Monthly Archives

mei 2020

Controle op bluswatervoorziening faalt

31 mei 2020

Afgelopen dinsdagmorgen werd Genderen opgeschrikt door een grote brand. Gelukkig vielen hierbij geen gewonden. Echter, er is sprake van grote materiële schade waarbij de impact voor de direct betrokkenen gigantisch is.

Doordat ik hemelsbreed dichtbij woon werd ook ik tussen kwart over vier en half vijf wakker. Je hoort dichtbij sirenes, je kijkt naar buiten en als je dan metershoge vlammen boven de daken ziet dan schrik je flink. Snel in de kleren en poolshoogte nemen bij je schoonmoeder. Want daar waren de vlammen vlak in de buurt. Gelukkig, alles blijkt daar in orde. 

Buurtbewoners staan een auto te blussen met een tuinslang en direct omwonenden, waarvan een aantal met rieten daken houden angstvallig de ontwikkelingen in de gaten. Flink wat brandweerlieden zijn druk in de weer. Als je hen zo bezig ziet dan krijg je daar diep respect voor. Met een paar luchtflessen op je rug en gewapend met een spuit, als vrijwilliger, een brandend huis in lopen. Ik geef het toe, ik zou het niet durven. Onderling wordt strak gecommuniceerd. Je ziet aan alles dat ze goed op elkaar ingespeeld zijn. Wat mogen we trots zijn op deze lokale helden.

Tegelijkertijd hoor je ook verbazing en irritatie. Waar blijft het extra bluswater?  Waarom is er onvoldoende druk? Seconden lijken dan minuten, en minuten uren. Een brandweercorps kan zo goed opgeleid zijn, beschikken over schitterend materiaal maar als voldoende (extra) bluswater ontbreekt dan voelt men zich machteloos.

Ik weet niet exact hoe lang het heeft geduurd maar na een tijdje is ook de hoogwerker voorzien van water. Met vier tankspuiten en een hoogwerker wordt de brand geblust en wordt het sein brand meester gegeven.

In de loop van de dinsdag loop je er nog even langs en daarbij word ik door een aantal mensen aangesproken. Er was grote moeite bij het (snel) verkrijgen van voldoende bluswater. Minimaal één brandkraan zat vol zand. Doordat diverse korpsen meededen en niet iedereen de situatie ter plekke goed kent kom ook men niet alle kranen goed vinden. In de middag gaan enkele jongeren uit de buurt nabij hun eigen huis op zoek naar brandkranen. Deze blijken onder een dikke laag gras en grond te liggen. Men legt deze bloot en op de straat worden de brandkranen met gele driehoeken gemarkeerd.
Als dat met de brandkranen daar ter plekke ook het geval was…

Wat gaat hier fout?  Zoals het hoort wordt dit natuurlijk netjes onderzocht en volgt hiervan een rapport. Toch durf ik, op basis van gesprekken met verschillende personen ( ervaringsdeskundigen en (in)direct betrokkenen ) hier nu al wel een eerste uitspraak over te doen.

Tot een tijdje terug  controleerde de brandweer jaarlijks zelf alle brandkranen en brandputten in hun verzorgingsgebied. Dat mag niet meer van de eigenaar van het net, Brabant Water. Men heeft liever niet dat anderen aan hun net zitten en zij doen dit nu zelf en streven er naar om dit eens per vijf jaar te doen. Ja, u leest het goed, streeft er naar om dit minimaal eens per vijf jaar te doen!!! 

Eén ding lijkt me zeker, dat is natuurlijk veel te weinig. Zeker als er intussen tijd gewerkt is aan straten en bermen. En dan kun je nog afvragen hoe vaak wordt er eigenlijk echt gecontroleerd door deze geprivatiseerde partij? Als we net als gezondheid ook veiligheid serieus nemen in NL dan snap ik echt niet waarom dit zo is afgesproken en geregeld. Bij de jaarlijkse rondes van de brandweer had men elk jaar diverse op- en aanmerkingen die opgevolgd werden.

Waarom deze aanpak door de veiligheidsregio, en indirect onze gemeente geaccepteerd?

Controleren van brandkranen zijn misschien niet de leukste oefenavonden maar ik denk dat er zo 20 vrijwilligers zijn op te trommelen die mee willen helpen om brandkranen te markeren en te controleren. Het gaat om de veiligheid van je eigen woon- en leefomgeving!!

In het nog te verschijnen rapport zal waarschijnlijk netjes uitgelegd worden hoe het zat met de (tijdige) beschikbaarheid van A-, B- en C-bluswater. Wil je daar meer over weten lees dan deze beleidsregels ( LINK ) door. Misschien zal de veiligheidsregio wel zeggen dat, net als een tijdje geleden bij de grote brand in Woudrichem, alles binnen de normen viel. Onze brandweerexpert uit de CDA-fractie, Wendy van Ooijen, trok toen ook al aan de bel.

Als dat de conclusie is, dan kloppen die normen volgens mij echt niet.

De brandbestrijding is een gemeentelijke taak. Daarom ben ik dinsdagmiddag, samen met mijn collega raadslid en dorpsgenoot Pim Bouman direct in de pen gekropen. We hebben schriftelijke vragen ( LINK ) gesteld over de beschikbaarheid van bluswater en de controle van de brandkranen in de gemeente Altena.  Onze burgemeester heeft aangegeven ook graag te willen weten hoe het precies zit.  Ik reken op een snelle beantwoording en adequate aanpak!! Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Mocht je naar aanleiding van deze gebeurtenissen en/of blog me nog willen voorzien van extra input c.q. willen reageren dan kan dat uiteraard.

Tel: 06-21540524  of e-mail: arnobouman365@gmail.com