Monthly Archives

juli 2017

Draaien windmolens op subsidie?

7 juli 2017

Vandaag mocht ik als trotse ouder aanwezig zijn bij de diploma-uitreiking van mijn dochter. Maar liefst 127 jongeren verlaten vol met dromen en ambities de middelbare school. Sommige pakken een tussenjaar maar het merendeel gaat een vervolgstudie volgen. Tussen de vele gekozen studierichtingen kwam ook de studie Global Sustainable Science langs.  Hé, dat is interessant dacht ik. Hoe zou een student of hoogleraar denken over de mogelijke plaatsing van windmolens in het Land van Heusden en Altena.

Deze week werd deze discussie binnen onze regio actueel door het initiatief van het waterschap Rivierland. Zij voelen een maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om de uitdagingen waarvoor we gesteld zijn als het gaat om de reductie van CO2 en de aanpak van het klimaatprobleem. Men wil, bij voldoende draagvlak, een aantal windmolens plaatsen waarbij de opbrengsten terugvloeien naar de lokale gemeenschap. Als locatie heeft men een aantal gronden langs de Bergsche Maas tussen Dussen en Hank op het oog.  In het kader van duurzaamheid en gedeelde verantwoordelijkheid een voorstel met positieve kanten.

Toch staat niet iedereen op voorhand te juichen. “Windmolens draaien op subsidie, niet op wind. Ook is er sprake van horizonvervuiling. ” konden we lezen in de regionale kranten. Als dat zo is zou je denken dat je inderdaad faliekant tegen moet zijn.  Hoe zit dit?

Een korte zoektocht op internet leert het volgende:

  1. De SER ( onafhankelijk overheidsorgaan ) zegt: Ja, zonder subsidie zou windenergie waarschijnlijk niet bestaan. Zie voor meer info de bron www.energieakkoordser.nl
  2. Ondanks dat over smaken te twisten valt op deze site ook te lezen dat er sprake is van overlast voor de directe omgeving en dat windmolens erg opvallende verschijningen zijn in het landschap.

Maar er is ook een andere kant van de medaille. Het verband tussen de CO2 uitstoot en de opwarming v/d aarde en de hiermee samenhangende klimaatproblematiek is veelvuldig aangetoond. NIETS DOEN IS GEEN OPTIE. De overheid ziet dat er een transitie noodzakelijk is en probeert middels subsidies andere duurzame vormen zoals wind en zonne-energie op te starten.  Een goede zaak waar niets mis mee is.

Echter: Het blijkt dat óók kolencentrales worden gesubsidieerd…. In 2017 is dit bedrag maar liefst 3,6 miljard euro!!! ( BRON ).  Dat geeft weer toch te denken.

En zo heb ik nog wel meer vragen.  Waarom plaatsen we de windmolens niet alleen op zee?  Welke alternatieven zijn er wellicht mogelijk?  Voor mij is het veel te vroeg om te zeggen dat ik geen windmolens wil. Ik sta zeker niet te trappelen maar ook in Altena hebben we onze verantwoordelijkheid inzake de de energie-opgave. Wat zou het toch mooi zijn als we grotendeels zelfvoorzienend kunnen zijn in onze energie die dan op een duurzame vorm is gewonnen.  Graag laat ik me hier de komende tijd verder over informeren.

Waarschijnlijk duurt het nog een paar jaar voordat voor het klimaatprobleem de echte antwoorden hebben gevonden. In tussentijd moeten we wel aan de slag. Hopelijk levert de studie Global Sustainable Science voldoende afgestudeerde studenten met nieuwe ideeën op die zo duurzaam zijn dat heel Altena er in gelooft.