Browsing Tag

milieustation

Eén centraal milieustation in Altena is een slecht idee

29 november 2020

De komende maand neemt de gemeenteraad een beslissing over de milieustations in Altena. Op dit moment zijn dit er nog drie ( Giessen, Hank, Werkendam ). Eigenlijk zijn dit nu twee volwaardige stations en één steunpunt. Het gemeentebestuur stelt voor om dit terug te brengen naar twee en het milieustation in Hank te sluiten. Achterliggende gedachte is dat op de twee resterende stations het afval beter gescheiden kan worden en dat daar de met langere openingstijden en gescheiden ingangen voor gratis en betaald afval de dienstverlening substantieel wordt verbeterd.

De sluiting van het station in Hank ligt bij de Hank en Dussen gevoelig. Heel begrijpelijk en logisch. Afgelopen dinsdag was er de gelegenheid voor inwoners om bij de gemeenteraad in te spreken op dit onderwerp. Eén van de insprekers was dhr. Bogaarts uit Dussen.  In de zaterdagkrant kwam hij ook uitgebreid aan het woord in het AD. Hij pleit voor één centraal milieustation voor de gemeente Altena. Dit zou dan op de oude vuilnisbelt in Dussen gerealiseerd moeten worden.  

Alhoewel ik het altijd waardeer als mensen alternatieve ideeën hebben, is dit in mijn ogen echt een slecht idee. Hiervoor zijn een aantal argumenten te noemen.  Ten eerste is er sprake van grote kapitaalvernietiging door sluiting van de huidige volwaardige milieustations in Giessen en Werkendam. Ten tweede zou dan in het groene hart van Altena nabij een weidevogelgebied een compleet nieuw milieustation gebouwd moeten worden. In mijn ogen is er dan sprake van een stukje landschapsvernietiging.  Waarbij het wegennet ook niet toereikend is voor de grotere verkeersstromen waarmee de investering sowieso in de miljoenen gaat lopen. Tenslotte geeft dhr. Bogaarts dat de afstanden voor elke inwoner nagenoeg gelijk zijn omdat het nieuwe milieustation centraal ligt.  Dat klinkt mooi maar dat is feitelijk natuurlijk een fabeltje.

Toch zitten er ook goede elementen in de inspraak van dhr. Bogaarts.. Hij geeft aan dat het inzamelen van een groter aantal afvalstromen dicht bij huis het beste werkt.  Dat klopt en dit zien we in Altena bijvoorbeeld bij het inzamelen van het GFT-afval met de groen-containers.  Dicht bij huis is dan vaak lekkerlijk bij huis of bij de milieuparkjes in de kern. Ook bij diverse supermarkten en winkels worden er succesvol gratis afvalstromen ingezameld. Dit werkt succesvol en zou nog verder uitgebreid kunnen worden in Altena.

De andere inspreker, dhr. Van Velthoven uit Hank , zit in mijn ogen ook op die lijn. Los van de emotie over de oude gemeente Dussen en corona was dit terug te horen in zijn inspraak. Hij zoekt een oplossing voor het inzamelen van belangrijke afvalstromen zoals tuinafval dichtbij huis.

Daar ligt in mijn ogen dan ook een mogelijke oplossing. Hoe kunnen we in Altena de inwoners verleiden om hier zelf mee aan de slag te gaan. In dit geval zou Hank een mooie kern zijn om dit experiment actief op te pakken. Samen met de inwoners en wellicht nog met het gebruik van het terrein van het huidige milieustation. Dit past prima bij uitnodigend besturen.

Een mooi uitdaging om hier de komende tijd met elkaar een goede oplossing voor te vinden. Komende dinsdag gaan we er met elkaar over in debat tijden de opiniërende Altena-tafel.