Browsing Category

Geen categorie

De provincie heeft gesproken….en nu?

15 juni 2015

Het hoge woord is eruit. De provincie heeft afgelopen vrijdag op het provinciehuis aan de drie colleges meegedeeld hoe zij omgaan met het advies wat Veerman op verzoek van de provincie én de burgemeesters (!!) van de drie gemeenten heeft uitgevoerd. ( zie ook eerdere BLOG ).

De conclusie is klip en klaar:  kort samengevat een herindeling per 1 januari 2019. Een uitgebreide brief waarin dat is verwoord is HIER te lezen.

Ik had graag meegekeken en meegeluisterd hoe dat er 9 juni jl. aan toe is gegaan in het provinciehuis. De delegatie uit Woudrichem zal vrolijk gestemd zijn, vermoed ik. Vraag is hoe de delegaties en Werkendam en Aalburg dit hebben ontvangen. Want hoewel in de brief van de provincie wederom een positieve verwijzing wordt gemaakt naar de Aalburgse visie is de brief op een ander vlak ook heel duidelijk:  Het heeft de colleges en raden in onze regio de afgelopen tien jaar aan bestuurlijke daadkracht en visie ontbroken om succesvol met elkaar samen te werken. AU!!! Daarom dus hardere dwang vanuit Den Bosch. Met een harde datum én een hard einddoel.

Voor zowel Werkendam en Aalburg betekent dit, als men nu inderdaad stopt met naar elkaar te wijzen en nu positief de handschoen op pakt, een andere invulling van de bestaande college-akkoorden. Werkendam zou nog snel een onderzoekje, uit eigen zak betaald, kunnen doen om ook deze plooi glad te strijken. Maar in Aalburg wordt het denk ik toch lastig om pas eind 2017 een beslissing te nemen na een nog te houden referendum in het najaar.

In een ander zinnetje in de brief wordt de financiële positie van Aalburg als Woudrichem ook als argument genoemd. Te weinig vlees op de botten om de groeiende risico’s die zijn ontstaan door het delegeren van taken vanuit rijk naar de gemeente, goed te kunnen dragen. De afgelopen weken hebben we hier als CDA-fractie in Aalburg, gesteund door input vanuit de accountant, ook meerdere keren op gewezen.  In Woudrichem ziet de reserve-positie er nog minder florissant uit.

Dat de conclusies van het rapport Veerman door de de provincie overgenomen worden, was te verwachten. Dat men zich zó duidelijk uit zou spreken had ik zelf niet verwacht.

Maar hoe nu verder?

De bal ligt wat mij betreft nu eerst bij de colleges c.q. stuurgroep. Toont men nu wel daadkracht én visie? Het college van Aalburg roep ik als raadslid van Aalburg op om zo snel mogelijk klare wijn te schenken. Geen gedraai of gegoochel met woorden die op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden. Gewoon duidelijk een antwoord geven op onderstaande vragen:

1. Werkt men mee met het voorgestelde einddoel van een fusie per 1 januari 2019?

2. Hoe komen we tot een goed stappenplan voor de komende jaren en op welke wijze worden de raden hierbij betrokken?.

3. Op welke terreinen wordt de netwerksamenwerking het komende jaar concreet ingevuld?

Men heeft hier inmiddels lang genoeg over kunnen nadenken. Dus volgende week moet dat wel duidelijk kunnen zijn.

Zo niet, dan kan men het altijd nog aan Veerman vragen. Hij is 24 juni a.s. te gast in d’Alburcht. Zie voor meer info én aanmelden HIER.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Lintjesregen

24 april 2015

Buiten scheen de zon maar binnen regende het lintjes in d’Alburcht te Aalburg. Het was voor mij de allereerste keer dat in Aalburg bij deze gelegenheid aanwezig was. Vorig jaar was ik als fractievoorzitter ook uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn maar om een of andere reden voelde ik niet de behoefte om hier invulling aan te geven.

Dit jaar was ik al in een vroeg stadium betrokken bij het aanvragen van een lintje voor één van de gedecoreerden, Gertjan Bax. Medio augustus 2014 werd ik benaderd of ik iets kon zeggen over zijn bijdrage aan de samenleving in zijn rol als fractievoorzitter van het CDA te Aalburg.  Eén van de vele functies die Gertjan de afgelopen tientallen jaren vrijwillig heeft vervuld. Uiteraard was dat een kleine moeite. En jawel, een week geleden kreeg ik via dezelfde persoon te horen dat het was gelukt. Gertjan zou een lintje krijgen! Genoeg reden dus om deze keer wel naar de d’Alburcht af te reizen.

En ik moet zeggen, daar heb ik geen spijt van. Om eerlijk te zijn ontroerde het me best om te zien hoe zes mensen, die in hun bescheidenheid het waarschijnlijk niet verwacht hadden, in het zonnetje werden gezet. Een volle Alburcht klapte hen meermaals toe. Vele functies die belangeloos uitgevoerd werden of worden door de gedecoreerden passeerden de revue. 40 Jaar vrijwilliger bij Wilhelmina ’26, tientallen jaren bestuursfuncties bij watersportvereniging Trident, raadslid voor de SGP, stamboomhouder van de blonde Aquitaine ( een Franse ‘dikbilkoe’ geloof ik ), bevelvoerder van de brandweer etc. etc.

Martien Vos sprak namens de gedecoreerden, een dankwoord uit,  op de voor hem karakteristieke wijze. “Zeg niet alles wat je weet, maar weet wat je zegt” .  Hij was verrast, en vond dat het maar toeval was dat nu net deze zes personen een lintje kregen. Het siert de bescheidenheid.

Burgemeester Naterop sprak hen waarderend toe.  Mooi was het gedeelte in de toespraak waarin aangegeven werd dat in deze zes personen alle vrijwilligers, mantelzorgers en andere binders van de samenleving worden geëerd. Zo moet je het denk ik ook zien.

In de gemeenteraad hebben we het veel over termen zoals overheidsparticipatie, burgerparticipatie en participatiemaatschappij. Je kunt er veel over praten maar je kunt het ook gewoon doen!! Deze zes personen hebben dat in ieder geval ruimschoots gedaan.

Ik ben blij dat ik aanwezig ben geweest. Volgend jaar weer. Hopelijk zijn het dan niet alleen mannen maar mag ik ook een aantal vrouwen de hand schudden en hun bedanken voor hun positieve bijdrage aan de samenleving. En feliciteren met hun welverdiende waardering.

Rare verkiezingen

14 maart 2015

A.s. woensdag kunnen we weer naar de stembus. Precies één jaar na de gemeenteraadsverkiezingen mogen we nu stemmen voor provincie en waterschap. Als ik naar mezelf kijk heb ik een beetje gevoel bij de provincie en geen enkel gevoel bij het waterschap. Deze laatste laat ik dan verder ook buiten beschouwing. Ik snap eerlijk gezegd niet zo goed waarom deze waterschappen nog steeds een aparte bestuurslaag is die democratisch geworteld moet blijven.

Wat doen die provincies eigenlijk en waar kunnen we dus woensdag voor kiezen? En is dit wellicht ook geen overbodige bestuurslaag?

Eerst de makkelijkste vraag, de taken van een provincie. Kijkend naar de belangrijkste taken komt het hierop neer:

  • Men heeft een flinke vinger in de pap op het gebied van de ruimtelijke ordening. De gemeente Aalburg moet bestemmingsplannen laten goedkeuren door de provincie.  Kort gezegd komt het erop neer dat de provincie bepaald waar woningen gebouwd mogen worden en/of industrieterreinen komen.
  • Men houdt toezicht op het milieu en heeft een taak bij het natuurbeheer. Met name het eerste speelt in onze regio als agrarisch ondernemers iets willen met hun bedrijf moeten de trage ambtelijke molens in Den Bosch gaan draaien. HEt is noodzakelijk dat de plannen getoetst worden in het kader van milieu en omgeving. Maar het mag wel wat sneller. Geduld is hier een noodzakelijke eigenschap.
  • Ook houdt een provincie toezicht op de bestuurskracht en financiële positie van een gemeente. Zo moet óók de gemeente Aalburg elk jaar zijn (meer-jaren) begroting laten goedkeuren door de rekenmeesters uit de provincietoren in Den Bosch. Heel actueel bij deze taak: de provincie heeft een belangrijke rol bij de toekomst van de gemeenten binnen het Land van Heusden en Altena.
  • Beheer van provinciale (vaar)wegen.

Niet onbelangrijk is dat de leden van de provinciale staten de samenstelling bepalen van de Eerste Kamer. Als je het mij vraagt een ongewenste situatie. Dit omdat de verkiezingen voor de provincies wederom gekaapt worden door landelijke thema’s.  Het kan dus best zijn dat iemand het eens is met het provinciale verkiezingsprogramma van het CDA maar toch op een andere landelijke partij stemt omdat men denkt dat dit strategisch beter is.

Ook niet onbelangrijk is dat men in de provincie Noord-Brabant een grote pot geld heeft waar zowel vanuit Den Haag als vanuit de regio’s verlekkerd naar gekeken wordt. Den Haag moet er zijn handjes netjes van afhouden. Het is immers geld van Brabant en dat moet zo blijven. Dit geld wordt nu o.a. ingezet voor de leefbaarheid van de plattelandsgebieden.

Nu de vraag over de noodzaak van deze bestuurlijke middenlaag. Als ik eerlijk ben zit ik zelf een beetje in een spagaat en heb ik een standpunt wat binnen het CDA geen gemeengoed is. Naar mijn beoordeling is de bestuurlijke middenlaag van een provincie niet meer van deze tijd en veel te groot geworden. Er werken maar liefst 1500 ambtenaren bij de provincie die allerlei kaders creëren die men zelf gaat controleren. Afschaffen dus zou je denken. Maar welk orgaan gaat dan zorgen voor de taken die de provincie nu uitvoert? Nieuwe regio’s?  En betekent dit tegelijkertijd dat gemeenten veel groter moeten worden? In Denemarken heeft men in 2007 de provincies afgeschaft. Het schijnt daar goed te werken maar de situatie is niet helemaal vergelijkbaar met Nederland. Er zijn 5 regio’s ontstaan van ruim 400.000 inwoners en 98 gemeenten met een grootte van 35.000 inwoners. Vertaald naar onze situatie zou dit betekenen een nieuwe gemeente Altena welke valt onder de regio Dongemond of West-Brabant.  Misschien is het nog niet zo’n gek idee.  Ik stel twee voorwaarden. Als eerste moet de afstand tot de burger niet te groot worden en daarnaast moet het onder aan de streep efficiënter zijn.

Ondanks het feit dat het rare verkiezingen zijn, hoop ik in ieder geval dat u allemaal a.s. woensdag toch gaat stemmen. Mijn advies: Stem op een regionale kandidaat van een partij die meetelt in Den Bosch. Het is belangrijk dat er dichtbij aanspreekpunten zijn die iets kunnen bereiken met hun partij. Eén persoon uit onze regio heeft dat de afgelopen jaren in ieder geval bewezen en dat is Roland van Vugt( lijst 2 nr. 8 ). In zijn verkiezingskrant kunt u lezen wat hij allemaal heeft betekent voor het Land van Heusden en Altena en welk commitment hij geeft voor de komende vier jaar!

Veel succes bij het bepalen van uw stem.

Noord-Brabant-Vlag