Beste Cock Dorsman

4 januari 2015

Beste Cock,

Allereerst ook voor jou de beste wensen in 2015. Helaas heb ik je vrijdagavond gemist op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Aalburg en je dus niet persoonlijk de hand kunnen drukken. Dan had ik je gelijk kunnen aanspreken op je misplaatste taalgebruik in je laatste bijdrage op de site van de Aalburgse Alliantie.
Dat we van mening verschillen over de nasleep van de gebeurtenissen op 30 december 2013 in Veen is ons beide heel duidelijk. Maar nu vlieg je als taal-fetisjist toch echt uit de bocht door het woord “Lateja-Razzia” te gebruiken. En hier gemakshalve gelijk maar bij te vermelden dat burgemeester Naterop hier formeel eindverantwoordelijk voor is. Het woord razzia heeft in de Nederlandse geschiedenis een dusdanige lading dat het ongepast is om hier naar te verwijzen.

Natuurlijk, ik weet het, in een blog stel je de zaken wat scherper dan normaal. Maar ook dan blijven er grenzen waar je binnen moet blijven.  En die worden nu dus overschreden.

Doordat deze bijdrage op de site van de Aalburgse Alliantie staat, kan dit ook consequenties hebben voor de samenwerking binnen de coalitie. Ik mag hopen dat vertegenwoordigers van de SGP, BAB en Ideaalburg jou ook aanspreken op deze verwrongen woordkeuze. Doen zij dit immers niet dan accepteren zijn stilzwijgend dat je als coalitiepartner een lid van college ongestraft en ongepast mag schofferen. De rol van coalitiemanager krijgt dan toch wel een heel aparte inhoud.  Kritiek mag, maar nu verklaar je de voorzitter van je eigen college zo’n beetje vogelvrij.

Mijn ongevraagde advies is om dit woord maar te verwijderen van jullie site. Ik zie het als een voorwaarde indien je, in ieder geval door mij, nog serieus genomen wilt worden. In dat geval kunnen we nog steeds hartgrondig van mening  verschillen over van alles en nog wat. Dat is één van de charmes van onze democratie waar in de vorige eeuw hard voor is gevochten.

Met vriendelijke groeten,

Arno Bouman

 • Jaap Budding 6 januari 2015 at 15:49

  Een korte zoekactie in Nederlands meest bekende woordenboek levert de volgende omschrijving op voor het woord razzia:
  raz-zia(de,v(m), meervoud razzia’s): actie waarbij op grote schaal mensen worden opgepakt.

  Niet ontkend kan worden dat er op grote schaal mensen werden opgepakt die zich in Lateja ophielden. Evenmin kan ontkend worden dat achteraf is gebleken dat er een zekere willekeur heeft plaats gevonden bij het op grote schaal aanhouden van mensen. Immers, achteraf is gebleken dat een groot aantal mensen ten onrechte werden aangehouden, omdat er tegen hen geen hard bewijs bestond. Ook kan achteraf niet ontkend worden dat een veel te groot aantal van die mensen dagen lang werden vast gehouden zonder dat er enige verdenking tegen hen kan hebben bestaan.
  Op grond van het voorgaande is het gebruik van het woord “razzia” door Cock wellicht enigszins gechargeerd, maar wel terecht.

  Burgemeester Naterop is verantwoordelijk voor het doen en laten van de politie in deze zaak. De beslissingen die hij destijds heeft genomen heeft hij uitgeoefend in de uitoefening van zijn functie, zodat het aanbieden van excuses wat mij betreft te veel van het goede zou zijn. Ik neem daarbij aan dat hij te goeder trouw zijn beslissingen heeft genomen die avond en nacht. De burgemeester kan echter niet ontkennen dat in de door hem genomen beslissingen een forse dosis overkill valt te ontdekken, waarvan vele inwoners van onze gemeente de dupe zijn geworden. Daarom zou het de burgemeester niet misstaan publiekelijk zijn verantwoordelijkheid te benoemen en de hiervoor benoemde overkill te erkennen.