Browsing Category

Geen categorie

Kasteel Meeuwen: Gekriekeel waar je Altenatureluurs van wordt

27 juli 2016

Kasteel Meeuwen Vorig jaar schreef ik al eens een blog over Kasteel Meeuwen. Daarin maakte ik me al zorgen over de gewijzigde opstelling die de provincie Brabant in haar bestuursakkoord had opgeschreven over mestverwerking en -vergisting. Inmiddels zijn we een jaar verder en eindelijk hebben de trage ambtelijke molens een resultaat opgeleverd. Er ligt vanuit de provincie een negatief advies over deze uitbreiding. Ik vind dat je dat als overheid niet kunt maken. De procedures rondom zijn al gestart in 2011.  Wat de provincie doet is een mooi voorbeeld van tijdens de wedstrijd de spelregels wijzigen.  De brief van de provincie aan de raad van Aalburg lijkt uit de koker te komen van een ijverige ambtenaar die kijkt wat NIET mogelijk is in plaats van wat WEL mogelijk is.

Gelukkig doen we dat in de raad van Aalburg anders. Daar ligt nu het advies van de provincie ( zie LINK ), dus het is aan de raad wat daarmee te doen. Helaas is het vakantietijd, maar dat betekent niet dat zoiets twee maanden stil moet blijven liggen. We hebben in de raad én zeker in de coalitie korte lijnen.  O.a. fractiegenoot Wouter van Vliet is hier inmiddels druk mee bezig. Van de SGP, VVD en BAB weet ik zeker dat ze hier hetzelfde over denken. Met andere partijen hebben we nog geen contact gehad.

De enige partij waarvan ik zeker weet dat ze ons niet zullen steunen is Progressief Altena. In de regionale kranten zijn Herman van Krieken en Kees de Waal namens deze partij en Altenatuur uitvoerig geciteerd. Ze scheppen het beeld van een massale mestfabriek met grote problemen voor het milieu en de volksgezondheid. Ze kunnen dat echter niet hard maken. Daarnaast vinden ze niet dat we mest van buiten de regio moeten importeren in ons gebied.  En ik maar denken dat de progressieven een voorstander zijn van open grenzen en solidariteit.

Van Krieken maakt het helemaal bont met zijn bezwaarschrift wat hij richting de raad heeft gestuurd ( zie LINK ). Hij heeft maar liefst 14 pagina’s nodig om zijn punt te maken. Van alles wordt er bij gehaald. Uiteraard mag de Veense Put hierbij niet ontbreken. Dat heeft dus echt helemaal niets met deze zaak te maken.  Door heel veel te roepen wordt het betoog alleen maar zwakker.
Een ander voorbeeld is dat van Krieken aan geeft is dat er geen sprake mag zijn van het oprichten van een nieuw industrieterrein in het buitengebied. Dat is natuurlijk een papieren tijger die ontstaat door teveel regelgeving. Het gaat om een uitbreiding van een beperkt aantal vierkante meters op eigen terrein.  Als we zo gaan beginnen zou je een bed and breakfast die van Krieken in het buitengebied wil oprichten ( van mij mag ie overigens ) een bungalowpark kunnen noemen.

Het waterschap heeft inmiddels, na uitvoerig onderzoek, toestemming gegeven om het afvalwater wat vrij komt uit de mestinstallatie rechtstreeks te lozen op het oppervlakte water. Dit omdat het 100% schoon water is. Hoezo milieu-onvriendelijk?

Kortom, het blijft zaak dat we als raad van Aalburg achter deze lokale ondernemer moeten gaan staan en ons hard gaan maken richting de provincie. Hopelijk gaat dit lukken. We gaan er in ieder geval onze lijntjes richting de Provinciale Staten ook voor inzetten.

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd….

 

AZC-alert of eerlijk zullen we alles delen?

30 mei 2016

Europa is geconfronteerd met een vluchtelingenvraagstuk. De afgelopen jaren is er sprake van een toenemende stroom van asielzoekers richting Europa. De oorzaken zijn bekend. Oorlogen en honger. Hierdoor is een dermate slecht leefklimaat ontstaan dat je het logisch is dat mensen hun heil zoeken naar een veilige omgeving. En gelukkig wonen en leven wij in een dergelijke omgeving. Daar moeten we zuinig op zijn en die beschermen. Mede daarom hebben we in Nederland een streng asielbeleid waar ik achter sta. Zoveel mogelijk opvang in de regio en er is alleen (tijdelijk) plaats voor “echte” vluchtelingen.
In 2016 wordt verwacht dat er 93.000 asielzoekers aankloppen in Nederland. Vertaald naar inwoner-aantal betekent dit voor de provincie Noord-Brabant 14.000. In Brabant zijn inmiddels vier grotere asielzoekerscentra gevestigd waarin ongeveer 7000 mensen opgevangen kunnen worden. Er resteert dus nog een opgave van 7000 personen waarvan het provinciebestuur heeft gesteld: laten we dit eerlijk verdelen. In het Land van Heusden en Altena betekent dit dat de intentie is uitgesproken om met het COA in de gemeente Woudrichem een asielzoekerscentrum van 300 personen te realiseren. De gemeente Aalburg en Werkendam maken zich sterk voor de vestiging van 119 vergunninghouders.

Door deze “Brabantse aanpak” worden de lasten in Noord-Brabant eerlijk verdeeld.  Velen zullen het hier mee eens zijn. Maar op het moment dat er een AZC in je dorp wordt gepland veranderd deze mening nogal eens. Dat bleek afgelopen week ook in Andel. Nadat een bericht was rondgegaan dat er wellicht een AZC op een stuk nieuwbouwgrond gerealiseerd zou worden ontstond er de nodige onrust. Aan wethouder Paula Jorritsma de lastige taak om de geest weer terug in de fles te krijgen.  Ik heb een filmpje bekeken wat op genderen.org staat ( LINK ) en neem mijn petje voor haar af. Waarschijnlijk was het beter geweest als de gemeente eerder had aangekondigd dat er op 13 of 15 juni een informatiebijeenkomst zou komen voor het hele dorp.  Maar dat was niet gebeurd De wethouder ging erg netjes en rustig in op de begrijpelijke vragen die spelen. Lang niet overal waren al antwoorden op te geven, immers men is nog in de “onderzoeksfase”. Andel is één van de vier mogelijke locaties.

Ervan uitgaande dat Andel de meest logische locatie is resteert natuurlijk nog de belangrijke vraag of een AZC van 300 personen haalbaar is in een dorp van 2500 inwoners?  In zo’n situatie probeer dit altijd te vertalen naar mijn eigen situatie. Zou ik blij zijn dat er een AZC in mijn achtertuin gepland wordt. Nee, natuurlijk niet.  Maar ontslaat mij dat van de verantwoordelijkheid voor de zwakkeren in de wereld? Nee, dat nog minder. Ik zou wel willen weten of dit objectief gezien het beste alternatief is wat er is in mijn gemeente. Ook zou ik graag duidelijkheid willen hebben over de extra maatregelen die worden getroffen bij de komst van een AZC.  Als beide vragen bevredigend beantwoord kunnen worden, zou ik er niet tegen kunnen stemmen. Dat is dus wel iets anders dan een warm voorstander. Als het zover komt dat er een AZC staat moeten we met elkaar er het beste van maken. Eerder is dit ook gelukt. In onze regio ontstond een systeem van ruilhandel ( LETS Circle ) waarmee asielzoekers voor een deel een nuttige  vorm van dagbesteding en integratie werd geboden. Voor de liefhebbers is er op internet nog een eindverslag te lezen. ( LINK  ).

We moeten oppassen om alleen te praten over de problemen die wij hebben met vluchtelingen en dan te vergeten met welke problemen deze mensen zijn geconfronteerd. Dat betekent niet dat wij niets mogen eisen van deze mensen. Ik pleit dan voor aanpassing c.q. adopteren van onze joods-christelijke tradities. Kort samengevat komt dat neer op:
1. Accepteren van volstrekte gelijkwaardigheid van mensen.  ( ongeachte geslacht, geloof, huidskleur, seksuele geaardheid )
2. De vrijheid om te doen wat je behoort te doen.   ( dat is dus iets anders om alles maar te doen of te roepen wat je denkt )
3. Uitdragen van de deugden wijsheid, gerechtigheid, gematigdheid en moed aangevuld met geloof, hoop en liefde.

Wij mogen in Nederland trots zijn op deze waarden en normen en moeten dit veel meer durven uitdragen. Als we dit krachtig doen hiermee ons Nederlandse hart meer laten spreken hoeven we niet bang te zijn dat onze cultuur wordt overvleugeld door vreemde culturen of religies. Dan kunnen in onze regio ook best die nog niet 1% nieuwe streekgenoten aan. Dat is een gezamenlijke verantwoordlijkheid voor het hele Land van Heusden en Altena en niet alleen voor de  inwoners van Andel.

Eindelijk prijs in Aalburg: “De verroeste zandloper”

3 augustus 2015
Naterop aan de schandpaal

Naterop aan de schandpaal ( Bron: BD )

Eindelijk, de gemeente Aalburg heeft een prijs gewonnen met haar dienstverlening conform de Aalburgse formule. De afgelopen anderhalf jaar is deze geheimzinnige formule veelvuldig geroemd door burgemeester en wethouders. Op het gemeentehuis aan de Grote Kerkstraat te Wijk en Aalburg is sprake van korte lijnen én multi-disciplinaire teams waardoor de dienstverlening ook door een kleine gemeente op een hoog niveau geleverd kan worden was het devies. Des te pijnlijker zal de uitslag van het onderzoek van het Brabants Dagblad ( LINK ) zijn aangekomen. Aalburg wint de verroeste zandloper. Met andere woorden: de gemeente Aalburg is LAATSTE geëindigd in een onderzoek naar de snelheid van een gemeente over het beantwoorden van een drietal vragen.

Bij het onderzoek zijn aan elke gemeente drie vragen gesteld. Men had hierbij maximaal twee weken de tijd om een antwoord te geven. De ambtenaren uit Aalburg wisten er gedurende 80 kantooruren slechts één antwoord uitgeperst te krijgen. Men had meer dan een dag nodig om te reproduceren hoe hoog de toeristenbelasting is in de gemeente Aalburg. Best jammer, want een toeristenbelasting van nul komma nul is natuurlijk een unique selling point. Blijkbaar niet bij een ieder bekend.

Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering binnen Aalburg is wethouder Sheikkariem. Hij is door de krant om een reactie gevraagd.  Gelukkig kwam  hierop wel snel een antwoord.  “Zonder het een excuus te noemen gaf de wethouder aan dat een kleine gemeente veel solofuncties heeft. Bij specialistische vragen loop je dan het risico dat een ambtenaar er even niet is. Misschien waren we in oktober juist bovenaan geëindigd”. Sheikkairiem ziet de belabberde uitslag ook niet als een extra argument voor versnelde opheffing van Aalburg. “Bestuurlijke schaalvergroting is echt een ander verhaal. Ook een kleine gemeente kan haar bedrijfsvoering zo inrichten dat een burger tijdig een goed antwoord krijgt.”

Tsja, wat moet ik hier nu als raadslid mee?  Enerzijds wordt aangegeven dat een kleine gemeente veel solofuncties heeft. Tegelijkertijd hoor ik anderhalf jaar niets dan lof over de Aalburgse formule met haar multi-disciplinaire teams. Daarnaast lijkt de wethouder de onderzoeksmethode niet serieus te nemen. Aalburg had immers net zo goed eerste kunnen zijn als het onderzoek in oktober was gehouden. Kwestie van verkeerde timing door het Brabants Dagblad schijnbaar.

Eigenlijk zit ik met twee problemen die elkaar deels tegenspreken. Als eerste lijkt de bedrijfsvoering van Aalburg niet optimaal ingericht te zijn. De wethouder geeft immers zelf aan dat een kleine gemeente als Aalburg wel snel correcte antwoorden moet kunnen geven. Waarom is dat in Aalburg dan niet het geval?
Als tweede schermt de wethouder met het feit dat er “toevallig” even geen specialistische ambtenaar aanwezig was ten tijde van het onderzoek. Maar hoe zit dat dan met die kleine gemeente die wel snel antwoord moet kunnen geven. Speelt er dan iets anders op het gemeentehuis waar ik de vinger nog niet achter heb kunnen krijgen. Een aantal vragen hierover aan het college zijn dan ook zeker op zijn plaats. Deze zijn vandaag dan ook ingediend. ( zie BIJLAGE )

Op één punt vind ik dat Sheikkariem gelijk heeft. Dit onderzoek is inderdaad geen extra argument om snel tot bestuurlijke opschaling te komen binnen het Land van Heusden en Altena. Die argumenten zijn namelijk al veel eerder gegeven. O.a. Veerman wees ook op de kwetsbaarheid van het hardwerkende en gemotiveerde ambtelijk apparaat. Het Brabants Dagblad legde de vinger hier in Aalburg nog maar eens op deze zere plek.  Door de vele solofuncties loop je bij specialistische vragen het risico dat je dus even geen antwoord krijgt volgens de wethouder. En dat klopt helaas. Even is dan wel langer dan twee weken. Toch vervelend als je met een prangende zorgvraag zit of als een ondernemer overweegt om zich te vestigen in een concurrerende klantvriendelijke gemeente…