Cameratoezicht mogelijk?

16 februari 2015

De afgelopen maanden wordt het Land van Heusden en Altena opgeschrikt door een reeks aan inbraken. De gemeente Aalburg vormt hierop zeker geen uitzondering. Zo werd o.a. bij rijwielhandel Vos in een weekend voor 50.000 euro aan fietsen weggehaald. Bij aardappelgroothandel Altena werd zelfs twee weekenden achter elkaar ingebroken en is de kluis ontvreemd.

Terecht vroeg Ideaalburg op de afgelopen raadsvergadering hier aandacht voor.  Of de portefeuillehouder veiligheid hierover contact gehad met de politie? En zo ja, of er sprake was van verscherpt toezicht of andere maatregelen? Burgemeester Naterop antwoordde dat er zeker contact was met de politie.  Tevens werd gemeld dat er sprake is van georganiseerde criminaliteit. Alertheid van een ieder is dus geboden.  Daarom is o.a. het initiatief van Digitaalburg voor een digitale buurtpreventie middels Whatsapp ook te prijzen.

Maar is dit wel voldoende?

Is het niet beter om in de gemeente Aalburg op enkele strategische punten ook permanent camera-toezicht te passen? Denk aan de invalswegen van dorpen c.q. het gebied.  Waarschijnlijk kan dit in samenwerking met de buurtgemeenten Woudrichem en Werkendam worden opgepakt. Het CDA in Werkendam heeft dit al eerder aan de kaak gesteld n.a.v. vernielingen op de Tol in Sleeuwijk. Onze APV biedt hiervoor al enige ruimte en kan indien nodig best aangepast worden. Op vele plaatsen in Nederland wordt dit al toegepast. Op de wikipedia-pagina “Cameratoezicht”  staat een link welke leert dat  er schijnbaar in onze gemeente al enkele van die dingen hangen op de provinciale wegen.

Ik zie eigenlijk maar twee nadelen aan dit middel. Ten eerste natuurlijk de privacy-gevoeligheid. Gelukkig is hierover in de gemeentewet al het nodige geregeld. De gemeente Rotterdam ( waar maar liefst 400 permanente camera’s ophangen ) heeft een compleet reglement beschikbaar waarin dit aspect ruimschoots aan de orde komt.  Een tweede mogelijk nadeel zijn de kosten. M.i. hoeft het allemaal niet zo heel veel te kosten. Daarnaast zou het best wel eens zo kunnen zijn dat hier potjes voor zijn bij de landelijke politie en/of provincie. Bovendien is veiligheid een groot goed en dat mag best wat kosten.

Alleen bij incidenten kan er achteraf door de politie naar de beelden worden gekeken. Als we met elkaar maar genoeg ruchtbaarheid geven aan het feit dat deze camera’s er hangen en dat er vele mensen actief zijn bij de digitale burgerwacht zal dit een afschrik-effect teweeg brengen.  Mooie vorm van Samen Doen zou ik zeggen.

Kortom genoeg redenen om hierover enkele vragen te stellen aan het college. Zodra de antwoorden binnen zijn zal ik ze op deze internet pagina met een ieder delen. De vragen vindt u via onderstaande link:

20150216 CDA Aalburg vragen over mogelijkheden cameratoezicht