Browsing Category

zorg

Park Veldzicht: waar een wil is een weg

27 november 2016

Afgelopen zaterdag was het open dag op het terrein van het voormalig zwembad Veldzicht. Een groepje vrijwilligers onder aanvoering van de zeer gedreven en enthousiaste Tonny Bros hadden de deuren open gedaan. Iedereen kreeg de kans om te kijken hoe het terrein er na drie gesloten te zijn geweest er aan toe is. En minstens zo belangrijk, ook de kans om te horen welke ideeën er zijn om weer leven te blazen in deze unieke, centraal in Aalburg gelegen, locatie.

Veldzicht grote badOm met het eerste te beginnen: vandalen hebben flink huis gehouden op het terrein. Geen enkele ruimte is meer 100% in tact. Toch jammer dat sommigen zich blijkbaar niet beseffen wat men hiermee heeft aangericht. Tonny en zijn team laten zich hier niet uit het veld slaan. Men kijkt door de vernielingen heen en ziet volop kansen.

Centraal in deze kansen staat de realisatie van een locatie waar op verschillende manieren dagbesteding kan worden aangeboden. Om dit werkelijkheid te laten worden zoekt men hiervoor aansluiting bij gemeente en o.a. Prisma.  Deze dagbesteding kan o.a. bestaan uit het bakken van taarten / cakes die weer te koop aangeboden kunnen worden op één van de bijbehorende terrasjes.

Omdat duurzaamheid en natuur ook centraal staan in de plannen van de ‘werkgroep’ ziet men kansen in het realiseren van een kinderboerderij met een natuurspeeltuin. Ook hier is weer de link te maken met de dagbesteding.

Op educatief vlak zijn er ook kansen in de vorm een Ecopark waar iets  gedaan kan worden met allerlei vormen van duurzame energie. Een collectief zonnepanelen project zou daar bij kunnen helpen.

Al met al ambitieuze plannen die misschien op het eerste gezicht onmogelijk lijken. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Er hoeft in mijn ogen maar aan een paar voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet er een zorgorganisatie brood zien in het concept. In onze regio is nog maar beperkt invulling gegeven aan de steeds stijgende vraag aan dagbesteding. Dus daar ligt een kans.

Ten tweede zou het groepje vrijwilligers die de schouders onder de opstart zetten nog verstrekt kunnen worden. Het enthousiasme en de inzet van Tonny en consorten werkt inspirerend. Maar ideeën moeten doorontwikkeld worden naar onderbouwde plannen. Het gevoel moet groeien dat hier iets unieks kan ontstaan wat van ons allemaal is.

Ten derde zou het plan opgedeeld kunnen worden in een aantal behapbare deelprojecten waar per project de juiste financiering en bemensing bij gezocht kan worden. In subsidieland zijn volop potjes beschikbaar.

Ik hoop dat het kan gaan lukken. Dit kan een mooi icoon project in het kader van Samen Doen worden. Het past het perfect in de nieuwe visie van Altena. Met dit plan wordt voldaan aan een drietal belangrijke uitgangspunten van deze visie in wording:  Samen Doen, Zelfredzaamheid en Duurzaamheid.  Op de open dag heb ik in ieder geval het voltallig college van Aalburg rond zien lopen. Dus daar is de wil zeker ook aanwezig!!

Ik ben erg benieuwd naar ieder zijn reacties en ideeën. Laat het gerust weten en ik zal ervoor zorgen dat deze bij het team van Tonny terecht gaat komen.

Zorgen over zorg

23 februari 2015

De zorg is er in Brabant, en dus ook het Land van Heusden en Altena slecht aan toe. Tenminste dat zou je denken als je het Brabants Dagblad van afgelopen zaterdag hebt gelezen. Op zaterdagmorgen viel te lezen ” Zorg-enquete:  inktzwart beeld”. Mensen die zorg nodig hebben zijn bang dat ze dit niet meer krijgen of er (veel) meer geld aan kwijt te zijn. Mensen die werken in de zorg zijn bang dat ze hun baan verliezen. Meer dan 80% van de mensen maakt zich zorgen over de veranderingen in de WMO, jeugdzorg en participatiewet.

Kortom, daar worden we niet vrolijk van.  Zeker niet als je de soms hartverscheurende verhalen leest die in de bijlage van de krant zijn opgetekend.

Aan de enquête hebben maar liefst 19.129 mensen meegedaan. Een representatieve steekproef dus zou je zeggen. Maar is dat wel zo? Vaak is het zo dat met dergelijke vrijwillige internet-onderzoeken in eerste instantie mensen meedoen die ergens niet (helemaal) tevreden zijn. Ook is het bekend dat tegenstanders vaak meerdere keren een dergelijke enquête invullen. Dat zal het beeld er niet rooskleuriger op maken.

Natuurlijk ben ik extra geïnteresseerd hoe de zorg er in Aalburg voor staat. Helaas is daar nu net niets over terug te vinden in de krant of op de site. ( www.bd.nl/zorg )  Gemiste kans wat mij betreft. Graag had ik de cijfers per gemeente na willen lezen. Als CDA fractie hebben aan het college o.a. gevraagd hoeveel mensen er in Aalburg tussen het wal en het schip terecht zijn gekomen. Het antwoord hierop is dat er geen meldingen bekend zijn. Enigszins geruststellend dus.

Neem ik dan het onderzoek helemaal niet serieus? Uiteraard wel. Het schept in ieder geval het beeld dat er veel onzekerheid is rondom de zorg. Vaak hoor je het geluid dat de invoering te haastig is gedaan. Ik denk dat dit klopt. Kijk alleen maar naar de problemen met de uitbetaling van  de PGB’s via de Sociale Verzekeringsbank.  Ook in Aalburg zijn hiervan voorbeelden bekend.

Gelukkig ook enkele positieve signalen. Zo laat een wijkverpleegster uit Sint-Michielsgestel weten blij te zijn met het feit dat er geen manager meer zit tussen haar en de client. Ze kan haar werk meer zelf indelen en zo effectief meer zorg verlenen. Hopelijk is dat een trendbreuk met de geluiden die je hoort over het continu in moeten vullen van allerlei formulieren.

Als CDA fractie zullen we in Aalburg de vinger scherp aan de pols houden. Zijn er gevallen bekend waarin het e.e.a. niet (helemaal) goed loopt. Kaart dit dan aan bij het Aalburgloket of neem contact met ons op.