Browsing Tag

afval

Eén centraal milieustation in Altena is een slecht idee

29 november 2020

De komende maand neemt de gemeenteraad een beslissing over de milieustations in Altena. Op dit moment zijn dit er nog drie ( Giessen, Hank, Werkendam ). Eigenlijk zijn dit nu twee volwaardige stations en één steunpunt. Het gemeentebestuur stelt voor om dit terug te brengen naar twee en het milieustation in Hank te sluiten. Achterliggende gedachte is dat op de twee resterende stations het afval beter gescheiden kan worden en dat daar de met langere openingstijden en gescheiden ingangen voor gratis en betaald afval de dienstverlening substantieel wordt verbeterd.

De sluiting van het station in Hank ligt bij de Hank en Dussen gevoelig. Heel begrijpelijk en logisch. Afgelopen dinsdag was er de gelegenheid voor inwoners om bij de gemeenteraad in te spreken op dit onderwerp. Eén van de insprekers was dhr. Bogaarts uit Dussen.  In de zaterdagkrant kwam hij ook uitgebreid aan het woord in het AD. Hij pleit voor één centraal milieustation voor de gemeente Altena. Dit zou dan op de oude vuilnisbelt in Dussen gerealiseerd moeten worden.  

Alhoewel ik het altijd waardeer als mensen alternatieve ideeën hebben, is dit in mijn ogen echt een slecht idee. Hiervoor zijn een aantal argumenten te noemen.  Ten eerste is er sprake van grote kapitaalvernietiging door sluiting van de huidige volwaardige milieustations in Giessen en Werkendam. Ten tweede zou dan in het groene hart van Altena nabij een weidevogelgebied een compleet nieuw milieustation gebouwd moeten worden. In mijn ogen is er dan sprake van een stukje landschapsvernietiging.  Waarbij het wegennet ook niet toereikend is voor de grotere verkeersstromen waarmee de investering sowieso in de miljoenen gaat lopen. Tenslotte geeft dhr. Bogaarts dat de afstanden voor elke inwoner nagenoeg gelijk zijn omdat het nieuwe milieustation centraal ligt.  Dat klinkt mooi maar dat is feitelijk natuurlijk een fabeltje.

Toch zitten er ook goede elementen in de inspraak van dhr. Bogaarts.. Hij geeft aan dat het inzamelen van een groter aantal afvalstromen dicht bij huis het beste werkt.  Dat klopt en dit zien we in Altena bijvoorbeeld bij het inzamelen van het GFT-afval met de groen-containers.  Dicht bij huis is dan vaak lekkerlijk bij huis of bij de milieuparkjes in de kern. Ook bij diverse supermarkten en winkels worden er succesvol gratis afvalstromen ingezameld. Dit werkt succesvol en zou nog verder uitgebreid kunnen worden in Altena.

De andere inspreker, dhr. Van Velthoven uit Hank , zit in mijn ogen ook op die lijn. Los van de emotie over de oude gemeente Dussen en corona was dit terug te horen in zijn inspraak. Hij zoekt een oplossing voor het inzamelen van belangrijke afvalstromen zoals tuinafval dichtbij huis.

Daar ligt in mijn ogen dan ook een mogelijke oplossing. Hoe kunnen we in Altena de inwoners verleiden om hier zelf mee aan de slag te gaan. In dit geval zou Hank een mooie kern zijn om dit experiment actief op te pakken. Samen met de inwoners en wellicht nog met het gebruik van het terrein van het huidige milieustation. Dit past prima bij uitnodigend besturen.

Een mooi uitdaging om hier de komende tijd met elkaar een goede oplossing voor te vinden. Komende dinsdag gaan we er met elkaar over in debat tijden de opiniërende Altena-tafel.

25 jaar getrouwd en toch scheiden

26 oktober 2019

Een bijzonder weekend. Samen met Petra mogen we vieren dat we 25 jaar getrouwd zijn en tegelijkertijd ligt de focus op scheiden. Scheiden van afval dan wel te verstaan.

A.s. dinsdag wordt in de raad van Altena de notitie Afval/Grondstoffen op de agenda. Hierin zoekt het college naar de balans tussen kostendekkende betaalbare afvalstoffenheffing en zoveel mogelijk hergebruik van afval. Afval wordt daarmee een grondstof.

In de notitie en raadsvoorstel zitten allerlei goede onderbouwde voorstellen. In Altena zijn we al best goed in het scheiden van afval. Restafval gaat in de grijze container. Andere stromen komen o.a. terecht in de groene bak,  oud papier en de milieustraat. Per persoon zitten we in Altena met ongeveer 100 kg restafval per persoon ver onder het landelijk gemiddelde. De landelijke doelstelling voor 2025 is om te komen tot 30 kg per persoon.  We moeten dus nog flink aan de bak. Tegelijkertijd komen we voor 2020 o.a. door stijgende inzamelings- en stortingskosten op een tekort van ruim 700.000 euro. Zie hier de uitdaging!

De afvalstoffenheffing gaat dus sowieso omhoog. Elke gemeente heeft hier mee te maken Dat kan via het vastrecht wat iedereen betaald of via variabele tarieven. In de voorstellen van het college zitten een paar punten waar we als CDA Altena ons gaan inzetten om dit te veranderen.

Het eerste punt betreft het betalen voor het ophalen van de groene container. Dat vinden we niet verstandig. Alhoewel het eigenlijk wel het meest eerlijk is, stuit deze maatregel op veel onbegrip. Zomaar een paar reacties die ik de afgelopen week kreeg:

“Waarom worden groene tuinen gestimuleerd en moeten we dan gaan betalen voor het groenafval? “

“De gemeente wil graag dat we het openbaar groen adopteren en dan zouden we moeten betalen voor groenafval?”

We denken dat het daarom beter om de meerkosten hiervoor te berekenen in het vastrecht en/of het extra beprijzen van de grijze container. Gratis afval bestaan niet maar een boete op goed gedrag werkt averechts.

Het tweede bezwaar betreft de voorgestelde commerciële vergoeding van 30 euro per ton t.b.v. verenigingen voor het ophalen van oud papier. Deze vinden we te laag. Deze verenigingen zijn belangrijk in onze dorpen. Zij mogen best wat extra beloond als zij zich ook inzetten voor een leefbaar en duurzaam Altena.

Mocht u als lezer nog extra ideeën en/of argumenten hoe we op een rechtvaardige en duurzame manier met ons afval in Altena om kunnen gaan?  Laat het me dan gerust weten.  ( arnobouman365@gmail.com of a.bouman@gemeentealtena.nl )