Browsing Category

Altena

Eén centraal milieustation in Altena is een slecht idee

29 november 2020

De komende maand neemt de gemeenteraad een beslissing over de milieustations in Altena. Op dit moment zijn dit er nog drie ( Giessen, Hank, Werkendam ). Eigenlijk zijn dit nu twee volwaardige stations en één steunpunt. Het gemeentebestuur stelt voor om dit terug te brengen naar twee en het milieustation in Hank te sluiten. Achterliggende gedachte is dat op de twee resterende stations het afval beter gescheiden kan worden en dat daar de met langere openingstijden en gescheiden ingangen voor gratis en betaald afval de dienstverlening substantieel wordt verbeterd.

De sluiting van het station in Hank ligt bij de Hank en Dussen gevoelig. Heel begrijpelijk en logisch. Afgelopen dinsdag was er de gelegenheid voor inwoners om bij de gemeenteraad in te spreken op dit onderwerp. Eén van de insprekers was dhr. Bogaarts uit Dussen.  In de zaterdagkrant kwam hij ook uitgebreid aan het woord in het AD. Hij pleit voor één centraal milieustation voor de gemeente Altena. Dit zou dan op de oude vuilnisbelt in Dussen gerealiseerd moeten worden.  

Alhoewel ik het altijd waardeer als mensen alternatieve ideeën hebben, is dit in mijn ogen echt een slecht idee. Hiervoor zijn een aantal argumenten te noemen.  Ten eerste is er sprake van grote kapitaalvernietiging door sluiting van de huidige volwaardige milieustations in Giessen en Werkendam. Ten tweede zou dan in het groene hart van Altena nabij een weidevogelgebied een compleet nieuw milieustation gebouwd moeten worden. In mijn ogen is er dan sprake van een stukje landschapsvernietiging.  Waarbij het wegennet ook niet toereikend is voor de grotere verkeersstromen waarmee de investering sowieso in de miljoenen gaat lopen. Tenslotte geeft dhr. Bogaarts dat de afstanden voor elke inwoner nagenoeg gelijk zijn omdat het nieuwe milieustation centraal ligt.  Dat klinkt mooi maar dat is feitelijk natuurlijk een fabeltje.

Toch zitten er ook goede elementen in de inspraak van dhr. Bogaarts.. Hij geeft aan dat het inzamelen van een groter aantal afvalstromen dicht bij huis het beste werkt.  Dat klopt en dit zien we in Altena bijvoorbeeld bij het inzamelen van het GFT-afval met de groen-containers.  Dicht bij huis is dan vaak lekkerlijk bij huis of bij de milieuparkjes in de kern. Ook bij diverse supermarkten en winkels worden er succesvol gratis afvalstromen ingezameld. Dit werkt succesvol en zou nog verder uitgebreid kunnen worden in Altena.

De andere inspreker, dhr. Van Velthoven uit Hank , zit in mijn ogen ook op die lijn. Los van de emotie over de oude gemeente Dussen en corona was dit terug te horen in zijn inspraak. Hij zoekt een oplossing voor het inzamelen van belangrijke afvalstromen zoals tuinafval dichtbij huis.

Daar ligt in mijn ogen dan ook een mogelijke oplossing. Hoe kunnen we in Altena de inwoners verleiden om hier zelf mee aan de slag te gaan. In dit geval zou Hank een mooie kern zijn om dit experiment actief op te pakken. Samen met de inwoners en wellicht nog met het gebruik van het terrein van het huidige milieustation. Dit past prima bij uitnodigend besturen.

Een mooi uitdaging om hier de komende tijd met elkaar een goede oplossing voor te vinden. Komende dinsdag gaan we er met elkaar over in debat tijden de opiniërende Altena-tafel.

Woont Sinterklaas in Altena?

14 oktober 2020

Het duurt nog bijna twee maanden voor dat Sinterklaas, dit jaar helaas zonder intochten, zijn heerlijk avondje komt vieren in Nederland. Toch beschuldigt de VVD de coalitie in Altena van Sinterklaaspraktijken.

Onterecht natuurlijk. Ik zal het proberen uit te leggen. Afgelopen dinsdag mocht de raad na een zeer lang proces een klap geven op het nieuwe subsidie- en accommodatiebeleid in Altena. De oude regelingen van de drie gemeenten moeten geharmoniseerd worden. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken dat verenigingen de mogelijkheid krijgen om een stukje extra subsidie ontvangen als zij zich extra inzetten voor de samenleving.

Voor alle verenigingen die subsidie ontvangen of gebruik maken van één van de accommodaties zoals dorpshuizen en sportvelden een spannend raadstuk. Wat houden zij onder aan de streep over na de harmonisatie en hoe zit het met die “wederkerigheidsubsidie” ?

Veel verenigingen gaan er met de nieuwe regeling iets op vooruit maar er zijn natuurlijk ook diverse verenigingen die (iets) minder krijgen. In de regeling was opgenomen dat het verschil in vier stapjes wordt afgebouwd.

Als CDA hebben we de afgelopen periode heel veel besturen en vrijwilligers gesproken. Die vrijwilligers die zich met veel energie en inzet belangeloos inzetten voor hun vereniging. Verenigingen die belangrijk zijn voor onze samenleving. Met name in dit Corona-jaar horen wij daar veel zorgen. Kantines moeten sluiten, ledenaantallen lopen soms terug terwijl de lasten gelijk blijven.

We hebben ons de afgelopen maanden ingezet om voor elkaar te krijgen dat we die verenigingen niet in deze lastige periode met een extra tegenvaller mogen opzadelen. Bovendien heeft men zich hier nog niet op kunnen voorbereiden.
De oplossing hiervoor is simpel én doeltreffend. Stel het nieuwe beleid vast maar voeg een extra gewenningsjaar toe voor die verenigingen die erop achteruit gaan. Het grootste gedeelte hiervan kan betaald worden door het budget van de wederkerigheidssubsidies.

Dat jaar geeft de college en raad ook nog de tijd om nog eens goed te kijken haar de visie op accommodaties. Er is dan ook meer tijd om verenigingen praktische handvatten te geven hoe voldaan kan worden aan de wederkerigheidssubsidie. De vrijwilligers besteden al heel veel tijd en het mag niet de bedoeling zijn dat die hierdoor nog zwaarder belast worden.

Gelukkig zien bijna alle politieke partijen in Altena dit zo. Helaas zag de VVD ( met in haar kielzog de ChristenUnie ) dit niet zitten en speelden zij de kaart van Sinterklaasgedrag en het niet durven maken van lastige keuzes. Ook zou de compensatie een sigaar uit eigen doos zijn.

Jammer en onzin. Ik vind dit eerder zorgvuldig en zuinig omgaan met het verenigingsleven in Altena. Een belangrijke schakel voor jong en oud. Wat zouden we zijn zonder sport en cultuur in Altena. Dan zouden we pas de sigaar zijn.

Controle op bluswatervoorziening faalt

31 mei 2020

Afgelopen dinsdagmorgen werd Genderen opgeschrikt door een grote brand. Gelukkig vielen hierbij geen gewonden. Echter, er is sprake van grote materiële schade waarbij de impact voor de direct betrokkenen gigantisch is.

Doordat ik hemelsbreed dichtbij woon werd ook ik tussen kwart over vier en half vijf wakker. Je hoort dichtbij sirenes, je kijkt naar buiten en als je dan metershoge vlammen boven de daken ziet dan schrik je flink. Snel in de kleren en poolshoogte nemen bij je schoonmoeder. Want daar waren de vlammen vlak in de buurt. Gelukkig, alles blijkt daar in orde. 

Buurtbewoners staan een auto te blussen met een tuinslang en direct omwonenden, waarvan een aantal met rieten daken houden angstvallig de ontwikkelingen in de gaten. Flink wat brandweerlieden zijn druk in de weer. Als je hen zo bezig ziet dan krijg je daar diep respect voor. Met een paar luchtflessen op je rug en gewapend met een spuit, als vrijwilliger, een brandend huis in lopen. Ik geef het toe, ik zou het niet durven. Onderling wordt strak gecommuniceerd. Je ziet aan alles dat ze goed op elkaar ingespeeld zijn. Wat mogen we trots zijn op deze lokale helden.

Tegelijkertijd hoor je ook verbazing en irritatie. Waar blijft het extra bluswater?  Waarom is er onvoldoende druk? Seconden lijken dan minuten, en minuten uren. Een brandweercorps kan zo goed opgeleid zijn, beschikken over schitterend materiaal maar als voldoende (extra) bluswater ontbreekt dan voelt men zich machteloos.

Ik weet niet exact hoe lang het heeft geduurd maar na een tijdje is ook de hoogwerker voorzien van water. Met vier tankspuiten en een hoogwerker wordt de brand geblust en wordt het sein brand meester gegeven.

In de loop van de dinsdag loop je er nog even langs en daarbij word ik door een aantal mensen aangesproken. Er was grote moeite bij het (snel) verkrijgen van voldoende bluswater. Minimaal één brandkraan zat vol zand. Doordat diverse korpsen meededen en niet iedereen de situatie ter plekke goed kent kom ook men niet alle kranen goed vinden. In de middag gaan enkele jongeren uit de buurt nabij hun eigen huis op zoek naar brandkranen. Deze blijken onder een dikke laag gras en grond te liggen. Men legt deze bloot en op de straat worden de brandkranen met gele driehoeken gemarkeerd.
Als dat met de brandkranen daar ter plekke ook het geval was…

Wat gaat hier fout?  Zoals het hoort wordt dit natuurlijk netjes onderzocht en volgt hiervan een rapport. Toch durf ik, op basis van gesprekken met verschillende personen ( ervaringsdeskundigen en (in)direct betrokkenen ) hier nu al wel een eerste uitspraak over te doen.

Tot een tijdje terug  controleerde de brandweer jaarlijks zelf alle brandkranen en brandputten in hun verzorgingsgebied. Dat mag niet meer van de eigenaar van het net, Brabant Water. Men heeft liever niet dat anderen aan hun net zitten en zij doen dit nu zelf en streven er naar om dit eens per vijf jaar te doen. Ja, u leest het goed, streeft er naar om dit minimaal eens per vijf jaar te doen!!! 

Eén ding lijkt me zeker, dat is natuurlijk veel te weinig. Zeker als er intussen tijd gewerkt is aan straten en bermen. En dan kun je nog afvragen hoe vaak wordt er eigenlijk echt gecontroleerd door deze geprivatiseerde partij? Als we net als gezondheid ook veiligheid serieus nemen in NL dan snap ik echt niet waarom dit zo is afgesproken en geregeld. Bij de jaarlijkse rondes van de brandweer had men elk jaar diverse op- en aanmerkingen die opgevolgd werden.

Waarom deze aanpak door de veiligheidsregio, en indirect onze gemeente geaccepteerd?

Controleren van brandkranen zijn misschien niet de leukste oefenavonden maar ik denk dat er zo 20 vrijwilligers zijn op te trommelen die mee willen helpen om brandkranen te markeren en te controleren. Het gaat om de veiligheid van je eigen woon- en leefomgeving!!

In het nog te verschijnen rapport zal waarschijnlijk netjes uitgelegd worden hoe het zat met de (tijdige) beschikbaarheid van A-, B- en C-bluswater. Wil je daar meer over weten lees dan deze beleidsregels ( LINK ) door. Misschien zal de veiligheidsregio wel zeggen dat, net als een tijdje geleden bij de grote brand in Woudrichem, alles binnen de normen viel. Onze brandweerexpert uit de CDA-fractie, Wendy van Ooijen, trok toen ook al aan de bel.

Als dat de conclusie is, dan kloppen die normen volgens mij echt niet.

De brandbestrijding is een gemeentelijke taak. Daarom ben ik dinsdagmiddag, samen met mijn collega raadslid en dorpsgenoot Pim Bouman direct in de pen gekropen. We hebben schriftelijke vragen ( LINK ) gesteld over de beschikbaarheid van bluswater en de controle van de brandkranen in de gemeente Altena.  Onze burgemeester heeft aangegeven ook graag te willen weten hoe het precies zit.  Ik reken op een snelle beantwoording en adequate aanpak!! Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Mocht je naar aanleiding van deze gebeurtenissen en/of blog me nog willen voorzien van extra input c.q. willen reageren dan kan dat uiteraard.

Tel: 06-21540524  of e-mail: arnobouman365@gmail.com