Monthly Archives

februari 2016

Hoofdpijndossier: AquaAltena

21 februari 2016

De laatste tijd bezoek ik als vader van een waterpolo spelende dochter regelmatig het intergemeentelijke zwembad AquaAltena. Een schitterende accommodatie waar menig zwemclub in den lande jaloers op zal zijn. Ook als baantjeszwemmer of voor zwemlessen kun je er prima terecht.  Toch bezorgt dit bad me de laatste maanden flink wat hoofdpijn. Te vaak oogt het parkeerterrein leeg en dan rijst de vraag: “Is dit financieel wel allemaal vol te houden? “. Regelmatig is in de gemeenteraad van Aalburg ( en vast ook in Woudrichem ) gevraagd om de beloofde evaluatie rondom dit zwembad te delen. Afgelopen vrijdag kwam dan eindelijk de beloofde “raadsinformatiebrief”  ( LINK ). Hierin wordt uiteengezet wat we eigenlijk allemaal al wisten.

  1. Het zwembad voldoet prima voor de doelgroepen  ( o.a. zwemclubs en zwemlessen )
  2. De exploitatie van het zwembad is zwaar verliesgevend door tegenvallende bezoekersaantallen én horecainkomsten.  Een kleine 100.000 minder bezoekers dan geraamd.
  3. Het duurzame energieconcept voldoet in grote lijnen conform de verwachting.

De bedrijfsvoering is de verantwoordelijkheid van het bedrijf SportFondsen die overal in Nederland zwembaden exploiteert. Zij zijn dus ook de aangewezen partij om de verliezen te dragen. Het is echter op de klompen van een ieder aan te voelen dat SportFondsen dit niet vol gaat en/of wil houden. Men heeft per zwembad een aparte BV opgericht dus een faillissement is dan een begaanbare optie. En dan komt het probleem weer (mede) op het bordje van de gemeente te liggen.

Hoe dan nu verder is de logische vervolgvraag. Met de wijsheid van nu kun je wel zeggen dat het een onverstandige keuze is geweest is om een buitenbad in de huidige vorm aan te leggen bij AquaAltena. Het resultaat van een politiek compromis uit 2010 tussen Woudrichem en Aalburg. Naar nu blijkt een gedrocht met de nodige financiële consequenties. Ons relatief dunbevolkte gebied beschikt o.a. met de uitgestrekte maasoevoers over dusdanig aantrekkelijke alternatieven dat een buitenbad mijns inziens nooit rendabel wordt. Bij Veldzicht moest de gemeente Aalburg voor elke betalende bezoeker maar liefst 10 euro per bezoek bijpassen om de exploitatie sluitend te krijgen. Het was waarschijnlijk beter geweest om het binnenbad aantrekkelijk te maken voor de vrijzwemmers met bijvoorbeeld een gave glijbaan en af te zien van een buitenbad. Of er zou een groter buitenbad moeten zijn met ondiep water waar je als ouder lekker met een stoeltje kon zitten. Maar ja, beide is niet gebeurd. Daarnaast zijn de te verwachten horeca-inkomsten structureel veel te hoog ingeschat.

Sportfondsen was destijds de enige geïnteresseerde om de exploitatie op zich te nemen. En dan schreef men ook nog in op de ondergrens van de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van slechts 10.000 euro per jaar. Sportfondsen en de gemeenten Aalburg en Woudrichem lijken voorlopig tot elkaar veroordeeld. Ik hoop dat SportFondsen inmiddels een aantal scenario’s uitgewerkt heeft c.q. aan het uitwerken is hoe men de toekomst op langere termijn ziet met AquaAltena.

Doorgaan op de huidige weg lijkt mij een doodlopende weg. Dat dit waarschijnlijk extra geld gaat kosten is onvermijdelijk. Of dit een begaanbare weg wordt zal moeten blijken. Het gemeentebestuur belooft aan het einde van de brief in gesprek te gaan met SportFondsen en de raad op korte termijn verder te informeren.

Ik heb alvast een extra voorraadje paracetamol ingeslagen.

 

Paracetamol