De spagaat AquaAltena

15 december 2016
testje

foto bron: website Brabants Dagblad

Op 21 februari van dit jaar schreef ik een blog over het intergemeentelijk zwembad AquaAltena met de titel “Hoofdpijndossier AquaAltena” . Tien maanden later is dit nog steeds een actueel onderwerp in de regionale politiek. Terugdenken aan het verleden en discussiëren over gemaakte keuzes uit 2009 heeft geen zin meer. Veldzicht en de Kikvors zijn gesloten. We hebben een nieuw duurzaam zwembad wat los van recreanten en horeca prima voldoet. We moeten nu keuzes maken voor de toekomst. Wat is er gebeurt na de eerdere blog?

Sportfondsen heeft, zoals in de vorige blog werd voorspeld, aangegeven de exploitatie van AquaAltena voor een jaarlijkse bijdrage van 10.000 euro niet langer vol te willen houden. Nu behoeft het fenomeen bijdrage een nadere toelichting. Er is namelijk geen sprake van een exploitatiebijdrage van 10.000 euro. Deze is veel hoger maar tegenover staat dat Sportfondsen een jaarlijkse huur betaald voor de gebruik van het zwembad. Het gaat om het saldo tussen deze twee bedragen. Jaarlijks betalen de gemeenten nu jaarlijks 10.000 euro meer aan exploitatiebijdrage dan dat men ontvangt aan huur.

De gemeente is na deze opzegging in gesprek gegaan met haar partner in deze, SportFondsen, en heeft naar aanleiding van deze gesprekken een exploitatiescan laten uitvoeren door een gespecialiseerd adviesbureau. De conclusies van dit vertrouwelijk rapport zijn kort samengevat dat Sportfondsen de exploitatie naar behoren uitvoert. Er worden wel een aantal kansen op verbetering genoemd maar dat laat onverlet dat het advies is om de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage te verhogen met minimaal 100.000 euro.

Dit alles heeft geleid tot een nieuw voorstel aan de raden van Aalburg en Woudrichem waarin wordt gevraagd om voor de jaren 2016-2018 jaarlijks 100.000 extra bij te dragen in de exploitatie. Dit is niet toevallig de maximum bijdrage die toegestaan was ten tijde van de aanbesteding van het zwembad.

Kort daarop werd duidelijk dat er sprake was van een huurachterstand van AquaAltena aan de gemeenten. In de pers verschenen er berichten dat er sprake zou zijn van een huurachterstand van 400.000 euro.  Niet het hele verhaal, want tegelijkertijd had de gemeente een betalingsachterstand van 258.000 euro.  De raad heeft Woudrichem heeft inmiddels ingestemd met de extra bijdrage. Nu is de keuze aan de raad van Aalburg. Wel of niet instemmen met een extra exploitatiebijdrage?

Wordt het raadvoorstel gesteund dan zijn de (financiële) gevolgen:

  1. Het zwembad blijft open en het gaat Aalburg en Woudrichem t/m 2018 in totaal gegarandeerd 300.000 euro extra kosten.
  2. Optisport, een concurrent van Sportfondsen dreigt naar de rechter te stappen omdat men het niet rechtmatig vindt dat gedurende de looptijd van het contract de voorwaarden worden aangepast.  Inschatting risico op basis van advies advocaten: gering.

Wordt het raadsvoorstel niet gesteund dan zal de exploitatie opnieuw aanbesteed worden. De (financiële) gevolgen zijn dan waarschijnlijk:

  1. Sportfondsen Andel B.V. zal een faillissement aanvragen. Eventuele huurachterstanden zullen dan niet meer ontvangen worden. Een curator zal de vordering op de gemeente willen innen. Inschatting risico: minimaal 258.000 euro
  2. Er moet een nieuwe aanbestedingsprocedure worden uitgevoerd. Inschatting risico: 20.000 euro.
  3. Vanwege het feit dat Sportfondsen  in februari al heeft aangegeven de exploitatie te willen staken zal de gemeente voor eigen rekening en risico de exploitatie moeten voortzetten tot dat er een nieuwe exploitant is gevonden. Volgens een eerdere inschatting bedraagt dit risico: 150.000 euro
  4. De nieuwe jaarlijkse exploitatiebijdrage gaat naar verwachting rond de 140.000 euro kosten. Dit is voor drie jaar dus 420.000 euro.

Kijkend naar de financiële gevolgen is de keuze dus om voor de periode 2016-2018 óf 300.000 euro extra betalen óf wellicht een bedrag van 848.000 euro.

Als raadslid een lastigd keuze die aanvoelt als een spagaat. Moreel gezien is opnieuw aanbesteden het zuiverste. Echter als dit de gemeenten 548.000 euro extra gaat kosten is dat m.i. niet in het belang van de inwoners waarvoor ik in de raad zit. Daarom ben ik van plan om voor het raadsvoorstel te gaan stemmen.  Hopelijk lukt het Sportfondsen om de komende jaren de exploitatie beter draaiende te krijgen. Anders hebben we op zijn laatst in 2018 weer een lastige keuze te maken.

Ik ben erg benieuwd wat jullie in deze situatie zouden doen. Reacties zijn dan ook zoals altijd van harte welkom.

  • Jaap Budding 17 december 2016 at 07:12

    Anders dan de gemeentelijke advocaten schat ik het risico dat Optisport wél met succes procedeert groot in. Immers, de gemeente heeft de opdracht verstrekt aan de laagste inschrijver zonder te checken of de exploitatie op deze wijze wel een haalbare kaart was. Met deze grote verschillen in de exploitatie ten opzichte van de raming moest het de gemeente duidelijk zijn dat de door Sportfondsen voorziene exploitatie geen haalbare kaart was. Concurrentie vervalsing door de Gemeente van de hoogste plank dus. Krijgt Optisport gelijk, dan komen de kaarten dus heel anders te liggen. Daarom zou mijn besluit zijn om een deksel op de put te leggen en de exploitatie opnieuw aan te besteden. De dikte van de gemeentelijke portemonnee kan niet het enige argument zijn om te besluiten zoals Arno voor stelt. O, ja en vergeet niet de het toenmalige college en de vooral de verantwoordelijke politieke partijen eens flink aan te pakken. Want over de rug van de belastingbetaler wordt hier wederom een flater van de politiek onder het tapijt geschoven. Gewoon man en paard noemen, dat komt de transparantie en het vertrouwen in de politiek ten goede