Monthly Archives

november 2019

Eerlijke verdeling (kavels) nieuwbouwwoningen

24 november 2019

Afgelopen zomer werd ik benaderd door en ging ik langs bij een ouder echtpaar uit Sleeuwijk. Zij willen graag kleiner gaan wonen en dan het liefst in de kern Werkendam waar ze veel sociale contacten hebben.

Helaas lopen ze hierbij op tegen een blokkade. De wachtlijsten voor nieuwbouwwoningen. Daar staan ze niet op en het is ook niet meer mogelijk om hier op gezet te worden.  Bij mij riep dat de vraag op: zijn die wachtlijsten wel eerlijk??

Voor pleit dat mensen die al lang op een lijst staan voorrang krijgen op iemand die zich net meldt. Men heeft bovendien een kleine vergoeding betaald om op die lijst te staan. Een ander argument is dat projectontwikkelaars vaak de verkoop regelen van woningen. Een beetje sturing hierbij vanuit de gemeente kan geen kwaad.

Maar er zijn ook diverse argumenten om die wachtlijsten juist af te schaffen. Ten eerste is het voor jongeren door de wachtlijsten nog moeilijker is om een nieuwbouwwoning te bemachtigen. Ze staan immers kort ingeschreven en staan daarmee onder aan de wachtlijst. Ten tweede speelt het argument dat dergelijke lijsten alleen bestonden in de voormalige gemeenten Woudrichem en Werkendam. Inwoners uit het voormalige Aalburg zouden dan per definitie een kleinere kans hebben om een woning te bemachtigen. Ten slotte zou je toch ook mensen van buiten Altena de kans willen geven om zich te vestigen in onze prachtige landelijke gemeente.

Mij lijkt het daarom onder aan de streep het beste om zo snel mogelijk het systeem van wachtlijsten om te buigen naar een (gewogen) loting. Bij de weging zouden zaken kunnen meewegen zoals het aantal keer dat men uitgeloot is geweest en het feit of men al een sociale binding heeft in de kern waarin gebouwd wordt. Hiermee krijgt iedereen, jong én oud,  kans op de woningmarkt van Altena.  De komende maanden zullen we dit onderwerp goed in de gaten houden. Achter de schermen lijkt er beweging te zijn.

Daarbij is het natuurlijk wel noodzakelijk dat er überhaupt voldoende gebouwd wordt naar de behoefte die er is. Daar is nog wel wat te winnen. Een mooi onderwerp voor een vervolg op dit blogje…