Rare verkiezingen

14 maart 2015

A.s. woensdag kunnen we weer naar de stembus. Precies één jaar na de gemeenteraadsverkiezingen mogen we nu stemmen voor provincie en waterschap. Als ik naar mezelf kijk heb ik een beetje gevoel bij de provincie en geen enkel gevoel bij het waterschap. Deze laatste laat ik dan verder ook buiten beschouwing. Ik snap eerlijk gezegd niet zo goed waarom deze waterschappen nog steeds een aparte bestuurslaag is die democratisch geworteld moet blijven.

Wat doen die provincies eigenlijk en waar kunnen we dus woensdag voor kiezen? En is dit wellicht ook geen overbodige bestuurslaag?

Eerst de makkelijkste vraag, de taken van een provincie. Kijkend naar de belangrijkste taken komt het hierop neer:

 • Men heeft een flinke vinger in de pap op het gebied van de ruimtelijke ordening. De gemeente Aalburg moet bestemmingsplannen laten goedkeuren door de provincie.  Kort gezegd komt het erop neer dat de provincie bepaald waar woningen gebouwd mogen worden en/of industrieterreinen komen.
 • Men houdt toezicht op het milieu en heeft een taak bij het natuurbeheer. Met name het eerste speelt in onze regio als agrarisch ondernemers iets willen met hun bedrijf moeten de trage ambtelijke molens in Den Bosch gaan draaien. HEt is noodzakelijk dat de plannen getoetst worden in het kader van milieu en omgeving. Maar het mag wel wat sneller. Geduld is hier een noodzakelijke eigenschap.
 • Ook houdt een provincie toezicht op de bestuurskracht en financiële positie van een gemeente. Zo moet óók de gemeente Aalburg elk jaar zijn (meer-jaren) begroting laten goedkeuren door de rekenmeesters uit de provincietoren in Den Bosch. Heel actueel bij deze taak: de provincie heeft een belangrijke rol bij de toekomst van de gemeenten binnen het Land van Heusden en Altena.
 • Beheer van provinciale (vaar)wegen.

Niet onbelangrijk is dat de leden van de provinciale staten de samenstelling bepalen van de Eerste Kamer. Als je het mij vraagt een ongewenste situatie. Dit omdat de verkiezingen voor de provincies wederom gekaapt worden door landelijke thema’s.  Het kan dus best zijn dat iemand het eens is met het provinciale verkiezingsprogramma van het CDA maar toch op een andere landelijke partij stemt omdat men denkt dat dit strategisch beter is.

Ook niet onbelangrijk is dat men in de provincie Noord-Brabant een grote pot geld heeft waar zowel vanuit Den Haag als vanuit de regio’s verlekkerd naar gekeken wordt. Den Haag moet er zijn handjes netjes van afhouden. Het is immers geld van Brabant en dat moet zo blijven. Dit geld wordt nu o.a. ingezet voor de leefbaarheid van de plattelandsgebieden.

Nu de vraag over de noodzaak van deze bestuurlijke middenlaag. Als ik eerlijk ben zit ik zelf een beetje in een spagaat en heb ik een standpunt wat binnen het CDA geen gemeengoed is. Naar mijn beoordeling is de bestuurlijke middenlaag van een provincie niet meer van deze tijd en veel te groot geworden. Er werken maar liefst 1500 ambtenaren bij de provincie die allerlei kaders creëren die men zelf gaat controleren. Afschaffen dus zou je denken. Maar welk orgaan gaat dan zorgen voor de taken die de provincie nu uitvoert? Nieuwe regio’s?  En betekent dit tegelijkertijd dat gemeenten veel groter moeten worden? In Denemarken heeft men in 2007 de provincies afgeschaft. Het schijnt daar goed te werken maar de situatie is niet helemaal vergelijkbaar met Nederland. Er zijn 5 regio’s ontstaan van ruim 400.000 inwoners en 98 gemeenten met een grootte van 35.000 inwoners. Vertaald naar onze situatie zou dit betekenen een nieuwe gemeente Altena welke valt onder de regio Dongemond of West-Brabant.  Misschien is het nog niet zo’n gek idee.  Ik stel twee voorwaarden. Als eerste moet de afstand tot de burger niet te groot worden en daarnaast moet het onder aan de streep efficiënter zijn.

Ondanks het feit dat het rare verkiezingen zijn, hoop ik in ieder geval dat u allemaal a.s. woensdag toch gaat stemmen. Mijn advies: Stem op een regionale kandidaat van een partij die meetelt in Den Bosch. Het is belangrijk dat er dichtbij aanspreekpunten zijn die iets kunnen bereiken met hun partij. Eén persoon uit onze regio heeft dat de afgelopen jaren in ieder geval bewezen en dat is Roland van Vugt( lijst 2 nr. 8 ). In zijn verkiezingskrant kunt u lezen wat hij allemaal heeft betekent voor het Land van Heusden en Altena en welk commitment hij geeft voor de komende vier jaar!

Veel succes bij het bepalen van uw stem.

Noord-Brabant-Vlag

 

 • Gerard Vos 16 maart 2015 at 17:37

  Jammer Arno, dat je geen enkel gevoel hebt bij het Waterschap, je zou toch bladzijde 3 van de CDA verkiezingskrant eens wat beter moeten lezen. Als het Waterschap opgeheven zou worden en bijvoorbeeld bij de provincie ondergebracht, moeten worden, dan zal het wel lastig worden met bijvoorbeeld rivieren, die niet bij provinciegrenzen ophouden. Bovendien lijkt het nu al of de provincie het werk niet aan kan, wat zou dat worden als er nog meer bij moet komen? Ik hoop echt dat je, ook heb je er geen gevoel bij, toch op de kandidate uit onze streek gaat stemmen om zo misschien nog een beetje gevoel bij het Waterschap te kunnen krijgen.
  Misschien dat Hannie Visser-Kieboom er mede voor kan zorgen dat volgend jaar de lasten voor de burgers weer niet met 7,4% en voor de agrariërs met 5,9% zullen stijgen!!
  Dus Arno, heel de krant lezen en woensdag 2 biljetten meenemen.