Monthly Archives

oktober 2020

Woont Sinterklaas in Altena?

14 oktober 2020

Het duurt nog bijna twee maanden voor dat Sinterklaas, dit jaar helaas zonder intochten, zijn heerlijk avondje komt vieren in Nederland. Toch beschuldigt de VVD de coalitie in Altena van Sinterklaaspraktijken.

Onterecht natuurlijk. Ik zal het proberen uit te leggen. Afgelopen dinsdag mocht de raad na een zeer lang proces een klap geven op het nieuwe subsidie- en accommodatiebeleid in Altena. De oude regelingen van de drie gemeenten moeten geharmoniseerd worden. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken dat verenigingen de mogelijkheid krijgen om een stukje extra subsidie ontvangen als zij zich extra inzetten voor de samenleving.

Voor alle verenigingen die subsidie ontvangen of gebruik maken van één van de accommodaties zoals dorpshuizen en sportvelden een spannend raadstuk. Wat houden zij onder aan de streep over na de harmonisatie en hoe zit het met die “wederkerigheidsubsidie” ?

Veel verenigingen gaan er met de nieuwe regeling iets op vooruit maar er zijn natuurlijk ook diverse verenigingen die (iets) minder krijgen. In de regeling was opgenomen dat het verschil in vier stapjes wordt afgebouwd.

Als CDA hebben we de afgelopen periode heel veel besturen en vrijwilligers gesproken. Die vrijwilligers die zich met veel energie en inzet belangeloos inzetten voor hun vereniging. Verenigingen die belangrijk zijn voor onze samenleving. Met name in dit Corona-jaar horen wij daar veel zorgen. Kantines moeten sluiten, ledenaantallen lopen soms terug terwijl de lasten gelijk blijven.

We hebben ons de afgelopen maanden ingezet om voor elkaar te krijgen dat we die verenigingen niet in deze lastige periode met een extra tegenvaller mogen opzadelen. Bovendien heeft men zich hier nog niet op kunnen voorbereiden.
De oplossing hiervoor is simpel én doeltreffend. Stel het nieuwe beleid vast maar voeg een extra gewenningsjaar toe voor die verenigingen die erop achteruit gaan. Het grootste gedeelte hiervan kan betaald worden door het budget van de wederkerigheidssubsidies.

Dat jaar geeft de college en raad ook nog de tijd om nog eens goed te kijken haar de visie op accommodaties. Er is dan ook meer tijd om verenigingen praktische handvatten te geven hoe voldaan kan worden aan de wederkerigheidssubsidie. De vrijwilligers besteden al heel veel tijd en het mag niet de bedoeling zijn dat die hierdoor nog zwaarder belast worden.

Gelukkig zien bijna alle politieke partijen in Altena dit zo. Helaas zag de VVD ( met in haar kielzog de ChristenUnie ) dit niet zitten en speelden zij de kaart van Sinterklaasgedrag en het niet durven maken van lastige keuzes. Ook zou de compensatie een sigaar uit eigen doos zijn.

Jammer en onzin. Ik vind dit eerder zorgvuldig en zuinig omgaan met het verenigingsleven in Altena. Een belangrijke schakel voor jong en oud. Wat zouden we zijn zonder sport en cultuur in Altena. Dan zouden we pas de sigaar zijn.