Monthly Archives

oktober 2017

Aalburgse vastgoedshuffle…

28 oktober 2017

De gemeenteraad van Aalburg heeft de komende weken wat te kiezen. In de begroting van 2018 zijn de nodige investeringsplannen opgenomen waarbij er her en der nog potjes zijn waarmee geschoven kan worden. Eén van de meest in het oog springende keuze is de mogelijke realisatie van een nieuwe én ruime huisartsenpraktijk in d’Alburcht.  Het huidige onderkomen van de dokters is verouderd. Een moderne huisartsenpraktijk heeft andere eisen dan die van 25 jaar geleden. Goede medische zorg in de nabijheid is een belangrijke voorziening en dit wordt hiermee gegarandeerd. De investering in de praktijk wordt volledig gedekt door de huur die de doktoren gaan betalen. Iedereen blij zou je dan denken.

 

 

Helaas…zo simpel is het niet. O.a. het bestuur van stichting d’Alburcht heeft laten weten op te stappen als dit doorgaat. Dit omdat de praktijk in de huidige plannen volledig ten koste gaat van de zalen in d’Alburcht. Als CDA fractie zijn we een warm voorstander van een huisartsenpraktijk. Maar ook d’Alburcht is een belangrijke centrale voorziening waar in het verleden hard voor is geknokt om deze te realiseren. Naast de sportzalen vinden we ook een zalen- c.q. dorpshuis -functie waar iedereen terecht kan om iets te organiseren erg waardevol. Eerlijkheid gebied te zeggen dat de exploitatie van d’Alburcht, ondanks alle goede bedoelingen, tot op heden niet sluitend is geweest. En dat zal ie misschien wel nooit worden.  Maar is dat heel erg?  Een voorziening kost nu eenmaal geld. Het stichtingsbestuur klopt al jaren bij de gemeente op de deur voor extra steun. Zonder een plan gaat d’Alburcht over een paar jaar failliet. Alles bij het oude laten is dus geen optie.

 

Met de mogelijke overheveling van de sportactiviteiten vanuit het kleine zaaltje uit de Tulpstraat naar d’Alburcht kiest het college voor centralisatie van de sportvoorziening. Beter één goede voorziening dan meerdere halve. Logisch.  Voor de zalenfunctie ligt de oplossing m.i. ook voor het grijpen. Stoot Bubeclu af en hevel deze activiteiten over naar de overkant van de straat. Waarschijnlijk vind niet iedereen dat gelijk leuk maar keuzes maken doet soms pijn. Maak van d’Alburcht één centraal centrum waar huisartsen, sport en zalen elkaar aanvullen. Waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. De foyer en bar bieden voldoende ruimte die wellicht nog een stuk uitgebouwd kan worden. Hierbij kan m.i. goed gekeken worden naar het Uivernest in Hank. Ik ben daar het afgelopen jaar een paar keer geweest en heb gezien dat een dorpshuis echt kan bruisen. Of de exploitatie dan op de huidige manier door kan gaan vraag ik me wel af. Wellicht is het nu daarvoor óók het juiste moment om het over andere boeg te gooien.