Monthly Archives

mei 2015

Zaak mestverwerker Meeuwen stinkt

25 mei 2015

Ze zijn er nog, de Aalburgse ondernemers die zelfs in tijden van crisis durven te investeren in hun onderneming. Vaak is modernisering of schaalvergroting het onderliggende motief. De kleine ondernemer is, los van wellicht de ZZP-ers, steeds moeilijker in staat om het hoofd boven water te houden. Om een plan gerealiseerd te krijgen heeft een ondernemer bijna altijd de overheid nodig. Hij moet er langs voor een vergunning en/of bestemmingsplan wijziging.

Zo ook de Meeuwense ondernemer v/d Vendel. Dit agrarisch loonbedrijf annex mesttransporteur zag al in december 2011 (!!) dat hij moest investeren in een milieu-vriendelijke mestverwerkingsinstallatie. Door de, in mijn ogen terechte,  verscherpte wetgeving mag er steeds minder mest worden uitgereden over de akkers en weilanden. Aangezien wij als prijsbewuste consumenten graag zuivel en vlees eten én beesten toch ook echt moeten poepen zit de boer met een mest-uitdaging.

Van de Vendel zag hier een kans c.q. noodzaak om zijn bedrijf uit te breiden. Het mesttransportbedrijf, wat werk biedt aan enkele tientallen mensen, is alleen nog maar levensvatbaar in combinatie met een mestverwerkingsinstallatie. Deze installatie onttrekt schoon water uit de mest ( 50%) wat op het oppervlakte water gestort mag worden . Het restant is weer een eindproduct voor o.a. de wijnbouw.

Dan zou je toch verwachten dat zo’n initiatief met enthousiasme wordt ontvangen op het Aalburgse gemeentehuis??? Wat daar nu allemaal gebeurd is vertelde Erik van de Vendel op 12 mei jl. tijdens de raadsvergadering. Hij legde rustig uit wat hij allemaal had meegemaakt sinds december 2011 tot nu. Ik zal de details besparen maar de hoofdlijn bestaat uit: wachttijden door wethouderswisselingen, verkeerde aannames en adviezen én het ontbreken van een totaaloverzicht waardoor een volgende stap pas duidelijk wordt na het afronden van een eerdere.

En nu, na bijna 4 jaar (!!) vond wethouder Prosman het noodzakelijk om eerst het gevoelen bij de raad te polsen. Want het zou toch zonde zijn als we als gemeente Aalburg hier onnodig veel tijd en geld aan zouden besteden…..
Het moet niet gekker worden. Waarom nu pas en niet gelijk na zijn aantreden? Weer een jaar vertraging. Dit was immers een lopend dossier wat overgedragen was door de oud-wethouder. Of staan er iets teveel kastjes en muren in ons gemeentehuis en/of provinciehuis waar ondernemers en burgers mee te maken krijgen als ze iets willen van de overheid? Of wilde Prosman graag dat v/d  Vendel naar het Regionale Bedrijventerrein in Werkendam zou verhuizen waar hij in een vorige leven als wethouder één van de grondleggers van is geweest? Ik weet het niet, maar dit zaakje stinkt.

De rol van de overheid moet een faciliterende zijn, betoogt ons gemeentebestuur bij elke gelegenheid. Helemaal mee eens. Maar hoe hier gehandeld is heeft met het faciliteren van een ondernemer, binnen bestaande wetgeving, totaal niets te maken.

En nu maar hopen voor de firma van de Vendel én haar medewerkers dat ze niet te maken krijgen met een recent gewijzigde opstelling vanuit de provincie. In het nieuwe bestuursakkoord staat immers te lezen:
Ten aanzien van grootschalige mestverwerking en -vergisting (>50.000 ton) nemen we een regierol. We wijzen een aantal locaties aan waar grootschalige verwerking en vergisting kan plaatsvinden, met minimale overlast en risico’s voor de leefomgeving.

Het zou toch wel heel zuur zijn dan door te trage ambtelijke en/of politieke molens een goede Aalburgse ondernemer de stront in zakt. De CDA-fractie gaat dit dossier in ieder geval op de voet volgen en daar waar mogelijk deze ondernemer helpen.

Het F-woord van Veerman

14 mei 2015

 

Cees-Veerman

Iedereen heeft het ongetwijfeld inmiddels vernomen in de lokale media. Prof. Dr. Veerman ( oud-minister van landbouw ) heeft zijn langverwachte rapport “Bestuurlijke toekomst Land van Heusden en Altena” gepresenteerd.  Samengevat is zijn advies aan de Provincie:

1. Stuur met een krachtig en duidelijk besluit aan op een fusie van de drie Altena-gemeenten per 1 januari 2019.

2. Geef de lokale bestuurders de ruimte om dit binnen dit tijdsbestek zelf in te vullen.

3. Voer voor de zomer van 2015 een onderzoek wat moet resulteren in een stappenplan.

4. Streef naar een nieuwe ‘faciliterende’ rol van het openbaar bestuur waarbinnen allerlei verschillende samenwerkingsverbanden gelden met andere maatschappelijke partners en overheden buiten de eigen regio.

Als je het mij vraagt een prima advies. Het sluit ook goed aan bij de amendementen van het CDA Aalburg (LINK) van 28 april jl. die waren opgesteld als aanvulling en concretisering van de Aalburgse visie. Samengevat: Richting geven en ruimte bieden.  De grote vraag is nu wat dit rapport gaat betekenen voor het moeizame samenwerkingsproces binnen het Land van Heusden en Altena?  Graag deel ik met jullie mijn eerste overwegingen over dit rapport ( zie LINK ) en de mogelijke gevolgen hiervan:

1. Het rapport is een prettig leesbaar en goed onderbouwd document. In 15 pagina’s wordt in heldere bewoordingen de historie van het dossier, de analyse van de huidige situatie en de aanbevelingen voor de toekomst weergegeven.

2. Het legt op een heldere wijze bloot dat het in onze regio helaas een bestuurskracht en visie ontbreekt om geheel zelfstandig te komen tot een heldere gezamenlijke visie op de toekomst. De aanbevelingen zijn duidelijk en concreet.

3. Positief is dat het rapport er nu ligt. Er was sinds oktober 2014 een soort status quo ontstaan in de gezamenlijke samenwerking in afwachting van het advies van Veerman. De provincie zal naar mijn mening de conclusies van dit rapport geheel overnemen. Hopelijk wacht men hiermee niet te lang zodat de wachtstand en het naar elkaar kijken van onze lokale bestuurders eindelijk kan ophouden.

4. Op zeer korte termijn verwacht ik van de drie colleges een gezamenlijke uitspraak waarin men drie gebieden aanwijst waarop men intensief gaat samenwerken. Dit zal ook een poging zijn om goede wil te tonen aan de provincie zodat zij besluiten dat de regie binnen onze regio blijft liggen.

5. Stapsgewijs conform het opgestelde stappenplan zal toegewerkt worden naar één gemeente binnen het Land van Heusden en Altena.

6. De volksraadpleging binnen Aalburg over samenwerking zal waarschijnlijk nooit gehouden worden. Hier wordt de komende anderhalve jaar voorzichtig naar toegewerkt door het huidige college.

7. Binnen Aalburg zal op termijn één lokale politieke partij ontstaan door de fusie van Ideaalburg, BAB en de Aalburgse Alliantie. Grappig en opmerkelijk toeval: ook van drie naar één. Deze partij gaat bij de verkiezingen in november 2018 goed scoren.

8. Werkendam zal op korte termijn zijn kaarten op tafel moeten leggen. Men kan zich niet meer blijven verschuilen achter een eerder NEE van Aalburg.

9. De verhoudingen binnen de raad van Aalburg zullen kortstondig verscherpen maar daarna alleen maar verbeteren doordat er eindelijk voortgang én duidelijkheid komt binnen het samenwerkingsproces.

Nog belangrijker is wat dit gaat betekenen voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties binnen onze regio. Ik heb me in ieder geval voorgenomen om daar de komende tijd meer over te schrijven. Daar doen we het tenslotte als volksvertegenwoordiger voor. Anders krijg ik straks nog het verwijt dat ik een fusie-fetisjist ben. En daar zit ik natuurlijk niet op te wachten.