Browsing Tag

samenwerking

Achter gesloten deuren

1 februari 2015

Nee, deze blog gaat  niet over de TV serie op NET5. In deze “scripted reality” serie worden verhalen nagespeeld van mensen die een groot geheim met zich meedragen. Ik ken de serie persoonlijk niet maar de meest ingewikkelde problemen komen getuige de website aan bod. Ook het succesvolle boek van John Grisham uit 1992 waarin twee rechters van het hoogste rechtsorgaan in Amerika worden vermoord staat hier niet centraal. Het gaat gewoon over de raad in Aalburg.

Afgelopen raadcyclus vergaderde de raad van Aalburg maar liefst twee keer achter gesloten deuren. Is dat wel een positieve ontwikkeling?

Soms zijn er goede redenen om te grijpen naar het middel van de beslotenheid en vertrouwelijkheid. Bijvoorbeeld als er zaken besproken en/of besloten moeten worden waarbij de veiligheid van personen in het geding is. Of een situatie waarbij er grondexploitaties worden besproken. Marktpartijen zouden een concurrentievoordeel qua onderhandelingspositie kunnen creëren als bekend is tegen welke prijs bepaalde gronden in de boeken van de gemeente staan.

Steeds vaker wordt in Nederland naar het middel gegrepen van besloten vergaderingen waarbij geheimhouding wordt opgelegd. Het meest bekende voorbeeld is de zogenaamde commissie “Stiekem” waarbij de fractievoorzitters van de Tweede Kamer vertrouwelijk worden bijgepraat over de stand van zaken van onze informatie- en veiligheidsdiensten. De landelijke politiek komt steeds meer in een spagaat over deze commissie. Stel, men hoort daar dat miljoenen bel gegevens doorgegeven worden aan de Verenigde Staten dan kan men daar in de Tweede Kamer helemaal niets mee doen. Frustrerend natuurlijk en men is zoekende naar de juiste vorm.

In Aalburg ontstaat nu iets soortgelijks. Afgelopen week werd in alle drie de raden binnen het Land van Heusden en Altena een besloten raadsvergadering belegd waarin geheimhouding werd opgelegd. Gezien het feit dat dit in drie gemeente bijna tegelijkertijd plaats vond, vertel ik geen geheim dat het onderwerp het proces van samenwerking binnen het Land van Heusden en Altena was.  Is het dan wel terecht dat dit vertrouwelijk gebeurd? Volgens mijn beoordeling komt met dit onderwerp de veiligheid van personen niet in het geding. Ik zie ook geen concurrentievoordeel voor marktpartijen. Het enige criterium wat ik kan bedenken is de politieke gevoeligheid van dit onderwerp.

Zonder dat de webcam meedraait en/of media aanwezig zijn voelen mensen zich wellicht vrijer om te zeggen wat ze echt vinden. Wellicht geven portefeuillehouders een kijkje in de keuken en willen ze polsen hoe e.a.a. politiek valt. Of er zijn andere strategische overwegingen. Feit is in ieder geval dat de inwoners van Aalburg nu niet weten wat er besproken is. Terwijl het toch heel belangrijk kan zijn voor de toekomst van ons gebied.

Het college heeft eerder aangegeven dat men in februari hun eigen visie op de samenwerking in het Land van Heusden en Altena zou presenteren. Dit zou dan in alle openbaarheid in de raad van Aalburg opiniërend behandeld worden. De agenda van deze vergadering is inmiddels gepubliceerd. De visie ontbreekt. Schijnbaar worden de kaarten tegen de borst gehouden. Misschien komt het later als Veerman zijn rapport heeft gepresenteerd?

Allemaal vragen. Eén ding is geen vraag voor mij. Met betrekking tot dit onderwerp moet zo snel mogelijk de openbaarheid weer gezocht worden. Het is niet democratisch dat dit in de achterkamers wordt beklonken c.q. voorgekookt. Elke Aalburger mag weten hoe de politieke partij waar men op heeft gestemd zich houdt aan haar verkiezingsbelofte(n). Daarom moeten we onze eigen commissie stiekem maar gauw afschaffen. Al voordat ie officieel is ingesteld.