Zorgen over zorg

23 februari 2015

De zorg is er in Brabant, en dus ook het Land van Heusden en Altena slecht aan toe. Tenminste dat zou je denken als je het Brabants Dagblad van afgelopen zaterdag hebt gelezen. Op zaterdagmorgen viel te lezen ” Zorg-enquete:  inktzwart beeld”. Mensen die zorg nodig hebben zijn bang dat ze dit niet meer krijgen of er (veel) meer geld aan kwijt te zijn. Mensen die werken in de zorg zijn bang dat ze hun baan verliezen. Meer dan 80% van de mensen maakt zich zorgen over de veranderingen in de WMO, jeugdzorg en participatiewet.

Kortom, daar worden we niet vrolijk van.  Zeker niet als je de soms hartverscheurende verhalen leest die in de bijlage van de krant zijn opgetekend.

Aan de enquête hebben maar liefst 19.129 mensen meegedaan. Een representatieve steekproef dus zou je zeggen. Maar is dat wel zo? Vaak is het zo dat met dergelijke vrijwillige internet-onderzoeken in eerste instantie mensen meedoen die ergens niet (helemaal) tevreden zijn. Ook is het bekend dat tegenstanders vaak meerdere keren een dergelijke enquête invullen. Dat zal het beeld er niet rooskleuriger op maken.

Natuurlijk ben ik extra geïnteresseerd hoe de zorg er in Aalburg voor staat. Helaas is daar nu net niets over terug te vinden in de krant of op de site. ( www.bd.nl/zorg )  Gemiste kans wat mij betreft. Graag had ik de cijfers per gemeente na willen lezen. Als CDA fractie hebben aan het college o.a. gevraagd hoeveel mensen er in Aalburg tussen het wal en het schip terecht zijn gekomen. Het antwoord hierop is dat er geen meldingen bekend zijn. Enigszins geruststellend dus.

Neem ik dan het onderzoek helemaal niet serieus? Uiteraard wel. Het schept in ieder geval het beeld dat er veel onzekerheid is rondom de zorg. Vaak hoor je het geluid dat de invoering te haastig is gedaan. Ik denk dat dit klopt. Kijk alleen maar naar de problemen met de uitbetaling van  de PGB’s via de Sociale Verzekeringsbank.  Ook in Aalburg zijn hiervan voorbeelden bekend.

Gelukkig ook enkele positieve signalen. Zo laat een wijkverpleegster uit Sint-Michielsgestel weten blij te zijn met het feit dat er geen manager meer zit tussen haar en de client. Ze kan haar werk meer zelf indelen en zo effectief meer zorg verlenen. Hopelijk is dat een trendbreuk met de geluiden die je hoort over het continu in moeten vullen van allerlei formulieren.

Als CDA fractie zullen we in Aalburg de vinger scherp aan de pols houden. Zijn er gevallen bekend waarin het e.e.a. niet (helemaal) goed loopt. Kaart dit dan aan bij het Aalburgloket of neem contact met ons op.