Monthly Archives

juni 2015

De provincie heeft gesproken….en nu?

15 juni 2015

Het hoge woord is eruit. De provincie heeft afgelopen vrijdag op het provinciehuis aan de drie colleges meegedeeld hoe zij omgaan met het advies wat Veerman op verzoek van de provincie én de burgemeesters (!!) van de drie gemeenten heeft uitgevoerd. ( zie ook eerdere BLOG ).

De conclusie is klip en klaar:  kort samengevat een herindeling per 1 januari 2019. Een uitgebreide brief waarin dat is verwoord is HIER te lezen.

Ik had graag meegekeken en meegeluisterd hoe dat er 9 juni jl. aan toe is gegaan in het provinciehuis. De delegatie uit Woudrichem zal vrolijk gestemd zijn, vermoed ik. Vraag is hoe de delegaties en Werkendam en Aalburg dit hebben ontvangen. Want hoewel in de brief van de provincie wederom een positieve verwijzing wordt gemaakt naar de Aalburgse visie is de brief op een ander vlak ook heel duidelijk:  Het heeft de colleges en raden in onze regio de afgelopen tien jaar aan bestuurlijke daadkracht en visie ontbroken om succesvol met elkaar samen te werken. AU!!! Daarom dus hardere dwang vanuit Den Bosch. Met een harde datum én een hard einddoel.

Voor zowel Werkendam en Aalburg betekent dit, als men nu inderdaad stopt met naar elkaar te wijzen en nu positief de handschoen op pakt, een andere invulling van de bestaande college-akkoorden. Werkendam zou nog snel een onderzoekje, uit eigen zak betaald, kunnen doen om ook deze plooi glad te strijken. Maar in Aalburg wordt het denk ik toch lastig om pas eind 2017 een beslissing te nemen na een nog te houden referendum in het najaar.

In een ander zinnetje in de brief wordt de financiële positie van Aalburg als Woudrichem ook als argument genoemd. Te weinig vlees op de botten om de groeiende risico’s die zijn ontstaan door het delegeren van taken vanuit rijk naar de gemeente, goed te kunnen dragen. De afgelopen weken hebben we hier als CDA-fractie in Aalburg, gesteund door input vanuit de accountant, ook meerdere keren op gewezen.  In Woudrichem ziet de reserve-positie er nog minder florissant uit.

Dat de conclusies van het rapport Veerman door de de provincie overgenomen worden, was te verwachten. Dat men zich zó duidelijk uit zou spreken had ik zelf niet verwacht.

Maar hoe nu verder?

De bal ligt wat mij betreft nu eerst bij de colleges c.q. stuurgroep. Toont men nu wel daadkracht én visie? Het college van Aalburg roep ik als raadslid van Aalburg op om zo snel mogelijk klare wijn te schenken. Geen gedraai of gegoochel met woorden die op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden. Gewoon duidelijk een antwoord geven op onderstaande vragen:

1. Werkt men mee met het voorgestelde einddoel van een fusie per 1 januari 2019?

2. Hoe komen we tot een goed stappenplan voor de komende jaren en op welke wijze worden de raden hierbij betrokken?.

3. Op welke terreinen wordt de netwerksamenwerking het komende jaar concreet ingevuld?

Men heeft hier inmiddels lang genoeg over kunnen nadenken. Dus volgende week moet dat wel duidelijk kunnen zijn.

Zo niet, dan kan men het altijd nog aan Veerman vragen. Hij is 24 juni a.s. te gast in d’Alburcht. Zie voor meer info én aanmelden HIER.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…