Monthly Archives

juli 2015

Voorkomen van kaalslag openbaar groen in Aalburg

9 juli 2015

Groen Samen Doen 20

Enige tijd geleden, 18 mei jl. om precies te zijn,  was ik aandachtig bezoeker van de eerste informatieavond over het project “Groen, Samen Doen” in Genderen. Eén van onderdelen van het coalitieprogramma behelst een bezuiniging van 100.000 euro op onderhoud van het openbaar groen. Niet de gemakkelijkste opdracht voor wethouder Pim Bouman. Welke uitvoering zou hij hier aan geven??

Het grootste bedrag hiervan dient bereikt te worden door het openbaar groen voor een groot gedeelte om te vormen naar gras. Dit naar ‘Amerikaans voorbeeld’. Nu vraag ik me al steeds vaker af of we Amerika wel als voorbeeld moeten zien maar in dit geval gruwel ik zeker van dat beeld. Rozenstruiken, hagen, vlinderstruiken en bloeiende bloemen verdwijnen. Kaal gras krijgen we ervoor terug.

Of….de burger moet zelf de snoeischaar en schoffel ter hand willen nemen. Een mooi voorbeeld van Samen Doen was het credo op de informatieavond in Genderen.

Wat mij betreft wordt hiermee de plank volledig misgeslagen. Samen Doen gaat er m.i. om initiatieven van inwoners en ondernemers van “onderop” te stimuleren. De gemeente kan dan daar waar mogelijk faciliteren. De gemeente neemt dus niet altijd meer het initiatief maar omarmt juist initiatieven uit de samenleving die in het mooiste geval ook nog ten goede komen aan het algemeen belang. Met het project “Groen Samen Doen” gebeurt dit nu dus juist in de verkeerde volgorde. Onder de dreiging van kaalslag worden inwoners “gemotiveerd” om zelf iets te gaan doen.

Deze kritiek heb ik ook geuit bij de raadsvergadering van 24 juni jl.. Alleen kritiek geven is makkelijk, dus namens het CDA Aalburg heb ik ook een aantal ideeën genoemd hoe het anders kan. Wethouder Bouman nodigde mij toen hierop uit om dit samen uit te werken. Die handschoen moest natuurlijk opgepakt worden.

Afgelopen woensdag was het dan zover. Aan het eind van de dag hebben Pim en ik met een ambtenaar gebrainstormd hoe deze bezuinigingstaak juist omgevormd kan worden tot een kans. Eigenlijk is het heel simpel. Denk buiten de kaders van het openbaar groen en betrek er ook andere uitdagingen op andere beleidsterreinen bij. Gecombineerd leidt dit tot oplossingen.  Wat betekent dit dan concreet?

Een aantal ideeën hebben we besproken.

1. Stel het onderhouden van een haag kost ongeveer 4 euro per m2 per jaar en gras maar 0,25 euro per m2. Dan is het omvormen van groen naar gras de makkelijkste weg. Maar natuurlijk niet de mooiste weg. Je kan ook kijken hoe je ervoor kunt zorgen dat het onderhouden van hagen / bomen etc. bijvoorbeeld nog maar 2 euro per m2 per jaar hoeft te kosten.
De gemeente heeft ook een subsidierelatie met een groot aantal verenigingen. Hierbij zijn we op zoek naar social return wat geboden kan worden door deze verenigingen. Dat kan op vele manieren. Eén kans ligt hier. (Buurt)verenigingen krijgen de kans om door relevante stukken groen te adopteren hun kas met veel meer te spekken door stukken groen te adopteren en dit te onderhoud tegen een vergoeding van bijvoorbeeld 1,50 euro per m2. Gras blijft maximaal 0,25 euro per m2.  Stel beperkte kaders en geef mensen de ruimte. Verenigingen blij, gemeente blij.  ( PS. bedragen zijn enigszins hypothetisch )

2. Combineer de uitdagingen van de nieuwe participatiewet, samenwerking in de regio, en het openbaar groen met elkaar. M.a.w. , kijk samen met Werkendam en Woudrichem hoe je een (gezamenlijke) groendienst nog meer kunt betrekken met WAVA/GO! i.c.m. eigen nieuwe participatiemedewerkers. Met name op de wat langere termijn liggen hier zeker kansen.

3. Schakel het Prinsentuin College uit Andel in om actief in dit project te participeren.  Samen met (maatschappelijke) stages snijdt het mes hierbij aan twee kanten.

4. Probeer daar waar mogelijk werk door derden ( hoveniersbedrijven ) te verminderen en goedkoper op te pakken met de eerder genoemde oplossingen.

Wethouder Bouman is enthousiast en gaat dit nu verder oppakken. Ik hoorde zelfs één keer het woord implementeren.  Ik heb er dus vertrouwen in dat het lukt en zo wordt voorkomen dat straks de openbare ruimte uit bijna alleen gras bestaat. Mooi voorbeeld van Samen Doen tussen een oppositiepartij en college. Maar nog mooier is dat zo van onderop, op vrijwillige maar niet vrijblijvende basis, de samenleving wordt geactiveerd én beloond. Dat is dus “Groen Samen Doen”.