Er zijn nog 66 wachtenden voor u…

7 december 2019

A.s. maandag wordt de nieuwe burgemeester van Altena, Egbert Lichtenberg, geïnstalleerd. Ter ere van deze heugelijke gebeurtenis staat er vandaag een interview met de kersverse “eerste burger” van Altena in het Brabants Dagblad gepubliceerd. Het gaat o.a. crisismanagement en de impact die zo’n benoeming op het gezin heeft. Als belangrijke dossiers voor het komende jaar noemt de burgemeester duurzaamheid, tekorten in de zorg en het subsidiebeleid. De zoektocht naar een geschikte woning in Altena komt ook aan de orde.

Burgemeester Egbert Lichtenberg

Eerder deze week kwamen de woningcorporaties en huurdersverenigingen met een ronkend persbericht. Men had de prestatie-afspraken voor 2020 ondertekend. Eén van de speerpunten is dat men de woningbehoefte in Altena in kaart gaat brengen en dit vertaald naar een woonprogramma. In welke kern moeten welke type woningen worden gebouwd. Op zich niet verkeerd maar is dat niet een beetje laat, dacht ik al lezende. De molens in woningcorporatie-land draaien nog niet op volle toeren…

Vanaf afgelopen maandag kunnen mensen inschrijven voor een huurdersproject van Woonlinie. Acht nul-op-de-meter woningen met een huur van 606 euro aan de rand van de kern Genderen. De belangstelling is gigantisch. In de loop van woensdag hadden al 84 (!!!) mensen zich ingeschreven. Dan is het zuur als je starter die al 10 jaar staat ingeschreven staat jezelf pas terugvindt op bijvoorbeeld plaats 67. Er zijn nog 66 wachtenden voor je. Dan voorlopig nog maar noodgedwongen bij pa en ma wonen.

Het lijkt mij al jaren duidelijk dat er voor veel kernen van Altena dringend behoefte aan nieuwe woningen en appartementen in de goedkopere klasse(n). Misschien niet het aantrekkelijkste segment voor een projectontwikkelaar maar wel een dringende noodzaak. De markt zit in bepaalde kernen echt op slot.

Hopelijk vindt onze nieuwe burgemeester snel een nieuwe geschikte woning in Altena. Tegelijkertijd verwacht ik dat hij een vierde belangrijk dossier hoog op zijn agenda zet –> Deltaprogramma Wonen voor Altena. Bij de installatie a.s. maandag zal ik hem dat in ieder geval bij het feliciteren vast een eerste keer melden.

Eerlijke verdeling (kavels) nieuwbouwwoningen

24 november 2019

Afgelopen zomer werd ik benaderd door en ging ik langs bij een ouder echtpaar uit Sleeuwijk. Zij willen graag kleiner gaan wonen en dan het liefst in de kern Werkendam waar ze veel sociale contacten hebben.

Helaas lopen ze hierbij op tegen een blokkade. De wachtlijsten voor nieuwbouwwoningen. Daar staan ze niet op en het is ook niet meer mogelijk om hier op gezet te worden.  Bij mij riep dat de vraag op: zijn die wachtlijsten wel eerlijk??

Voor pleit dat mensen die al lang op een lijst staan voorrang krijgen op iemand die zich net meldt. Men heeft bovendien een kleine vergoeding betaald om op die lijst te staan. Een ander argument is dat projectontwikkelaars vaak de verkoop regelen van woningen. Een beetje sturing hierbij vanuit de gemeente kan geen kwaad.

Maar er zijn ook diverse argumenten om die wachtlijsten juist af te schaffen. Ten eerste is het voor jongeren door de wachtlijsten nog moeilijker is om een nieuwbouwwoning te bemachtigen. Ze staan immers kort ingeschreven en staan daarmee onder aan de wachtlijst. Ten tweede speelt het argument dat dergelijke lijsten alleen bestonden in de voormalige gemeenten Woudrichem en Werkendam. Inwoners uit het voormalige Aalburg zouden dan per definitie een kleinere kans hebben om een woning te bemachtigen. Ten slotte zou je toch ook mensen van buiten Altena de kans willen geven om zich te vestigen in onze prachtige landelijke gemeente.

Mij lijkt het daarom onder aan de streep het beste om zo snel mogelijk het systeem van wachtlijsten om te buigen naar een (gewogen) loting. Bij de weging zouden zaken kunnen meewegen zoals het aantal keer dat men uitgeloot is geweest en het feit of men al een sociale binding heeft in de kern waarin gebouwd wordt. Hiermee krijgt iedereen, jong én oud,  kans op de woningmarkt van Altena.  De komende maanden zullen we dit onderwerp goed in de gaten houden. Achter de schermen lijkt er beweging te zijn.

Daarbij is het natuurlijk wel noodzakelijk dat er überhaupt voldoende gebouwd wordt naar de behoefte die er is. Daar is nog wel wat te winnen. Een mooi onderwerp voor een vervolg op dit blogje…

25 jaar getrouwd en toch scheiden

26 oktober 2019

Een bijzonder weekend. Samen met Petra mogen we vieren dat we 25 jaar getrouwd zijn en tegelijkertijd ligt de focus op scheiden. Scheiden van afval dan wel te verstaan.

A.s. dinsdag wordt in de raad van Altena de notitie Afval/Grondstoffen op de agenda. Hierin zoekt het college naar de balans tussen kostendekkende betaalbare afvalstoffenheffing en zoveel mogelijk hergebruik van afval. Afval wordt daarmee een grondstof.

In de notitie en raadsvoorstel zitten allerlei goede onderbouwde voorstellen. In Altena zijn we al best goed in het scheiden van afval. Restafval gaat in de grijze container. Andere stromen komen o.a. terecht in de groene bak,  oud papier en de milieustraat. Per persoon zitten we in Altena met ongeveer 100 kg restafval per persoon ver onder het landelijk gemiddelde. De landelijke doelstelling voor 2025 is om te komen tot 30 kg per persoon.  We moeten dus nog flink aan de bak. Tegelijkertijd komen we voor 2020 o.a. door stijgende inzamelings- en stortingskosten op een tekort van ruim 700.000 euro. Zie hier de uitdaging!

De afvalstoffenheffing gaat dus sowieso omhoog. Elke gemeente heeft hier mee te maken Dat kan via het vastrecht wat iedereen betaald of via variabele tarieven. In de voorstellen van het college zitten een paar punten waar we als CDA Altena ons gaan inzetten om dit te veranderen.

Het eerste punt betreft het betalen voor het ophalen van de groene container. Dat vinden we niet verstandig. Alhoewel het eigenlijk wel het meest eerlijk is, stuit deze maatregel op veel onbegrip. Zomaar een paar reacties die ik de afgelopen week kreeg:

“Waarom worden groene tuinen gestimuleerd en moeten we dan gaan betalen voor het groenafval? “

“De gemeente wil graag dat we het openbaar groen adopteren en dan zouden we moeten betalen voor groenafval?”

We denken dat het daarom beter om de meerkosten hiervoor te berekenen in het vastrecht en/of het extra beprijzen van de grijze container. Gratis afval bestaan niet maar een boete op goed gedrag werkt averechts.

Het tweede bezwaar betreft de voorgestelde commerciële vergoeding van 30 euro per ton t.b.v. verenigingen voor het ophalen van oud papier. Deze vinden we te laag. Deze verenigingen zijn belangrijk in onze dorpen. Zij mogen best wat extra beloond als zij zich ook inzetten voor een leefbaar en duurzaam Altena.

Mocht u als lezer nog extra ideeën en/of argumenten hoe we op een rechtvaardige en duurzame manier met ons afval in Altena om kunnen gaan?  Laat het me dan gerust weten.  ( arnobouman365@gmail.com of a.bouman@gemeentealtena.nl )