Monthly Archives

maart 2017

ZLTO en Altenatuur geven Buma, Rutte, Klaver en Pechtold het goede voorbeeld

26 maart 2017

Afgelopen donderdag werd bekend dat VVD, CDA, D66 en Groen-Links een serieuze poging gaan doen om een kabinet te formeren. Als we de media moeten geloven zijn er grote verschillen tussen deze partijen waarbij met name de klimaataanpak wordt genoemd. Toeval of niet maar op dezelfde dag kwamen Altenatuur en ZLTO ‘s avonds bij elkaar in Fort Giessen. Ook twee clubs die je niet gelijk bij elkaar verwacht. Milieuactivisten versus boeren zou je kunnen zeggen. Als dat maar goed gaat…

Gelukkig viel dat reuze mee. Het werd een avondje BBL-en. Oftewel middels “Bonden”, “Bridgen” en “Linken”  investeren in sociaal kapitaal. Allemaal nieuwe termen voor deze lokale politicus.  Wetenschapper Nieuwenhuizen van de Wageningen Universiteit trapt af. De doelstelling is simpel geformuleerd. We moeten de voedselproductie verdubbelen en daarbij de helft van de huidige ‘resources’ gebruiken. We zullen dit gezamenlijk moeten doen: Agrarische ondernemers, milieugroeperingen en niet in de laatste plaats consumenten die een eerlijke prijs betalen. Om de beeldvorming scherp te krijgen, dat gaat niet met puur biologische landbouw. Daarvoor is volgens autoriteit Louise Fresco in een artikel in de Volkskrant dit weekend zes keer zoveel land voor nodig dan wat er nu gebruikt wordt.

Voorman Ariaan Straver van de ZLTO Altena-Biesbosch is daarna aan de beurt. “De sector heeft de uitdaging om zich verder om te vormen tot een duurzame tak van sport. Dat gaat lukken. Er gebeurt al heel veel, óók in Altena, alleen we vertellen het te weinig”. Onze sector wordt vaak onterecht negatief weggezet als het gaat om het milieu.  Een recent filmpje ( LINK ) waarin een boerin uit Drenthe dat Jesse Klaver uitlegt maakt dat heel duidelijk.

Wat daarna volgt lijkt een kleine stap maar ik vond het inspirerend.  De spreekstalmeester van Altenatuur, Goof van Vliet, laat verschillende voorbeelden uit de regio vertellen wat zij zoal gedaan hebben in het kader van de “natuurinclusieve” landbouw.  Meeuwis Millenaar vertelt over het succes van de weidevogels. Dankzij 75 ondernemers is er inmiddels veel meer vogeldiversiteit in dit gebied gekomen. Kobus Kolff houdt de zaal voor dat het echt mogelijk is om veel minder chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. “Focus op de natuurlijke vijanden van de luis”. Theo Koekkoek vertelt over  “Puur Altena”  waarin stappen zijn gezet om streekproducten tegen een eerlijke prijs te verkopen. Dat biologische producten nog maar moeilijk afzet vinden binnen onze regio wordt zichtbaar als Leo vd Vlugt aangeeft dat hij helemaal naar Almere moet rijden om zijn biologisch geteelde groenten te slijten.  Jacob Branderhorst heeft de weg van innovatie gekozen. Middels technologie van o.a. sensoren & drones is hij in staat om meer opbrengst te behalen uit zijn akkers. En zo volgden er nog enkele voorbeelden.

Mooi om te zien dat in een zaal waarin ogenschijnlijk twee totaal verschillende clubs zaten er één gezamenlijk belang wordt gediend. Hoe gaan we om met onze aarde zodat deze ook houdbaar is voor volgende generaties en zorgen we tegelijkertijd voor een gezonde voedselproductie tegen een eerlijke prijs??  Niet dat er gelijk concrete vervolg afspraken zijn gemaakt maar deze opstelling is stukken productiever dan elkaar bevechten in ellenlange bezwaarprocedures bij een bouwplan en/of bestemmingsplanwijziging.

Jammer dat Buma, Rutte, Pechtold en Klaver er niet bij waren. Hadden ze zeker iets kunnen leren van deze avond. In Altena wordt het goede voorbeeld gegeven, nu in Den Haag nog…

Duiding uitslag verkiezingen in Altena

16 maart 2017

We hebben enkele weken moeten afzien. Avond na avond was er bij elke talkshow niets anders te horen dan politiek. Gisteren mochten we eindelijk naar de stembus en dat hebben we dan ook met velen gedaan. Ook in Altena. De uitslagen zijn bekend en ik heb de stemmen van de drie huidige gemeenten bij elkaar opgeteld om een totaalbeeld te schetsen van de stemverdeling in Altena. In onderstaande tabel staan alle getallen.

Wat valt op en wat kan dit betekenen?

 1. De VVD is de grootste partij gebleven in Altena. Ondanks het substantiële verlies is de VVD met top-verkoper Mark Rutte staande gebleven. Een knappe prestatie. Hoe zich dat straks lokaal vertaald is lastig voorspellen. Zowel in Woudrichem als Aalburg is de lokale VVD klein. In Werkendam is de VVD ooit opgegaan in LokaalBelang. In 2019 opereert de VVD natuurlijk als zelfstandige partij in heel Altena. Kan voor Lokaal Altena in oprichting nog een lastige luis in de pels worden.
 2. Het CDA heeft de grootste winst geboekt in deze regio. In de gemeente Woudrichem is het CDA zelfs de grootste partij geworden. Dit als één van de weinige gemeenten in Brabant. Eerlijkheid gebied te zeggen dat er in 2012 natuurlijk sprake was van een slechte uitslag. Maar de weg omhoog is gevonden.
 3. De SGP is, was én blijft een stabiele factor in Altena die voldoende nieuwe kiezers aan zich heeft weten te binden.
 4. Er heeft zich totaal geen positief Hermen Vreugdenhil effect voorgedaan voor de ChristenUnie in Altena. Sterker nog, men heeft zelfs licht verloren. Dat had ik niet verwacht en dat zal ook de ChristenUnie tegenvallen.
 5. Binnen de linkse partijen hebben zich met name onderlinge verschuivingen voor gedaan. D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren winnen. SP blijft gelijk en de PvdA is ook in Altena geïmplodeerd.  Misschien een tip voor Progressief Altena om de SP ook binnenboord te halen.
 6. VNL met lokale kandidaat Jeffrey Himpers uit Drongelen valt óók in Altena ronduit tegen. Men had er beter aan gedaan om samen met het Forum voor Democratie op te trekken. Het bewijst maar weer eens dat versplintering in de politiek niet de juiste weg is.
 7. De PVV heeft in Altena bovengemiddeld goed gescoord. Dat is m.i. te verklaren door drie oorzaken:
  1. In Altena is sprake van een bijna 100% “witte” samenleving. Blijkbaar willen velen dat zou houden en denken dat de PVV hiervoor kan zorgen.
  2. De nasleep van de discussies over een mogelijk AZC in de regio.
  3. Ook in Altena voelen velen zich niet gehoord in Den Haag en maakt men zich zorgen over hun toekomst. Het vertrouwen in de politiek is tanende. Geert Wilders speelt hier handig op in. Hier ligt een taak voor alle lokale politici inclusief mijzelf. We zullen ons meer moeten laten zien en inwoners van Altena laten zien dat we in onze regio inwoners serieus nemen. Dat mensen belangrijker zijn dan cijfers en dat de overheid er is voor de inwoners en niet andersom

Met betrekking tot het laatste liggen er in de toekomstvisie voor Altena veel aanknopingspunten. De komende tijd zullen we keihard werken om bij elke inwoner duidelijk te krijgen. Daarover meer in volgende blogs.