Monthly Archives

april 2015

Aalburg isoleert zich met eigen visie

30 april 2015

Soms is iets niet wat het lijkt. Illusionisten zoals Hans Klok verdienen er veel geld mee. Maar ook in de politiek zit er vaak een diepere strategie c.q. gedachte achter wat iemand beweert c.q. hoe er wordt gehandeld in een debat. Afgelopen raadscyclus was hiervan voor de politieke fijnproevers een mooi voorbeeld van te zien.

Twee weken geleden presenteerde het Aalburgse college bij monde van verantwoordelijk wethouder vol trots een Aalburgse visie op samenwerking.  Deze is visie is opgesteld n.a.v. het weer opstarten van het samenwerkingsdossier in het Land van Heusden en Altena en de stap van de provincie om oud minister Veerman een advies hierover te laten uitbrengen aan gedeputeerde staten.

Kort samengevat komt de Aalburgse visie hier op neer. Zie de lokale overheid als facilitator en straal dienend leiderschap uit. En ten tweede wil Aalburg zoveel mogelijk samenwerken met de 4 O’s  ( ondernemers , onderwijs, overheid en overige partners ).

In de opiniërende vergadering was de input van de CDA fractie dat het ontbrak aan concrete stappen in de visie. Zowel op het gebied van overheidsparticipatie als op het gebied van de samenwerking binnen het Land van Heusden en Altena.  Men wil hier een experimenteerfase aangaan zonder dat men een concreet doel benoemd. Dit heb ik vergeleken met het plakken van een pleister op een houten been. De verdediging van de wethouder was simpel en doeltreffend. “Wij leggen als college geen visie op maar we roepen u als raad op om te komen met amendementen en aanvullingen.”

Helaas bleek tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 28 april jl. dat de CDA fractie hier als enige gehoor aan had gegeven. Wij hadden m.b.t. de bestuurlijke samenwerking binnen het Land van Heusden en Altena een drietal amendementen opgesteld. ( zie Amendement 1 , Amendement 2Amendement 3  ). De amendementen waren bewust niet te verstrekkend opgesteld. Dit zodat ze breed gedragen zouden kunnen worden binnen de raad.  Ik heb dat bruggen slaan genoemd. De amendementen besluiten het volgende: Beperk de experimenteerfase tot 1 juli 2017 ( conform het college akkoord ), geef aan dat na een succesvolle experimenteerfase een bestuurlijke of ambetelijke fusie een logisch vervolg is en tenslotte geef het signaal af richting Woudrichem en Werkendam dat zij de enige partners voor een mogelijke fusie.

Met deze amendementen had het CDA een drietal doelstellingen:

1. Een poging om vanuit Aalburg richting Woudrichem en Werkendam een positief signaal af te geven zonder dat een on-omkeer proces in gang wordt gezet. Hiermee zou de experimenteerfase een betere kans van slagen krijgen.

2. Een poging om bruggen te slaan binnen de raad van Aalburg. Met deze amendementen had het CDA namelijk de Aalburgse visie kunnen steunen waarmee hiervoor een grote meerderheid zou ontstaan. Dit had een krachtig signaal kunnen zijn richting provincie en Woudrichem en Werkendam.

3. Duidelijkheid krijgen over het feit of wethouder Sheikarriem wel écht open staat voor input vanuit anderen en niet koste was kost voor 100 procent zijn eigen visie wil handhaven.

Al tijdens de eerste termijn gaf Sheikkariem een duidelijk signaal af. “Ik ontraad u deze amendementen omdat hiermee Aalburg wordt geïsoleerd. Voor verschillende onderwerpen hebben we ook andere partners nodig!”. De SGP leek als grootste coalitiepartner wel iets te zien zitten in de amendementen en riep op tot een schorsing. Wat er zich toen achter gesloten deuren heeft afgespeeld bij de coalitie weet ik niet. Ik kreeg de indruk dat met name Ideaalburg geen enkele stap wilde zetten. Waarom is mij een volkomen raadsel.

Uiteraard heb ik aangegeven dat juist tot samenwerking met andere partners wordt opgeroepen en dat dit niet wordt uitgesloten. Maar dat alleen op het vlak van een mogelijke bestuurlijke of ambtelijke fusie alleen gekeken zou worden naar Werkendam én Woudrichem. Niet meer en niet minder. Maar de wethouder had zich ingegraven in zijn eigen loopgraven. Daar waar hij nu de raad juist elke keer toe oproept om deze te verlaten. Hoe geloofwaardig blijf je dan???

En wat is nu in mijn ogen het resultaat?  Richting de belangrijkste partners Werkendam en Woudrichem wordt het signaal afgegeven dat Aalburg geen andere partners uitsluit voor een mogelijke bestuurlijke of ambtelijke fusie in de toekomst. Aalburg wil zich nergens op vastleggen en alle opties op alle vlakken open houden. Met dit signaal isoleert Aalburg zich wederom onnodig binnen de regio. En dan moet de experimenteer fase ( zonder doel ) nog beginnen. Hoe efficiënt en effectief is dat? Eén ding weet ik zeker. Elke ondernemer die zo zijn bedrijf bestuurt gaat binnen afzienbare tijd failliet.

De wethouder ziet dit denk ik als onderhandelingsstrategie ( hard-to-get? ) of een poging om geen spanningen binnen de coalitie op te roepen. Jammer. Want als men nu goed had gelezen wat er staat in de amendementen en had geluisterd naar de input van het CDA was de visie breder gedragen geweest en had de experimenteerfase een betere kans van slagen gekregen. En dat was in het belang van iedereen in Aalburg geweest.

Lintjesregen

24 april 2015

Buiten scheen de zon maar binnen regende het lintjes in d’Alburcht te Aalburg. Het was voor mij de allereerste keer dat in Aalburg bij deze gelegenheid aanwezig was. Vorig jaar was ik als fractievoorzitter ook uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn maar om een of andere reden voelde ik niet de behoefte om hier invulling aan te geven.

Dit jaar was ik al in een vroeg stadium betrokken bij het aanvragen van een lintje voor één van de gedecoreerden, Gertjan Bax. Medio augustus 2014 werd ik benaderd of ik iets kon zeggen over zijn bijdrage aan de samenleving in zijn rol als fractievoorzitter van het CDA te Aalburg.  Eén van de vele functies die Gertjan de afgelopen tientallen jaren vrijwillig heeft vervuld. Uiteraard was dat een kleine moeite. En jawel, een week geleden kreeg ik via dezelfde persoon te horen dat het was gelukt. Gertjan zou een lintje krijgen! Genoeg reden dus om deze keer wel naar de d’Alburcht af te reizen.

En ik moet zeggen, daar heb ik geen spijt van. Om eerlijk te zijn ontroerde het me best om te zien hoe zes mensen, die in hun bescheidenheid het waarschijnlijk niet verwacht hadden, in het zonnetje werden gezet. Een volle Alburcht klapte hen meermaals toe. Vele functies die belangeloos uitgevoerd werden of worden door de gedecoreerden passeerden de revue. 40 Jaar vrijwilliger bij Wilhelmina ’26, tientallen jaren bestuursfuncties bij watersportvereniging Trident, raadslid voor de SGP, stamboomhouder van de blonde Aquitaine ( een Franse ‘dikbilkoe’ geloof ik ), bevelvoerder van de brandweer etc. etc.

Martien Vos sprak namens de gedecoreerden, een dankwoord uit,  op de voor hem karakteristieke wijze. “Zeg niet alles wat je weet, maar weet wat je zegt” .  Hij was verrast, en vond dat het maar toeval was dat nu net deze zes personen een lintje kregen. Het siert de bescheidenheid.

Burgemeester Naterop sprak hen waarderend toe.  Mooi was het gedeelte in de toespraak waarin aangegeven werd dat in deze zes personen alle vrijwilligers, mantelzorgers en andere binders van de samenleving worden geëerd. Zo moet je het denk ik ook zien.

In de gemeenteraad hebben we het veel over termen zoals overheidsparticipatie, burgerparticipatie en participatiemaatschappij. Je kunt er veel over praten maar je kunt het ook gewoon doen!! Deze zes personen hebben dat in ieder geval ruimschoots gedaan.

Ik ben blij dat ik aanwezig ben geweest. Volgend jaar weer. Hopelijk zijn het dan niet alleen mannen maar mag ik ook een aantal vrouwen de hand schudden en hun bedanken voor hun positieve bijdrage aan de samenleving. En feliciteren met hun welverdiende waardering.