Monthly Archives

mei 2021

Start met bouw appartementen in kerk Dussen

22 mei 2021

Bij mij als raadslid komen er regelmatig allerlei verzoeken langs van inwoners of projectontwikkelaars om eens mee te kijken naar een, in hun ogen, kansrijk bouwplan. Bij de realisatie van de plannen loopt men vast of heeft men zeker het gevoel dat men vast loopt. Meestal probeer ik dan via “stille diplomatie” mensen de juiste weg te wijzen. Regelmatig lukt dit maar soms zitten er gewoon ook teveel haken en ogen aan een plan dat het logisch is dat er uiteindelijk geen medewerking wordt verleend.

Voor de herbestemming van de kerk in Dussen ligt dat anders. Twee inwoners van Altena proberen al jaren hun plan goedgekeurd te krijgen. Realisatie van 20 starters- en seniorenappartementen in de voormalige kerk. Omdat het gebouw een gemeentelijk monument is, is de procedure terecht extra zorgvuldig. We moeten en willen zuinig zijn op ons cultureel erfgoed. Een commissie ruimtelijke kwaliteit ( CRK ) beoordeelt of de plannen met respect voor de monumentale waarden worden uitgevoerd. En hier knelt de schoen. Deze commissie neemt zeer ruim de tijd en legt de lat in mijn ogen hier te hoog.

Inmiddels is men overtuigd dat de wijze waarop de buitenkant van de kerk zichtbaar blijft, voldoet aan de monumentale toetssteen. Ook is men blij met de voorgestelde aanpassingen in de entree. Maar toch adviseert de commissie negatief over het totale plan. Men is het niet eens met de wijze waarop de binnenkant van het gebouw is vormgegeven. Hier wil men nog eens een tweetal appartementen laten vervallen. Dit zodat, naast in de entree, ook in het midden de kapconstructie in het zicht blijft. Hiermee wordt het financiële fundament onder dit bouwplan dusdanig instabiel dat de prijzen van de startersappartementen met minimaal 10-15 procent moeten stijgen.

In februari 2020 werden we als raadsleden al uitgenodigd om een kijkje te nemen in de kerk en inzicht te krijgen in de plannen. Iedereen was die middag enthousiast. Het bouwplan voorziet in een duidelijke behoefte en tegelijkertijd voorkomt het dat een gezichtsbepalend gebouw de komende jaren gaat verloederen omdat er geen onderhoud meer wordt gepleegd.

Foto bezoek 7 feb 2020

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder. Op basis van input van de CRK is de entree gewijzigd zodat daar de kapconstructie in beeld blijft. Maar nog steeds is er een langslepende discussie met de CRK en het college neemt maar geen besluit. De VVD heeft hier inmiddels schriftelijke vragen over gesteld maar de antwoorden van het college stellen mij als CDA raadslid nog niet gerust.

De oproep aan het college is simpel. Stop met twijfelen en geef toestemming voor de realisatie van de appartementen conform het voorgestelde aangepaste bouwplan. Zorg hiermee dat de appartementen betaalbaar blijven en leg dus het laatste advies van de commissie naast u neer!! Het plan past perfect in de ambitie om meer woningen te realiseren voor de doelgroepen jongeren en senioren en het doet voldoende recht aan de monumentale waarden.