De nieuwjaarstoespraken

12 januari 2015

De afgelopen weken stonden in het Land van Heusden en Altena in het teken van de nieuwjaarsrecepties. Omdat de samenwerking binnen onze regio de komende tijd weer volop in de spotlights staat ben ik dit jaar bij alle drie de gemeenten een kijkje wezen nemen.

Sfeer proeven, bekenden en minder bekenden de hand schudden, mensen leren kennen en uiteraard luisteren welke wijze woorden de drie verschillende burgemeesters uitspreken over de bestuurlijke toekomst van ons gebied. Als je dan goed luistert naar deze woorden valt gelijk op dat de burgervader van Woudrichem, dhr. Noordergraaf, geen blad voor de mond neemt. In heldere bewoordingen spreekt hij zelf de raden van Aalburg en Werkendam toe. “Raden, beken kleur en erken de kwetsbaarheid van de afzonderlijke gemeenten”.  Kortom een oproep om zo snel mogelijk te fuseren tot één gemeente.

Vanavond mocht de kersverse waarnemend burgemeester Haasjes van Werkendam haar “maiden-nieuwjaarspeech” geven. Zij hield zichzelf redelijk op de vlakte. “Het jaar 2015 wordt een spannend jaar voor de samenwerking binnen onze regio. 200 jaar Altena in Brabant kan een inspiratiebron zijn voor de verdere invulling.” Tegelijkertijd wil Haasjes niet onvermeld laten dat de samenwerking zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau positief en constructief is.  Ze vervolgt:  “De uitkomst van het rapport van Veerman wordt binnenkort openbaar en dit zullen we in de raad van Werkendam gaan bespreken…”.  Ik heb hier uit gehoord dat ze ook stappen voorwaarts wil zetten maar dat ze eerst zeker wil weten dat ze een grote meerderheid van de raad achter zich heeft. Dat zal best nog een klusje worden, hoor ik in de wandelgangen van het gemeentehuis van Werkendam.

Burgemeester Naterop was 2 januari jl. wat duidelijker maar ook voorzichtig. Hij stelde: “Het wordt de komende maanden voor Aalburg cruciaal om te komen tot een eigentijds samenwerkingsscenario. Met Woudrichem en Werkendam en de partners, geïnitieerd door de 4 O ’s uit het LvHA, (ondernemers-, onderwijs-, overheid en maatschappelijke en ondernemende burgers) moeten we een antwoord gaan geven op de focusvragen die de provincie ons voorhoudt en die vooral een antwoord moet geven op hoe we de noodzakelijke maatschappelijke opgaven, waar dit gebied de komende jaren voor staat, gezamenlijk gaan invullen.” Oftewel we willen intensief gaan samenwerken maar tot welke vorm dit uiteindelijk leidt blijft nog in het midden.

Mijn conclusie is dat de kaarten in onze regio steeds meer op samenwerking en daarna samengaan worden gezet. Woudrichem is al jaren voorstander. Aalburg lijkt hiervan ook steeds meer het belang in te zien alhoewel het nog niet duidelijk wordt uitgesproken. Blijft over Werkendam. Daar zal men binnenkort ook duidelijkheid moeten geven.

Erg benieuwd waar Veerman mee gaat komen en welke visie het college van Aalburg in februari gaat presenteren. Hopelijk gaat het betekenen dat we stappen voorwaarts gaat zetten. Ik ben volgend jaar in ieder geval weer van de partij op de nieuwjaarsrecepties van de drie gemeenten.

  • Jaap Budding 13 januari 2015 at 06:03

    Het is duidelijk: we krijgen die samenwerking/fusie met Werkendam, Woudrichem en Aalburg door de strot geduwd. Logisch want waren het niet de burgemeesters die bij de Provincie hebben aangedrongen op wat druk? Dus een doelredenering: niets afwegen, niets heroverwegen, die fusie komt er wat de burgemeesters betreft. Is het niet linksom, dan maar rechts om.