Browsing Category

Algemeen

Kerk en staat

23 september 2018

De afgelopen week heb ik niet echt met plezier gekeken en geluisterd naar de politieke ontwikkelingen in Den Haag.

Ten eerste waren daar de politieke beschouwingen. Privé en publiek werden met elkaar vermengd, mensen moesten maar oprotten en de oppositie heeft niet echt het idee gekregen dat er serieus naar hun inbreng is gekeken. Het politieke debat  ( lees: gekissebis ) van afgelopen week in Den Haag is weer eens een voorbeeld waarom de afstand tussen de politiek en de inwoners waarover zij gaat steeds groter wordt.

Ten tweede las ik de open brief van Klaas Dijkhoff waarin hij publiekelijk afstand doet van de kerk. Nu vind ik het altijd jammer én verdrietig als mensen de kerk verlaten en/of hun geloof de rug toekeren. Maar dat is mijn ogen een strikt persoonlijke keuze. Nu bekroop mij toch het gevoel dat de VVD-fractievoorzitter publiekelijk wilde scoren door zijn persoonlijke keuze om de kerk te verlaten “uit te venten”. Een slechte zaak. Het past ook niet bij het uitgangspunt om kerk en staat gescheiden te houden.

Toen deze week iemand mij vroeg of de raadsleden van Aalburg we net zo “vriendelijk” tegen elkaar zijn als in Den Haag moest ik aan beide voorvallen denken.  Hoe handelen we ten opzichte van elkaar in het politieke debat van de raad en hoe houden we kerk en staat gescheiden?

Tijdens de raadsvergaderingen zijn we gelukkig een stuk collegialer tegen elkaar. Maar we denken niet altijd even vriendelijk over elkaar en/of elkaars standpunten.  Gelukkig wordt het zelden persoonlijk in het publiekelijke debat. Mocht dat wel het geval zijn dan is het aan de voorzitter om in te grijpen.

In Aalburg is het de gewoonte om de raadsvergaderingen te beginnen én te eindigen met een ambtsgebed. Hierin wordt hulp gevraagd van God bij het nemen van de besluiten voor de gemeente en haar inwoners. Zelf ben ik belijdend lid van de PKN én gelovig maar toch vind ik best raar dat bij een gemeenteraadsvergadering wordt geopend en gesloten met deze gebeden. Voor de beeldvorming over het scheiden van kerk en staat is het niet juist. Daarnaast worden de raadsleden die niet of anders geloven voor een stukje buitengesloten door de opening als een Christelijk gebed

Elk raadslid wordt geacht om het beste te besluiten voor de gemeente én haar inwoners. Het is zeker goed om daar aan het begin van een raadsvergadering bij stil te staan. Maar dat kan ook een andere wijze. In de gemeente Woudrichem wordt gestart met het uitspreken van een votum.

De tekst is als volgt:

Verbonden aan onze toewijding voor de publieke zaak en ons diep respect van ons democratisch ideaal van vrijheid, gelijkheid en gemeenschap. Geworteld in de traditie van geloof, hoop en liefde zoeken we dat wat de belangen van onze gemeente en haar inwoners dient en staan wij stil bij de onze bron van inspiratie.

Daarna wordt er even stilte in acht genomen. Iedereen krijgt dan de ruimte om in een plechtige stilte even stil te staan wat hem of haar stuurt / brengt. Of in stilte wellicht een gebed uit te spreken.

Op deze wijze een raadsvergaderingen openen spreekt mij erg aan. Ruimte scheppen aan een ieder. Niets opdringen. Kerk en staat gescheiden houden.  Iedereen kan hier actief aan deelnemen en een er eigen invulling aan geven. Bijvoorbeeld óók door het in stilte uitspreken van een gebed.

Lezers kijken misschien vreemd op van deze blog. Ik ben immers vertegenwoordiger van het CDA Altena. Een partij waar toch een C in de naam en de genen zit.  Daarom kort mijn zienswijze daarop. Als lokale brede volkspartij bedrijven we een politiek waarbij we ons laten inspireren door Christelijke waarden. Deze waarden zijn toepasbaar voor iedere inwoner. Iedereen die deze waarden onderschrijft is welkom bij het CDA. Religieus, of niet religieus.
Ik hou er zelf helemaal niet van om mensen af te meten tegen een Christelijke meetlat. Sterker nog, ik word daar zelfs een beetje kriebelig van. Ik ken genoeg niet-kerkelijke inwoners die zich meer voor een ander inzetten en/of wegcijferen dan dat ik dat bijvoorbeeld zelf doe. En alle inwoners zijn voor mij gelijk. Je kunt echter  wel respect opbrengen voor de mening van een ander. Daarom blijf ik bijvoorbeeld wél een groot voorstander van de zondagsrust in Altena. En houd ik zeker niet van scheldpartijen in het politieke debat.

Ik neem als raadslid actief deel aan de werkgroep die voor de raad van Altena alles zo goed mogelijk probeert voor te bereiden. We hadden als werkgroep ons ook uit kunnen spreken over het ambtsgebed. Dit hebben we niet gedaan omdat we weten dat dit (politiek) gevoelig ligt.  Daarom moet de nieuwe raad in januari hier zelf een beslissing over nemen. Hoe hier ik hier persoonlijk over denk is bij deze duidelijk.

 

Wijze raad ligt op straat

16 september 2018

Samen met de andere teamleden van CDA Altena zijn we begin dit jaar in Altena gestart met de “Aan Tafel Met” gesprekken. Doelstelling van zo’n gesprek is heel simpel. We gaan in gesprek met inwoners van een dorp, straat of belangenvereniging. De groepsgrootte is maximaal 10 personen. Hierbij komen we vooral luisteren, luisteren, luisteren en nog eens luisteren. Indien van toepassing reageren we ook op (actuele) vragen en/of zorgen die spelen.

Inmiddels hebben er tientallen van dergelijke gesprekken plaatsgevonden. Daarin hebben we honderden mensen gesproken die een schat aan informatie hebben opgeleverd. Bij zo’n gesprek valt het me regelmatig op dat mensen oprecht verrast en verbaasd zijn dat er de moeite wordt genomen om te luisteren. Eigenlijk best vreemd want één van de kerntaken van een raadslid is juist contact onderhouden met de inwoners die het vertegenwoordigd..

Het komt regelmatig voor dat mensen die aanschuiven nog nooit op het CDA gestemd hebben en dat misschien ook wel nooit gaan doen. Ook leden van een andere politieke partijen dan het lokale CDA Altena schuiven wel eens aan. Dat vind ik juist super. We stellen hier namelijk juist geen enkele voorwaarde aan. Samenwerken moet één van de krachten zijn van Altena. De tafelgesprekken vinden plaats in een ongedwongen huiselijke sfeer, zijn resultaatgericht en staan los van politiek gekissebis. Dat gebeurt helaas al veel te veel in de raadszaal.

Ik ben er inmiddels achter dat spreken met inwoners veruit het leukste en nuttigste onderdeel is van het raadswerk. Daarom gaan we hier de komende jaren ook zeker mee door.

Het schrijven van columns en hier mijn persoonlijke mening en belevenissen als raadslid in ventileren is door de reacties die je hierop krijgt ook een waardevol instrument. Dat ga ik weer actief oppakken. Daarbij zijn de onderwerpen die tijdens de Aan Tafel Met gesprekken regelmatig aan de orde zijn gekomen een mooie inspiratiebron.

Tot de column van komende week!

Ook nieuwsgierig geworden naar zo’n gesprek of speelt er een andere vraag. Laat het me gerust weten via arnobouman365@gmail.com of ga naar de website van CDA Altena.

 

 

ZLTO en Altenatuur geven Buma, Rutte, Klaver en Pechtold het goede voorbeeld

26 maart 2017

Afgelopen donderdag werd bekend dat VVD, CDA, D66 en Groen-Links een serieuze poging gaan doen om een kabinet te formeren. Als we de media moeten geloven zijn er grote verschillen tussen deze partijen waarbij met name de klimaataanpak wordt genoemd. Toeval of niet maar op dezelfde dag kwamen Altenatuur en ZLTO ‘s avonds bij elkaar in Fort Giessen. Ook twee clubs die je niet gelijk bij elkaar verwacht. Milieuactivisten versus boeren zou je kunnen zeggen. Als dat maar goed gaat…

Gelukkig viel dat reuze mee. Het werd een avondje BBL-en. Oftewel middels “Bonden”, “Bridgen” en “Linken”  investeren in sociaal kapitaal. Allemaal nieuwe termen voor deze lokale politicus.  Wetenschapper Nieuwenhuizen van de Wageningen Universiteit trapt af. De doelstelling is simpel geformuleerd. We moeten de voedselproductie verdubbelen en daarbij de helft van de huidige ‘resources’ gebruiken. We zullen dit gezamenlijk moeten doen: Agrarische ondernemers, milieugroeperingen en niet in de laatste plaats consumenten die een eerlijke prijs betalen. Om de beeldvorming scherp te krijgen, dat gaat niet met puur biologische landbouw. Daarvoor is volgens autoriteit Louise Fresco in een artikel in de Volkskrant dit weekend zes keer zoveel land voor nodig dan wat er nu gebruikt wordt.

Voorman Ariaan Straver van de ZLTO Altena-Biesbosch is daarna aan de beurt. “De sector heeft de uitdaging om zich verder om te vormen tot een duurzame tak van sport. Dat gaat lukken. Er gebeurt al heel veel, óók in Altena, alleen we vertellen het te weinig”. Onze sector wordt vaak onterecht negatief weggezet als het gaat om het milieu.  Een recent filmpje ( LINK ) waarin een boerin uit Drenthe dat Jesse Klaver uitlegt maakt dat heel duidelijk.

Wat daarna volgt lijkt een kleine stap maar ik vond het inspirerend.  De spreekstalmeester van Altenatuur, Goof van Vliet, laat verschillende voorbeelden uit de regio vertellen wat zij zoal gedaan hebben in het kader van de “natuurinclusieve” landbouw.  Meeuwis Millenaar vertelt over het succes van de weidevogels. Dankzij 75 ondernemers is er inmiddels veel meer vogeldiversiteit in dit gebied gekomen. Kobus Kolff houdt de zaal voor dat het echt mogelijk is om veel minder chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. “Focus op de natuurlijke vijanden van de luis”. Theo Koekkoek vertelt over  “Puur Altena”  waarin stappen zijn gezet om streekproducten tegen een eerlijke prijs te verkopen. Dat biologische producten nog maar moeilijk afzet vinden binnen onze regio wordt zichtbaar als Leo vd Vlugt aangeeft dat hij helemaal naar Almere moet rijden om zijn biologisch geteelde groenten te slijten.  Jacob Branderhorst heeft de weg van innovatie gekozen. Middels technologie van o.a. sensoren & drones is hij in staat om meer opbrengst te behalen uit zijn akkers. En zo volgden er nog enkele voorbeelden.

Mooi om te zien dat in een zaal waarin ogenschijnlijk twee totaal verschillende clubs zaten er één gezamenlijk belang wordt gediend. Hoe gaan we om met onze aarde zodat deze ook houdbaar is voor volgende generaties en zorgen we tegelijkertijd voor een gezonde voedselproductie tegen een eerlijke prijs??  Niet dat er gelijk concrete vervolg afspraken zijn gemaakt maar deze opstelling is stukken productiever dan elkaar bevechten in ellenlange bezwaarprocedures bij een bouwplan en/of bestemmingsplanwijziging.

Jammer dat Buma, Rutte, Pechtold en Klaver er niet bij waren. Hadden ze zeker iets kunnen leren van deze avond. In Altena wordt het goede voorbeeld gegeven, nu in Den Haag nog…