Monthly Archives

oktober 2014

Het varkentje van Pim

16 oktober 2014

Afgelopen dinsdag stond een evaluatie van het afvalinzamelingsysteem Diftar op de raadsagenda. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt. Hoe meer afval een huishouden aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Omgekeerd levert betere afvalscheiding en het aanbieden van minder afval een lagere afvalstoffenheffing op.

Ten tijde van de invoer in 2011/2012 waren met name de B.A.B. en Aalburgse Alliantie fel tegenstander van deze methodiek van doorberekenen van de afvalstoffenheffing. Ondanks dat vooraf via onderzoeken aangetoond werd dat het zou leiden tot minder afval en beter gescheiden afvalstromen in Aalburg. Pim Bouman maakte het destijds zo bont dat hij een pluche varken naar de raadzaal mee genomen had om zijn betoog kracht bij te zetten. “Diftar is een onzinnig systeem, de Aalburger is beter af zijn met een varken in de achtertuin”, zo betoogde Pim. Terug naar vroeger dus volgens de B.A.B..

En wat blijkt nu? Jawel hoor, het systeem blijkt prima te werken. Er wordt minder afval door de Aalburgers gegenereerd en er wordt veel beter gescheiden. Goed voor milieu en portemonnee. Gelukkig zijn zowel de B.A.B. als Aalburgse Alliantie zo sportief om dit te erkennen. Men had het fout gezien en geeft dit nu ruiterlijk toe. Hulde.  Wethouder Pim Bouman gaf zelfs een mini-college “omgekeerd inzamelen”. Een nog vooruitstrevender systeem waarbij alleen recyclebare materialen worden opgehaald aan huis. Restafval dient dan door de inwoner weggebracht te worden naar een centraal punt.  Wat het CDA betreft houden we het voor de komende jaren bij Diftar. Bij een aantal afvalstromen zoals blik en papier is er nog verbetering mogelijk. Laten we daar eerst op focussen.

Als CDA konden we het niet nalaten om te informeren naar het welzijn van het varken van Pim. Hoe gaat het met dit dier nu blijkt dat Diftar toch een succes is??  Wethouder Pim antwoordde spitsvondig dat het prima gaat met zijn roze viervoeter. Hij zit in het schuurtje achter het huis en wordt gevoerd met de overbodige regels die er volgens Pim nog volop zijn in de gemeente Aalburg.

Een populair onderwerp. Minder regels, kleinere overheid.  Het staat in bijna elk verkiezingsprogramma. Deze week meldde de gemeente de Hollandse Kroon trots dat men 80% van de plaatselijke regelgeving wil gaan schrappen. Het CDA is benieuwd of Aalburg in staat blijkt om hier de daad bij het woord van Pim te voegen. Wij zijn bereid om mee te denken. Mits er maar geen wantoestanden ontstaan zoals in het verleden bij de Veense putten. Ook nu dreigt het college een aantal regels niet duidelijk af te spreken. Een ezel stoot zich in het gemeen….

Kortom, verantwoord afschaffen van regels gaat nog een hele kluif worden. Zal het varken over een jaar nog leven? Of zal de vermagering, van te weinig af te schaffen overbodige regels, haar tol eisen.  We gaan het nauwlettend in de gaten houden, want ook dierenwelzijn staat bij ons hoog in het vaandel.

Duurzaam boekhouden volgens de Aalburgse formule

4 oktober 2014

Het college van BAB, Ideaalburg en SGP heeft de mond vol over de Aalburgse formule. Dit zou betekenen dat zaken laagdrempelig, pragmatisch en daar waar nodig met maatwerk worden aangepakt en opgelost. Klinkt goed dus maar of het in de praktijk ook echt zo wordt uitgevoerd is de grote vraag. Sinds kort heeft het college een nieuw stokpaardje van stal gehaald. Met de term “duurzaam boekhouden” wordt getracht te verbloemen dat Aalburg financieel barre tijden tegemoet gaat en dat er flink gesneden wordt in onze gemeente.

Op 23 september jl. werden de raadsleden van Aalburg uitgenodigd om met het college van gedachte te wisselen over de begroting van 2015 – 2018. Trots als een pauw presenteerde wethouder Sheikkariem zijn verhaal onder de noemer “Duurzaam boekhouden”. In een flitsende Prezi presentatie mocht elke wethouder onder regie van Sheikkariem zijn verhaal toelichten. De raad werd vervolgens uitgenodigd om hun visie te geven op dit verhaal.

Duurzaam heeft volgens de Dikke van Dale meerdere betekenissen. Waarschijnlijk doelt onze wethouder op de betekenis “weinig aan slijtage of bederf onderhevig”. Vrij vertaald door mij in “toekomstbestendig”.

De vraag dient zich dus op: Wat zijn nu concreet de plannen en hoe toekomstbestendig wordt dan die begroting?

Een greep uit de “voorlopige” plannen:

1. In 2015 en 2016 stelt men voor om akkoord te gaan met een begroting waar in totaal 700.000 euro teveel wordt uitgegeven. Samen met de steeds terugkerende grepen uit de reserves stormt Aalburg af op de rand van de financiële afgrond.

2. De bloem- en plantrijke plantsoenen worden omgevormd naar gras. Na een eenmalig investering van ruim 60.000 euro verwacht men dat dit jaarlijks 90.000 euro opleveren. Ook kunnen bewoners een plantsoen adopteren om dit zelf te onderhouden.

3. Men wil de kosten welke nu gemaakt worden voor evenementen, zoals de jaarmarkt in Wijk en Aalburg en de zomerfeesten in Genderen doorbelasten aan de organiserende verenigingen én dus vrijwilligers die zich hiervoor belangeloos inzetten. Dit levert jaarlijks slechts 2500 euro op. Het CDA heeft er dringend voor gepleit om dit plan direct in de prullenbak te gooien.

4. Tegelijkertijd stelt men voor om wel 100.000 euro uit te geven voor een stukje voetpad in de Polstraat. Hier lijkt sprake te zijn van een deal die gesloten is ten tijde van het coalitieakkoord. Waarschijnlijk niet toevallig komt dat voetpad ter hoogte van de kerk die door veel SGP aanhangers wordt bezocht. Dit geld kan in onze ogen bijvoorbeeld beter gebruikt worden om 40 jaar lang de vrijwilligers van belangrijke evenementen te vrijwaarden van het doorberekenen van kosten.

5. Ook speelt men met het idee om de plannen voor een nieuwe brandweerkazerne t.b.v. Veen en Wijk en Aalburg te schrappen en te gaan voor de renovatie van de bestaande locatie in de Bergstraat. Dit levert jaarlijks 30.000 euro op. Het CDA zal dit heel kritisch volgen. Tijdens de verkiezingen hebben we een nieuwe brandweerkazerne benoemd als speerpunt in de verwachting dat dit ten goede kan komen van de veiligheid. Hierop zullen we de plannen van het college op dit onderdeel dus nauwlettend toetsen.

6. Tenslotte wil men het dienstverleningsmodel van de gemeente Aalburg omvormen c.q. moderniseren. Eén locatie kan dan wellicht worden gesloten en er zal meer sprake zijn van thuiswerkende ambtenaren, mobiele loketten en ambtenaren die op bezoek gaan bij de inwoners / bedrijven thuis. In de gemeente Molenwaard heeft men hiermee de eerste ervaringen opgedaan. Op zich staat het CDA Aalburg op voorhand niet negatief t.o.v. deze ontwikkeling. De huidige formulering is echter zo vaag dat we totaal geen inzicht hebben in de concrete gevolgen. Wel wordt alvast een voorsprong genomen op de bezuiniging. Deze zou in 2017 en 2018 in totaal 350.000 euro bedragen. Hoe deze tot stand komt is compleet onduidelijk. Ook is het maar de vraag of onze ICT infrastructuur die we samen delen met de gemeente Woudrichem dit wel aan kan. Grote investeringen lijken hier noodzakelijk.

Deze week is de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen van Noad’32 en Wilhelmina’26 voor de uitbreiding van de speelcapaciteit op de bestaande locaties. Hiervoor wordt maar liefst een miljoen euro uitgetrokken die uit de snel slinkende reserves worden gehaald.

Ook het CDA draagt de sport een zeer warm hart toe. Maar wij hebben grote vraagtekens bij de route die hier is bewandeld en de oplossing die uiteindelijk wordt gekozen. Onze wethouder “duurzaam boekhouden”, dhr. Sheikkariem, kon ondanks meerdere vragen van onze kant geen enkele keer duidelijk maken hoeveel speeltijd er nu concreet in de praktijk bij komt voor beide verenigingen. Ook niet voor hoeveel jaar er een oplossing is gecreëerd? In de ogen van het CDA Aalburg dus verre van toekomstbestendig.

Ik ben erg benieuwd of het college zich iets aantrekt van de geluiden die gedurende de raadsvergadering zijn ingebracht. Opvallend is dat alleen de oppositiepartijen ChristenUnie, VVD, Progressief Altena en het CDA de moeite hadden genomen om met een inbreng te komen.

Zou alles dan al in de achterkamertjes zijn besloten en afgetikt? Zou best kunnen. Past prima bij de term “Duurzaam boekhouden volgens de Aalburgse formule”  zoals deze door dit college wordt vorm gegeven.