aan de slag te gaan. In dit geval zou Hank een mooie kern zijn om dit experiment actief op te pakken. Samen met de inwoners en wellicht nog met het gebruik van het terrein van het huidige milieustation. Dit past prima bij uitnodigend besturen.

Een mooi uitdaging om hier de komende tijd met elkaar een goede oplossing voor te vinden. Komende dinsdag gaan we er met elkaar over in debat tijden de opiniërende Altena-tafel.

Linkse Krokodillentranen in Brabant

29 februari 2020

Sinds de VVD heeft besloten om coalitie-onderhandelingen te voeren met het Forum voor Democratie en het CDA word ik regelmatig gevraagd wat ik daar van vind. Dan gaat het natuurlijk met name om de keuze om eventueel met het Forum voor Democratie een coalitie in Brabant te vormen.

Laat ik maar gelijk toegeven dat ik er helemaal niet blij mee ben.  In de beeldvorming zou het CDA kiezen voor een partij die de invloed van mensen op klimaatverandering ontkent. En dat met een narcistische landelijke voorman die in mijn ogen bewust de randen op zoekt richting het rechts-nationalisme met boreale uitspraken en dubieuze tweets. Allemaal zaken die haaks staan op de uitgangspunten van de christendemocratie en mijn persoonlijke normen en waarden.

Tegelijkertijd is het zo dat veel mensen in Brabant gekozen hebben op het Forum en de VVD.  Al die stemmers negeren en hier geen gesprek mee durven aan gaan zou ook betekenen dat je mensen uitsluit.

Uiteindelijk zou je een eventueel akkoord dus moeten beoordelen op de inhoud. Waarbij ik dan extra let op de standpunten die ingenomen worden op het gebied van duurzaamheid en solidariteit. Durven bijvoorbeeld de Brabantse Forum-leden afstand te nemen van de dubieuze uitspraken van Thierry Baudet?

Maar hoe is het nu eigenlijk zo ver gekomen? Mijn analyse is heel simpel. Doordat een aantal linkse partijen een te starre houding hadden in het Brabantse stikstofdebat werd het CDA gedwongen om uit de coalitie te stappen. Dit om nog geloofwaardig te blijven richting hun achterban en verkiezingsprogramma. Diezelfde partijen schreeuwen nu moord en brand dat het schandalig is dat VVD en CDA überhaupt in gesprek gaan met de tweede partij van Brabant.

Ook in de (regionale) media wordt er terecht veel aandacht aan besteed. In het Brabants Dagblad van 20 februari jl. waren er drie ingezonden brieven te lezen.  Het is opvallend hoe verschillend de toon van de ingezonden stukken is. De jongeren afdeling van het CDA, het CDJA,  vindt dat er polderend gezocht moet worden naar een coalitie voor een stabiel Brabant. Hierin zit iets van zoeken naar overeenkomsten en samenwerking.

De jonge socialisten willen een linkse vuist tegen een rechtse coalitie. Dat klinkt niet vriendelijk. Herman van Krieken uit Broek stelt in een ingezonden brief van een Arm Brabant wat overgeleverd dreigt te worden aan het ‘Forum’ waarbij onwetende volksvertegenwoordigers onze toekomst op het spel zetten en onzin verkondigen.

Het zijn krokodillentranen vanuit dezelfde hoek als van waaruit de wens aanwezig is om de agrarische sector in Brabant stelselmatig te elimineren. Als men eind 2019 in het stikstofdebat een klein beetje meer was opgeschoven richting het landelijke beleid had de vorige coalitie van het midden nog gewoon actief geweest.

Misschien is het nog niet te laat en ondernemen D66, Groen Links en de PvdA actie waarbij zij hun loopgraven in het stikstofdebat verlaten en de agrarische sector in Brabant weer een heldere toekomst geven. De oplossing ligt in mijn ogen in het midden. Ik zou het alleen maar toejuichen want een coalitie met het Forum is een gedwongen verstandshuwelijk. Daar heeft het CDA in mijn ogen alleen maar slechte ervaringen mee opgedaan.

Geen “windmolen-oorlog” in Altena

25 januari 2019

Wie gisteren ( 24 januari ) naar Nieuwsuur ( LINK ) heeft gekeken zal nu vast begrijpen waarom er in Altena géén plaats is voor windmolens. Als CDA Altena hebben we hier tijdens de laatste verkiezingen voor gestreden en dit is nu gelukkig ook opgenomen in het kersverse bestuursakkoord van Altena. Elke partij die zijn handtekening onder het akkoord heeft gezet neemt een verantwoordelijkheid vóór duurzaamheid maar tegen windmolens.

Waren windmolens tien jaar geleden nog een icoon van duurzaamheid, tegenwoordig zijn het steeds vaker een splijtzwammen in lokale gemeenschappen. Eén van de belangrijkste redenen hiervan is dat initiatiefnemers van een windmolen dit puur zien als een economische businesscase in plaats van een alternatieve duurzame manier van energie opwekken. Windmolens worden steeds hoger want dat levert meer centen op. Dat de overlast ook substantieel toeneemt wordt afgekocht door een beperkt deel van de opbrengsten ten goede te laten komen een klein deel van de lokale gemeenschap.

In Heesbeen is een initiatief opgestart voor minimaal 3 hoge windmolens. Gelukkig hebben inwoners van Heesbeen hun krachten gebundeld en hebben een groot aantal argumenten verzameld waarom windmolens in Heesbeen echt een slecht plan zijn. Ik hoop en verwacht dat de gemeente én initiatiefnemers op hun schreden terugkeren. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De gemeente Waalwijk en Eneco maken het helemaal bont door goed werkende windmolens te slopen ( is dat duurzaam? ) zodat er nieuwe molens van 220 meter kunnen verrijzen. Door dit nieuw initiatief kan men ook weer opnieuw subsidie opstrijken en hiermee wordt de businesscase nog interessanter.

En wie dragen hiervoor de lasten? Juist, de omwonenden. De meeste zorgen zijn er omtrent slagschaduwen, geluidsoverlast en uitzicht. Zij komen in opstand en deze acties worden steeds harder zoals de reportage van Nieuwsuur laat zien.

Als CDA willen we dat in Altena voor zijn en ons hard maken voor een pakket met alternatieve duurzaamheidsmaatregelen. Dit begint bij het besparen van energie. Immers, wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. Daarnaast zijn er nog vele daken niet voorzien van zonnepanelen. Weliswaar minder effectief dan een windmolen maar van zonnepanelen op stallen, loodsen en daken heeft niemand last.

In 2019 moet er een ambitieuze energienota op tafel komen bij de gemeenteraad. Namens het CDA heb ik o.a. duurzaamheid in de portefeuille. Hierbij zal me inspannen voor een duurzaam Altena. Maar dan dus wel zonder windmolens met de bijbehorende onherstelbare maatschappelijke schade.