Verantwoord onderhoud overdragen

25 januari 2015

Op de raadsvergadering van a.s. dinsdag wordt besloten op welke wijze de gemeente Aalburg het buitenonderhoud van de basisscholen over gaat dragen naar de schoolbesturen. De wet schrijft voor dat per 1 januari 2015 de schoolbesturen zelf verantwoordelijk worden voor dit onderhoud. Het geld wat in het verleden door het Rijk aan de gemeente werd betaald gaat nu rechtstreeks naar de scholen. Een goede zaak. Het past ook in het principe dat de overheid zich op steeds meer vlakken terugtrekt.

Het is belangrijk dat de overdracht van dit onderhoud op een verantwoorde wijze wordt overgedragen. Men is het wettelijk niet verplicht maar de gemeente Aalburg heeft natuurlijk wel de morele verplichting om dit netjes te doen. Bovendien zijn goed onderhouden schoolgebouwen óók in het belang van de lokale overheid. Het voorstel van het college is om de opgebouwde voorzieningen ( lees: spaarpot ) die nog beschikbaar zijn te storten naar de schoolbesturen. Zij mogen dan zelf bepalen waar ze het geld aan besteden. Dus het is niet gegarandeerd dat dit ook besteed wordt aan de schoolgebouwen in Aalburg. Het gaat dan om in totaal ongeveer 160.00 euro.

Een hoop geld dus. Maar is dat wel zo? Om hier achter te komen is het van belang om te weten:

1. Welke bedragen heeft de gemeente Aalburg de afgelopen drie jaar besteed aan het buitenonderhoud van de schoolgebouwen?

2. Hoeveel geld heeft men beschikbaar gekregen vanuit het Rijk voor dit onderhoud en hoeveel heeft men jaarlijks opgenomen in de begroting?

3. Wat is de staat van het onderhoud van de gebouwen?

De antwoorden op deze vragen heb ik geprobeerd boven tafel te krijgen.

1. De eerste vraag heb ik gesteld tijdens de opiniërende raadsvergadering van 13 januari jl.. Inmiddels is het antwoord bekend. Het blijkt zo te zijn dat in 2012  nog 3450 euro is betaald en de jaren daarop helemaal niets!! Men had per jaar gemiddeld 29.000 euro begroot. Het restant is dus geboekt naar de eerder genoemde “spaarpot”.

2. Deze vraag bleek wat lastiger te beantwoorden. Gelukkig is collega Arie van Loon van de SGP een deskundige op dit vlak en hij wees op een beschikbaar spreadsheet op de site van de PO-raad. Met dit model is te berekenen dat de overheid ongeveer rekent met 90.000 euro per jaar voor de gemeente Aalburg. Veel meer dus dan Aalburg hiervoor besteed en zeker meer dan dat men voor dit buitenonderhoud uitgeeft.

3. Met de beantwoording van deze vraag kom ik op glad ijs. Ik ben namelijk zeker geen bouwdeskundige. Bijgaand een aantal foto’s uit een rapport wat op verzoek van de gemeente Aalburg is opgemaakt over de staat van de gebouwen.

In de praktijk gaat om de scholen in Babyloniënbroek, Wijk en Aalburg ( Henri-Dunant ), Veen, Genderen en Meeuwen. De school in Eethen wordt gehuurd en voor de Hoeksteen is in het verleden een andere regeling getroffen.

Op dit moment probeer ik samen met een aantal coalitiepartijen een amendement in te dienen op het voorliggende raadsvoorstel. De lijn van het amendement is simpel. Als eerste: zorg ervoor dat de gelden daadwerkelijk worden besteed in Aalburg. Als tweede roept het op om het geld niet zomaar over te maken maar eerst te kijken wat de lange termijn visie is met de schoolgebouwen in onze gemeente. Dit moet uiterlijk juli 2015 bekend zijn. Het geeft als laatste de schoolbesturen de kans om inzichtelijk te maken of de staat van het onderhoud wel voldoet aan de meerjarenonderhoudsplannen die in het verleden zijn vastgesteld.

Kortom: nu even wat meer zorgvuldigheid om ellende op korte én lange termijn te voorkomen.

Of het gaat lukken met het amendement is nog even spannend. Er is in ieder geval sprake van constructief overleg. We zijn ervan overtuigd dat wethouder Prosman ook het beste voor heeft met de scholen. Dus we gaan er vast uitkomen.