Draaien windmolens op subsidie?

7 juli 2017

Vandaag mocht ik als trotse ouder aanwezig zijn bij de diploma-uitreiking van mijn dochter. Maar liefst 127 jongeren verlaten vol met dromen en ambities de middelbare school. Sommige pakken een tussenjaar maar het merendeel gaat een vervolgstudie volgen. Tussen de vele gekozen studierichtingen kwam ook de studie Global Sustainable Science langs.  Hé, dat is interessant dacht ik. Hoe zou een student of hoogleraar denken over de mogelijke plaatsing van windmolens in het Land van Heusden en Altena.

Deze week werd deze discussie binnen onze regio actueel door het initiatief van het waterschap Rivierland. Zij voelen een maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om de uitdagingen waarvoor we gesteld zijn als het gaat om de reductie van CO2 en de aanpak van het klimaatprobleem. Men wil, bij voldoende draagvlak, een aantal windmolens plaatsen waarbij de opbrengsten terugvloeien naar de lokale gemeenschap. Als locatie heeft men een aantal gronden langs de Bergsche Maas tussen Dussen en Hank op het oog.  In het kader van duurzaamheid en gedeelde verantwoordelijkheid een voorstel met positieve kanten.

Toch staat niet iedereen op voorhand te juichen. “Windmolens draaien op subsidie, niet op wind. Ook is er sprake van horizonvervuiling. ” konden we lezen in de regionale kranten. Als dat zo is zou je denken dat je inderdaad faliekant tegen moet zijn.  Hoe zit dit?

Een korte zoektocht op internet leert het volgende:

  1. De SER ( onafhankelijk overheidsorgaan ) zegt: Ja, zonder subsidie zou windenergie waarschijnlijk niet bestaan. Zie voor meer info de bron www.energieakkoordser.nl
  2. Ondanks dat over smaken te twisten valt op deze site ook te lezen dat er sprake is van overlast voor de directe omgeving en dat windmolens erg opvallende verschijningen zijn in het landschap.

Maar er is ook een andere kant van de medaille. Het verband tussen de CO2 uitstoot en de opwarming v/d aarde en de hiermee samenhangende klimaatproblematiek is veelvuldig aangetoond. NIETS DOEN IS GEEN OPTIE. De overheid ziet dat er een transitie noodzakelijk is en probeert middels subsidies andere duurzame vormen zoals wind en zonne-energie op te starten.  Een goede zaak waar niets mis mee is.

Echter: Het blijkt dat óók kolencentrales worden gesubsidieerd…. In 2017 is dit bedrag maar liefst 3,6 miljard euro!!! ( BRON ).  Dat geeft weer toch te denken.

En zo heb ik nog wel meer vragen.  Waarom plaatsen we de windmolens niet alleen op zee?  Welke alternatieven zijn er wellicht mogelijk?  Voor mij is het veel te vroeg om te zeggen dat ik geen windmolens wil. Ik sta zeker niet te trappelen maar ook in Altena hebben we onze verantwoordelijkheid inzake de de energie-opgave. Wat zou het toch mooi zijn als we grotendeels zelfvoorzienend kunnen zijn in onze energie die dan op een duurzame vorm is gewonnen.  Graag laat ik me hier de komende tijd verder over informeren.

Waarschijnlijk duurt het nog een paar jaar voordat voor het klimaatprobleem de echte antwoorden hebben gevonden. In tussentijd moeten we wel aan de slag. Hopelijk levert de studie Global Sustainable Science voldoende afgestudeerde studenten met nieuwe ideeën op die zo duurzaam zijn dat heel Altena er in gelooft.

Meervoudige democratie is géén eenvoudige democratie

14 april 2017

Bij de vorming van de nieuwe gemeente Altena hebben we met elkaar de lat hoog gelegd. Er is, in samenwerking met 250 inwoners, een ambitieuze toekomstvisie opgesteld. Hierin staan de kernwoorden duurzaamheid, veelzijdigheid en zelfredzaamheid centraal. Op basis van deze visie wordt nu bepaald hoe Altena bestuurd gaat en ingericht gaat vormen.  In de besturingsfilosofie is te lezen dat we een meervoudige democratie willen zijn : iedereen (vanuit gemeente én samenleving) kan vragen inbrengen en mogelijke oplossingen aandragen. De samenleving participeert in initiatieven van de gemeente en de gemeente participeert in initiatieven van de samenleving.

In mijn eigen woorden is meervoudige democratie het volgende. De gemeenteraad ( representatieve democratie ) , die één keer in de vier jaar wordt gekozen, stelt kaders waarbinnen de samenleving ( de participatieve democratie ) allerlei initiatieven kan ontplooien.  Raadsleden zijn actief in de dorpen, leren loslaten, acteren op hoofdlijnen en vinden dit alles belangrijker dan raadsvergaderingen. De twee vormen van democratie hebben elkaar nodig, zullen elkaar versterken en bestaan naast elkaar.

Om dat in de praktijk handen en voeten te geven zal wennen én zoeken zijn. Meervoudige democratie is géén eenvoudige democratie. Dat bleek deze week wel toen in de fusieraad een drietal visiegroepen kwamen inspreken. Zij gaven hun mening op welke wijze zij hun rol zien in de komende periode bij de verdere uitwerking naar één gemeente Altena.  Woorden als teleurstelling, eisen, eigen status en los opereren vielen.  Met name mevrouw van Vianen ( voormalig raadslid VVD – Werkendam ) ging er met gestrekt been in. Zij sprak van een nep-participatie en slaagde er in minder dan 5 minuten tijd in om vele nekharen ( inclusief die van mijzelf ) in beweging te krijgen.  E.e.a. riep natuurlijk weer de nodige reacties op. Wat mij betreft bewijst dit dat we er nog lang niet zijn.

Maar was dat wel reëel om te verwachten? Dergelijke processen kosten normaliter jaren. Er zal daarom de komende weken én maanden in elkaar geïnvesteerd moeten worden. Visiegroepen moeten beseffen dat de kaders waarbinnen ze kunnen opereren bepaald worden door de raad. Voor raadsleden geldt het dat zonder inzet van de samenleving er niets van de grond komt. Ruimte geven is dus het devies.

Naar elkaar luisteren, leren en geduld zijn belangrijke ingrediënten om het gerecht van de meervoudige democratie te bereiden. Of geïnspireerd door een reclame slogan:  De polsstok zijn zij, de hoogte bepalen wij. Op basis hiervan kunnen de komende periode experimenten in samenwerking met de visiegroepen een serieuze kans krijgen.

ZLTO en Altenatuur geven Buma, Rutte, Klaver en Pechtold het goede voorbeeld

26 maart 2017

Afgelopen donderdag werd bekend dat VVD, CDA, D66 en Groen-Links een serieuze poging gaan doen om een kabinet te formeren. Als we de media moeten geloven zijn er grote verschillen tussen deze partijen waarbij met name de klimaataanpak wordt genoemd. Toeval of niet maar op dezelfde dag kwamen Altenatuur en ZLTO ’s avonds bij elkaar in Fort Giessen. Ook twee clubs die je niet gelijk bij elkaar verwacht. Milieuactivisten versus boeren zou je kunnen zeggen. Als dat maar goed gaat…

Gelukkig viel dat reuze mee. Het werd een avondje BBL-en. Oftewel middels “Bonden”, “Bridgen” en “Linken”  investeren in sociaal kapitaal. Allemaal nieuwe termen voor deze lokale politicus.  Wetenschapper Nieuwenhuizen van de Wageningen Universiteit trapt af. De doelstelling is simpel geformuleerd. We moeten de voedselproductie verdubbelen en daarbij de helft van de huidige ‘resources’ gebruiken. We zullen dit gezamenlijk moeten doen: Agrarische ondernemers, milieugroeperingen en niet in de laatste plaats consumenten die een eerlijke prijs betalen. Om de beeldvorming scherp te krijgen, dat gaat niet met puur biologische landbouw. Daarvoor is volgens autoriteit Louise Fresco in een artikel in de Volkskrant dit weekend zes keer zoveel land voor nodig dan wat er nu gebruikt wordt.

Voorman Ariaan Straver van de ZLTO Altena-Biesbosch is daarna aan de beurt. “De sector heeft de uitdaging om zich verder om te vormen tot een duurzame tak van sport. Dat gaat lukken. Er gebeurt al heel veel, óók in Altena, alleen we vertellen het te weinig”. Onze sector wordt vaak onterecht negatief weggezet als het gaat om het milieu.  Een recent filmpje ( LINK ) waarin een boerin uit Drenthe dat Jesse Klaver uitlegt maakt dat heel duidelijk.

Wat daarna volgt lijkt een kleine stap maar ik vond het inspirerend.  De spreekstalmeester van Altenatuur, Goof van Vliet, laat verschillende voorbeelden uit de regio vertellen wat zij zoal gedaan hebben in het kader van de “natuurinclusieve” landbouw.  Meeuwis Millenaar vertelt over het succes van de weidevogels. Dankzij 75 ondernemers is er inmiddels veel meer vogeldiversiteit in dit gebied gekomen. Kobus Kolff houdt de zaal voor dat het echt mogelijk is om veel minder chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. “Focus op de natuurlijke vijanden van de luis”. Theo Koekkoek vertelt over  “Puur Altena”  waarin stappen zijn gezet om streekproducten tegen een eerlijke prijs te verkopen. Dat biologische producten nog maar moeilijk afzet vinden binnen onze regio wordt zichtbaar als Leo vd Vlugt aangeeft dat hij helemaal naar Almere moet rijden om zijn biologisch geteelde groenten te slijten.  Jacob Branderhorst heeft de weg van innovatie gekozen. Middels technologie van o.a. sensoren & drones is hij in staat om meer opbrengst te behalen uit zijn akkers. En zo volgden er nog enkele voorbeelden.

Mooi om te zien dat in een zaal waarin ogenschijnlijk twee totaal verschillende clubs zaten er één gezamenlijk belang wordt gediend. Hoe gaan we om met onze aarde zodat deze ook houdbaar is voor volgende generaties en zorgen we tegelijkertijd voor een gezonde voedselproductie tegen een eerlijke prijs??  Niet dat er gelijk concrete vervolg afspraken zijn gemaakt maar deze opstelling is stukken productiever dan elkaar bevechten in ellenlange bezwaarprocedures bij een bouwplan en/of bestemmingsplanwijziging.

Jammer dat Buma, Rutte, Pechtold en Klaver er niet bij waren. Hadden ze zeker iets kunnen leren van deze avond. In Altena wordt het goede voorbeeld gegeven, nu in Den Haag nog…