Monthly Archives

november 2016

Park Veldzicht: waar een wil is een weg

27 november 2016

Afgelopen zaterdag was het open dag op het terrein van het voormalig zwembad Veldzicht. Een groepje vrijwilligers onder aanvoering van de zeer gedreven en enthousiaste Tonny Bros hadden de deuren open gedaan. Iedereen kreeg de kans om te kijken hoe het terrein er na drie gesloten te zijn geweest er aan toe is. En minstens zo belangrijk, ook de kans om te horen welke ideeën er zijn om weer leven te blazen in deze unieke, centraal in Aalburg gelegen, locatie.

Veldzicht grote badOm met het eerste te beginnen: vandalen hebben flink huis gehouden op het terrein. Geen enkele ruimte is meer 100% in tact. Toch jammer dat sommigen zich blijkbaar niet beseffen wat men hiermee heeft aangericht. Tonny en zijn team laten zich hier niet uit het veld slaan. Men kijkt door de vernielingen heen en ziet volop kansen.

Centraal in deze kansen staat de realisatie van een locatie waar op verschillende manieren dagbesteding kan worden aangeboden. Om dit werkelijkheid te laten worden zoekt men hiervoor aansluiting bij gemeente en o.a. Prisma.  Deze dagbesteding kan o.a. bestaan uit het bakken van taarten / cakes die weer te koop aangeboden kunnen worden op één van de bijbehorende terrasjes.

Omdat duurzaamheid en natuur ook centraal staan in de plannen van de ‘werkgroep’ ziet men kansen in het realiseren van een kinderboerderij met een natuurspeeltuin. Ook hier is weer de link te maken met de dagbesteding.

Op educatief vlak zijn er ook kansen in de vorm een Ecopark waar iets  gedaan kan worden met allerlei vormen van duurzame energie. Een collectief zonnepanelen project zou daar bij kunnen helpen.

Al met al ambitieuze plannen die misschien op het eerste gezicht onmogelijk lijken. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Er hoeft in mijn ogen maar aan een paar voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet er een zorgorganisatie brood zien in het concept. In onze regio is nog maar beperkt invulling gegeven aan de steeds stijgende vraag aan dagbesteding. Dus daar ligt een kans.

Ten tweede zou het groepje vrijwilligers die de schouders onder de opstart zetten nog verstrekt kunnen worden. Het enthousiasme en de inzet van Tonny en consorten werkt inspirerend. Maar ideeën moeten doorontwikkeld worden naar onderbouwde plannen. Het gevoel moet groeien dat hier iets unieks kan ontstaan wat van ons allemaal is.

Ten derde zou het plan opgedeeld kunnen worden in een aantal behapbare deelprojecten waar per project de juiste financiering en bemensing bij gezocht kan worden. In subsidieland zijn volop potjes beschikbaar.

Ik hoop dat het kan gaan lukken. Dit kan een mooi icoon project in het kader van Samen Doen worden. Het past het perfect in de nieuwe visie van Altena. Met dit plan wordt voldaan aan een drietal belangrijke uitgangspunten van deze visie in wording:  Samen Doen, Zelfredzaamheid en Duurzaamheid.  Op de open dag heb ik in ieder geval het voltallig college van Aalburg rond zien lopen. Dus daar is de wil zeker ook aanwezig!!

Ik ben erg benieuwd naar ieder zijn reacties en ideeën. Laat het gerust weten en ik zal ervoor zorgen dat deze bij het team van Tonny terecht gaat komen.