Het F-woord van Veerman

14 mei 2015

 

Cees-Veerman

Iedereen heeft het ongetwijfeld inmiddels vernomen in de lokale media. Prof. Dr. Veerman ( oud-minister van landbouw ) heeft zijn langverwachte rapport “Bestuurlijke toekomst Land van Heusden en Altena” gepresenteerd.  Samengevat is zijn advies aan de Provincie:

1. Stuur met een krachtig en duidelijk besluit aan op een fusie van de drie Altena-gemeenten per 1 januari 2019.

2. Geef de lokale bestuurders de ruimte om dit binnen dit tijdsbestek zelf in te vullen.

3. Voer voor de zomer van 2015 een onderzoek wat moet resulteren in een stappenplan.

4. Streef naar een nieuwe ‘faciliterende’ rol van het openbaar bestuur waarbinnen allerlei verschillende samenwerkingsverbanden gelden met andere maatschappelijke partners en overheden buiten de eigen regio.

Als je het mij vraagt een prima advies. Het sluit ook goed aan bij de amendementen van het CDA Aalburg (LINK) van 28 april jl. die waren opgesteld als aanvulling en concretisering van de Aalburgse visie. Samengevat: Richting geven en ruimte bieden.  De grote vraag is nu wat dit rapport gaat betekenen voor het moeizame samenwerkingsproces binnen het Land van Heusden en Altena?  Graag deel ik met jullie mijn eerste overwegingen over dit rapport ( zie LINK ) en de mogelijke gevolgen hiervan:

1. Het rapport is een prettig leesbaar en goed onderbouwd document. In 15 pagina’s wordt in heldere bewoordingen de historie van het dossier, de analyse van de huidige situatie en de aanbevelingen voor de toekomst weergegeven.

2. Het legt op een heldere wijze bloot dat het in onze regio helaas een bestuurskracht en visie ontbreekt om geheel zelfstandig te komen tot een heldere gezamenlijke visie op de toekomst. De aanbevelingen zijn duidelijk en concreet.

3. Positief is dat het rapport er nu ligt. Er was sinds oktober 2014 een soort status quo ontstaan in de gezamenlijke samenwerking in afwachting van het advies van Veerman. De provincie zal naar mijn mening de conclusies van dit rapport geheel overnemen. Hopelijk wacht men hiermee niet te lang zodat de wachtstand en het naar elkaar kijken van onze lokale bestuurders eindelijk kan ophouden.

4. Op zeer korte termijn verwacht ik van de drie colleges een gezamenlijke uitspraak waarin men drie gebieden aanwijst waarop men intensief gaat samenwerken. Dit zal ook een poging zijn om goede wil te tonen aan de provincie zodat zij besluiten dat de regie binnen onze regio blijft liggen.

5. Stapsgewijs conform het opgestelde stappenplan zal toegewerkt worden naar één gemeente binnen het Land van Heusden en Altena.

6. De volksraadpleging binnen Aalburg over samenwerking zal waarschijnlijk nooit gehouden worden. Hier wordt de komende anderhalve jaar voorzichtig naar toegewerkt door het huidige college.

7. Binnen Aalburg zal op termijn één lokale politieke partij ontstaan door de fusie van Ideaalburg, BAB en de Aalburgse Alliantie. Grappig en opmerkelijk toeval: ook van drie naar één. Deze partij gaat bij de verkiezingen in november 2018 goed scoren.

8. Werkendam zal op korte termijn zijn kaarten op tafel moeten leggen. Men kan zich niet meer blijven verschuilen achter een eerder NEE van Aalburg.

9. De verhoudingen binnen de raad van Aalburg zullen kortstondig verscherpen maar daarna alleen maar verbeteren doordat er eindelijk voortgang én duidelijkheid komt binnen het samenwerkingsproces.

Nog belangrijker is wat dit gaat betekenen voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties binnen onze regio. Ik heb me in ieder geval voorgenomen om daar de komende tijd meer over te schrijven. Daar doen we het tenslotte als volksvertegenwoordiger voor. Anders krijg ik straks nog het verwijt dat ik een fusie-fetisjist ben. En daar zit ik natuurlijk niet op te wachten.

 • aap Budding 15 mei 2015 at 05:00

  Beste Arno
  Ik kom hier ongetwijfeld later nog eens op terug na het rapport bekeken te hebben, maar om te beginnen heb ik een goede raad voor je. Je geeft aan in de komende tijd meer te willen gaan schrijven over de betekenis van al dat fusie-gedoe voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in onze regio. Ik raad je echter aan te gaan luisteren naar deze belanghebbenden en je te beperken tot de inwoners, ondernemers en organisaties van Aalburg. Van deze groepen heb je namelijk hun mandaat gekregen om hun belangen te vertegenwoordigen.

 • Arie van Loon 15 mei 2015 at 17:55

  Dat we nagenoeg op één lijn zitten wisten we al he 😉 Doel moet gaandeweg blijken. Als het met voortschrijdend inzicht beter blijkt om zelfstandige gemeenten te blijven met een intensieve samenwerking moet dat ook gewoon een mogelijkheid blijven. Fusie is nooit een doel op zich, altijd enkel een middel. Het doel is om het beste voor onze inwoners te realiseren.

 • Piet Hartman 17 mei 2015 at 19:33

  Volgens mijn boerenverstand zijn er 32 raadsleden voor een fusie en 19 tegen. Dat wil niet zeggen dat de voorstanders gelijk hebben. Maar ja, democratie.