Monthly Archives

januari 2015

Verantwoord onderhoud overdragen

25 januari 2015

Op de raadsvergadering van a.s. dinsdag wordt besloten op welke wijze de gemeente Aalburg het buitenonderhoud van de basisscholen over gaat dragen naar de schoolbesturen. De wet schrijft voor dat per 1 januari 2015 de schoolbesturen zelf verantwoordelijk worden voor dit onderhoud. Het geld wat in het verleden door het Rijk aan de gemeente werd betaald gaat nu rechtstreeks naar de scholen. Een goede zaak. Het past ook in het principe dat de overheid zich op steeds meer vlakken terugtrekt.

Het is belangrijk dat de overdracht van dit onderhoud op een verantwoorde wijze wordt overgedragen. Men is het wettelijk niet verplicht maar de gemeente Aalburg heeft natuurlijk wel de morele verplichting om dit netjes te doen. Bovendien zijn goed onderhouden schoolgebouwen óók in het belang van de lokale overheid. Het voorstel van het college is om de opgebouwde voorzieningen ( lees: spaarpot ) die nog beschikbaar zijn te storten naar de schoolbesturen. Zij mogen dan zelf bepalen waar ze het geld aan besteden. Dus het is niet gegarandeerd dat dit ook besteed wordt aan de schoolgebouwen in Aalburg. Het gaat dan om in totaal ongeveer 160.00 euro.

Een hoop geld dus. Maar is dat wel zo? Om hier achter te komen is het van belang om te weten:

1. Welke bedragen heeft de gemeente Aalburg de afgelopen drie jaar besteed aan het buitenonderhoud van de schoolgebouwen?

2. Hoeveel geld heeft men beschikbaar gekregen vanuit het Rijk voor dit onderhoud en hoeveel heeft men jaarlijks opgenomen in de begroting?

3. Wat is de staat van het onderhoud van de gebouwen?

De antwoorden op deze vragen heb ik geprobeerd boven tafel te krijgen.

1. De eerste vraag heb ik gesteld tijdens de opiniërende raadsvergadering van 13 januari jl.. Inmiddels is het antwoord bekend. Het blijkt zo te zijn dat in 2012  nog 3450 euro is betaald en de jaren daarop helemaal niets!! Men had per jaar gemiddeld 29.000 euro begroot. Het restant is dus geboekt naar de eerder genoemde “spaarpot”.

2. Deze vraag bleek wat lastiger te beantwoorden. Gelukkig is collega Arie van Loon van de SGP een deskundige op dit vlak en hij wees op een beschikbaar spreadsheet op de site van de PO-raad. Met dit model is te berekenen dat de overheid ongeveer rekent met 90.000 euro per jaar voor de gemeente Aalburg. Veel meer dus dan Aalburg hiervoor besteed en zeker meer dan dat men voor dit buitenonderhoud uitgeeft.

3. Met de beantwoording van deze vraag kom ik op glad ijs. Ik ben namelijk zeker geen bouwdeskundige. Bijgaand een aantal foto’s uit een rapport wat op verzoek van de gemeente Aalburg is opgemaakt over de staat van de gebouwen.

In de praktijk gaat om de scholen in Babyloniënbroek, Wijk en Aalburg ( Henri-Dunant ), Veen, Genderen en Meeuwen. De school in Eethen wordt gehuurd en voor de Hoeksteen is in het verleden een andere regeling getroffen.

Op dit moment probeer ik samen met een aantal coalitiepartijen een amendement in te dienen op het voorliggende raadsvoorstel. De lijn van het amendement is simpel. Als eerste: zorg ervoor dat de gelden daadwerkelijk worden besteed in Aalburg. Als tweede roept het op om het geld niet zomaar over te maken maar eerst te kijken wat de lange termijn visie is met de schoolgebouwen in onze gemeente. Dit moet uiterlijk juli 2015 bekend zijn. Het geeft als laatste de schoolbesturen de kans om inzichtelijk te maken of de staat van het onderhoud wel voldoet aan de meerjarenonderhoudsplannen die in het verleden zijn vastgesteld.

Kortom: nu even wat meer zorgvuldigheid om ellende op korte én lange termijn te voorkomen.

Of het gaat lukken met het amendement is nog even spannend. Er is in ieder geval sprake van constructief overleg. We zijn ervan overtuigd dat wethouder Prosman ook het beste voor heeft met de scholen. Dus we gaan er vast uitkomen.

De nachtburgemeester van Altena

18 januari 2015

Het optreden van Piet Hartman, de door zichzelf benoemde nachtburgemeester van Altena,  op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Aalburg heeft inmiddels een politiek staart(je) gekregen.  Dert Vlaander (SGP) maakte tijdens de rondvraag van de laatste opiniërende raadsvergadering duidelijk dat hij het optreden ongepast vond.  Dit omdat mensen zich gekwetst voelen naar aanleiding van de inhoud maar vooral vanwege het gebruik van het woord “Amen” waar Hartman zijn satirische  bijdrage mee afsloot.  Dert had in kleinere kring (het presidium) hier zijn misprijzen al over uitgesproken en daarbij vooral gewezen dat met dit woord een verwijzing wordt gemaakt naar een gebed.

Kees de Waal is het niet eens met de kritiek van onder andere de SGP. In een column maakt hij een verwijzing tussen de aanslagen in Parijs rondom Charlie Hebdo en de nieuwjaarsreceptie in Aalburg. Hij concludeert dat aard en de gevolgen van de gebeurtenissen totaal verschillend zijn maar dat het wel om hetzelfde principe gaat: vrijheid van meningsuiting.

Wat vind ik hier nu van?

Laat ik beginnen te zeggen dat ik gedurende de bijdrage ( zie link ) van Piet Hartman, na een moeizame inleiding op de column, best heb gelachen om de inhoud. Zuster Altena wist van wanten en nam een aantal bestuurders en raadsleden op de hak. Tegelijkertijd was er een pleidooi voor de Aalburgse formule die zo wordt geprezen om haar laagdrempeligheid. Wat mij betreft dus leuke satire.

De gemeente Aalburg heeft een positieve reputatie opgebouwd bij de invulling van de nieuwjaarsreceptie. Naast het formele gedeelte is er altijd plaats voor een ludieke bijdrage. Een mooie traditie. Vorig jaar vervulde toneelvereniging “Ingewikkeld Veens” deze rol nog met verve.

Jammer vond ik het dat de column werd afgesloten met het woordje “amen”. Ik denk dat Piet Hartman daar geen diepere bedoeling heeft gehad. Misschien stond het zelfs niet op papier. En heel misschien heeft ie er ook een klein beetje spijt van. Het woord ‘amen’ voelde voor mij ook ongemakkelijk aan en ik wist zeker dat meerdere personen zich hieraan zouden ergeren.

Met bidden wordt innige (persoonlijke) relatie tussen God en de gelovige, inhoud en vorm gegeven.  Om dat te betrekken in een satire mag van mij alhoewel ik er dan zelf niet om kan lachen.  Het is zeker niet verstandig om dit juist in een nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Aalburg te doen. Er woont een grote groep meelevende protestante christenen en de grootste partij is de SGP. De bijeenkomst waar je iedereen het beste wenst voor het komende jaar, is vooral samenbindend bedoeld. Het is ook niet het podium om publiekelijk politiek te bedrijven, verschillen te benadrukken of te creëren. En dus ook niet om anderen (onbedoeld) te kwetsen.

De kritiek van Dert Vlaander heeft naar mijn oordeel dus helemaal niets met inperking van het principe van vrijheid van meningsuiting te maken. Het gaat meer om de plaats en vooral het moment in combinatie met de inhoud.

Piet Hartman is van mij overal welkom en mag schrijven en zeggen wat ie wil. Kritische denkers die zich uitspreken zijn van harte welkom. Maar ik hoef er natuurlijk zijn columns niet te lezen en er ook niet persé naar te luisteren. Ook Dert Vlaander niet. Maar dat laatste is wel erg lastig op een nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Aalburg waar je als volksvertegenwoordiger elkaar wilt en kunt ontmoeten.

En zo ben ik ook blij dat Kees de Waal zich ook openlijk uitspreekt over deze kwestie.  Alleen ben ik het deze keer dan niet met hem eens. Dan kan en mag gelukkig in Aalburg.

Daarom denk ik dat de dag-burgemeester van Aalburg bij de volgende nieuwjaarsbijeenkomst iets meer aandacht besteedt aan het afstemmen van de ludieke bijdrage. Want die traditie moeten we natuurlijk wel in ere houden.

 

De nieuwjaarstoespraken

12 januari 2015

De afgelopen weken stonden in het Land van Heusden en Altena in het teken van de nieuwjaarsrecepties. Omdat de samenwerking binnen onze regio de komende tijd weer volop in de spotlights staat ben ik dit jaar bij alle drie de gemeenten een kijkje wezen nemen.

Sfeer proeven, bekenden en minder bekenden de hand schudden, mensen leren kennen en uiteraard luisteren welke wijze woorden de drie verschillende burgemeesters uitspreken over de bestuurlijke toekomst van ons gebied. Als je dan goed luistert naar deze woorden valt gelijk op dat de burgervader van Woudrichem, dhr. Noordergraaf, geen blad voor de mond neemt. In heldere bewoordingen spreekt hij zelf de raden van Aalburg en Werkendam toe. “Raden, beken kleur en erken de kwetsbaarheid van de afzonderlijke gemeenten”.  Kortom een oproep om zo snel mogelijk te fuseren tot één gemeente.

Vanavond mocht de kersverse waarnemend burgemeester Haasjes van Werkendam haar “maiden-nieuwjaarspeech” geven. Zij hield zichzelf redelijk op de vlakte. “Het jaar 2015 wordt een spannend jaar voor de samenwerking binnen onze regio. 200 jaar Altena in Brabant kan een inspiratiebron zijn voor de verdere invulling.” Tegelijkertijd wil Haasjes niet onvermeld laten dat de samenwerking zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau positief en constructief is.  Ze vervolgt:  “De uitkomst van het rapport van Veerman wordt binnenkort openbaar en dit zullen we in de raad van Werkendam gaan bespreken…”.  Ik heb hier uit gehoord dat ze ook stappen voorwaarts wil zetten maar dat ze eerst zeker wil weten dat ze een grote meerderheid van de raad achter zich heeft. Dat zal best nog een klusje worden, hoor ik in de wandelgangen van het gemeentehuis van Werkendam.

Burgemeester Naterop was 2 januari jl. wat duidelijker maar ook voorzichtig. Hij stelde: “Het wordt de komende maanden voor Aalburg cruciaal om te komen tot een eigentijds samenwerkingsscenario. Met Woudrichem en Werkendam en de partners, geïnitieerd door de 4 O ’s uit het LvHA, (ondernemers-, onderwijs-, overheid en maatschappelijke en ondernemende burgers) moeten we een antwoord gaan geven op de focusvragen die de provincie ons voorhoudt en die vooral een antwoord moet geven op hoe we de noodzakelijke maatschappelijke opgaven, waar dit gebied de komende jaren voor staat, gezamenlijk gaan invullen.” Oftewel we willen intensief gaan samenwerken maar tot welke vorm dit uiteindelijk leidt blijft nog in het midden.

Mijn conclusie is dat de kaarten in onze regio steeds meer op samenwerking en daarna samengaan worden gezet. Woudrichem is al jaren voorstander. Aalburg lijkt hiervan ook steeds meer het belang in te zien alhoewel het nog niet duidelijk wordt uitgesproken. Blijft over Werkendam. Daar zal men binnenkort ook duidelijkheid moeten geven.

Erg benieuwd waar Veerman mee gaat komen en welke visie het college van Aalburg in februari gaat presenteren. Hopelijk gaat het betekenen dat we stappen voorwaarts gaat zetten. Ik ben volgend jaar in ieder geval weer van de partij op de nieuwjaarsrecepties van de drie gemeenten.